NSZZ „Solidarność” – nowa rzeczywistość

1 września 1980 Polacy budzą się w nowej rzeczywistości. Po raz pierwszy w historii Peerelu mają możliwość zrzeszania się w organizacji społecznej niepodporządkowanej PZPR....

Koniec wojny: Gdańsk Wolnym Miastem i Litwa Środkowa

Tymczasowy Rząd Litwy Środkowej proponuje Litwinom polubowne rozwiązanie powstałych napięć. W efekcie rząd w Kownie powołuje nowe roczniki do armii i ściąga ochotników niemieckich...

Університет — це інституція, яка має працювати на суспільне Благо

Триває конкурс, оголошений Міністерством освіти, на посаду ректора Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Один із кандидатів на посаду є випускник загаданого вузу, доктор...

Pokój – granicy od Dźwiny do Dniestru

16 października w Wilnie odbywa się pierwsze uroczyste posiedzenie Tymczasowej Komisji Rządzącej Litwy Środkowej; do zebranych przemawia gen. Lucjan Żeligowski. 18 października wstrzymane zostają...

Władza decyduje się pójść na kompromis

Fala strajkowa zaczyna ogarniać całą Polskę. Strajki trwają m.in. w Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie i wielu innych miastach. Do gdańskiego Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego należy...

Як Олег на Візантію ходив

Українські мультиплікатори під час канікул запрошують дітвору на онлайн фестиваль прем'єр! Жоден карантин не може стати перешкодою для популяризації вітчизняної мультиплікації. Від Дня покрови й...