Zbrodnie przeciwko ludzkości nie mają okresu przedawnienia. Bolszewicy nigdy nie zwracali uwagi na takie pojęcia jak prawo międzynarodowe i humanizm, więc narody pod wpływem „Czerwonego Kremla” były objęte polityką całkowitego terroru. Te tragiczne strony historii wymagają nawet dzisiaj szczegółowej analizy i oceny zarówno ekspertów, jak i wspólnoty demokratycznej w Europie.
31 marca 2018 r. na Czerniowieckim Uniwersytecie Narodowym im. Jurija Fedkowycza odbył się międzynarodowy okrągły stół na temat:„Terror jako środek polityki ZSRR w stosunkach z narodami państw Europy Środkowo-Wschodniej”. Impreza została zorganizowana przez Instytut Demokratyzacji i Rozwoju wraz z partnerami: Centrum Studiów Rumuńskich (Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza), organizacją pozarządowę „Asociatia convergente europene” (Rumunia), Katedrą Stosunków Międzynarodowych Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza, organizacjmi pozarządowymi: „Media Center Bukpres”, Centrum Integracji Euroatlantyckiej, „Centrum Dyplomatyczne”, „Obwodowe Towarzystwo Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza”. Ten okrągły stół został poświęcony pamięci ofiar sowieckiego totalitaryzmu w przewodzie Warnyća, w pobliżu wsi Biała Krynica (rejon hlibocki, obwód czerniowiecki, Ukraina). W marcu 1941 r. tam doszło do masowych rozstrzelań mieszkańców Bukowiny przez jednostki NKWD. Eksperci i politycy z Ukrainy, Rumunii i Polski spotkali się w celu prezentacji nowoczesnych badań i oceny faktów radzieckiego terroru, skierowanego przeciwko narodom Europy Środkowo-Wschodniej w różnych okresach historycznych. Dyskusja odbyła się nie tylko w obszarze studiów historycznych, ale także aktualnej sytuacji politycznej w Europie, powiązanej z renesansem polityki neoimperialnej Federacji Rosyjskiej i zagrożeń dla cywilizowanego świata ze strony Rosji. Uczestniczyło w niej wielu wpływowych polityków, mężów stanu z różnych krajów europejskich, a wśród nich: poseł Rady Najwyższej Ukrainy Hryhoriy Tymisz, pierwszy zastępca przewodniczącego Czerniowieckej Obwodowej Administracji Państwowej Mykhajło Pawluk, senator Parlamentu Rumunii, członek i przewodniczący ZPRE w sprawie praw osób należących do mniejszości narodowych w ZPRE Wioreł Badia, Konsul Generalny Rumunii w Czerniowcach Ełeonora Mołdowan, polski etnograf, politolog, publicysta i dziennikarz Piotr Andrusieczko (Gazeta Wyborcza, Głos Wielkopolski і Nowa Europa Wschodnia, TVP, ТVN 24, Biznes i Świat), Prezes Zarządu Czerniowieckiego Obwodowego Towarzystwa Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza, doktor nauk filozoficznych, profesor zwyczajny Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza Władysław Strutynskyj, historyk Tatarów Krymskich, doktor nauk politycznych, członek klubu PEN Gulnara Bekirowa, profesor zwyczajny Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza, dyrektor Centrum Integracji Europejskiej i Euroatlantyckiej Natalia Strelczuk, prodziekan Wydziału Historycznego Donieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stusa Maksym Prychnenko, doktor nauk politycznych, dyrektor ośrodka medialnego „BukPres” Marin Herman.
Poseł Rady Najwyższej Ukrainy Hryhoriy Tymisz w swoim raporcie zauważył, że tragiczne wydarzenia z 1941 r. są szczególnie boleśnie zrozumiałe na Ukrainie, ponieważ współczesne pokolenie Ukraińców ponownie czuje nieludzką politykę Moskwy. Rozstrzelanie cywilów na Bukowinie w połowie XX wieku powraca jak echo w morderstwach cywilnych Ukraińców na Donbasie w XXI wieku, a główną przyczyną tych tragedii jest imperializm Kremla. Według słów posła, takie badania mają nie tylko akademicką wagę, ale posiadają również szczególne znaczenie polityczne. Koniecznym jest przeprowadzenie gruntownych badań nad represjami dokonanymi przez bolszewików w 1941 r. na Bukowinie i poinformowanie społeczności międzynarodowej jako dowodu zbrodni reżimu totalitarnego i zapobieżenie powtórzeniu czegoś podobnego w przyszłości.
Senator Parlamentu Rumunii Wioreł Badia, zacytowawszy słowa rumuńskiego historyka M. Jorhy: „Kto zapomina, ten nie zasługuje”, uznał za szczególnie niezbędne dla współczesnych Rumunów i Ukraińców wspomnieć tragedię niewinnie zabitych ludzi w 1941 r. we wsi Biała Krynica. To wymordowanie ludności cywilnej jest świadectwem, że dla zaspokojenia szaleńczych ambicji politycy bez skrupułów gotowi są sięgnąć po najbezwzględniejszy sposób. Współczesny Kreml nadal korzysta z takich metod, o czym dobrze wie cały świat. Społeczność międzynarodowa sprzeciwia się agresywnej polityce Federacji Rosyjskiej wszelkimi środkami dozwolonymi w cywilizowanym świecie. Rosja nie wierzy łzom, dlatego lekcje o przeszłości muszą być wciąż powtarzane współczesnym, by tragedie się nie powtarzały.
Konsul Generalny Rumunii w Czerniowcach – Ełeonora Mołdowan wsparła ideę H. Tymisza, by z udziałem czołowych ekspertów prowadzić badania tragicznych wydarzeń w Białej Krynice. Zwróciła też uwagę, że obecność na tym spotkaniu przedstawicieli wyższych organów przedstawicielskiej demokracji Rumunii i Ukrainy symbolizuje konstruktywne stosunki między tymi krajami, mimo istniejących problemów i prób skłócania. Władze rumuńskie wyraźnie rozumieją i potępiają agresywną politykę Federacji Rosyjskiej, zwłaszcza bezprawną aneksję Krymu i sytuację w Donbasie.

Prezes Czerniowieckiego Obwodowego Towarzystwa Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza Władysław Strutynskyj, mówiąc o zbrodni w Białej Krynice, przypomniał też terror ZSRR wobec Polaków (rozstrzelanie polskich oficerów w Katyniu w 1941 r.), Węgrów (tłumienie antyradzieckich wystąpień w Budapeszcie w 1956 r.), Czechów (tłumienie antyradzieckich rozruchów w Pradze w 1968). O tym, jak stalinowski terror pozbawił Tatarów krymskich ojczyzny i spowodował ofiary, które mierzy się w dziesiątkach tysięcy niewinnych ludzi, mówiła G. Bekirowa Tragedia Tatarów krymskich trwa nadal, ponieważ Kreml kontynuuje przestępczą politykę terroru na zaanektowanym Krymie.

Szczególną uwagę uczestnicy okrągłego stołu zwrócili na trudności w badaniu problematyki radzieckiego terroru w związku z tworzeniem przez komunistyczną propagandę ogromnej ilości mitów. N. Strelchuk wskazała konkretne przykłady wykrzywienia i ukrywania przez radziecką propagandą przestępstw komunistycznego reżimu w 40. latach ХХ wieku. Polski dziennikarz i ekspert P. Andrusieczko w swoim raporcie pokazał, że współczesna Rosja zachowała i rozszerzyła arsenał propagandy ZSRR i innych środków maskowania przestępczej polityki. Na przykładzie manipulacji wokół aneksji Krymu i rosyjskiej agresji w Donbasie pokazał on, jak przez użycie dezinformacji strona rosyjska próbowała stworzyć społeczności międzynarodowej fałszywy obraz wspomnianych wydarzeń. M. Prychnenko zauważył szczególną rolę komponentu informacyjnego podczas okupacji oddzielnych rejonów obwodów donieckiego i ługańskiego. Ten ekspert w dziedzinie stosunków międzynarodowych Donieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stusa podkreślił bezprecedensową skalę propagandy, która została uruchomiona w prokremlowskich mediach i organizacjach Donbasu w przededniu rosyjskiej okupacji.
Uczestnicy okrągłego stołu w wyniku konstruktywnych dyskusji i owocnej pracy doszli do następujących wniosków:

– ofiarami polityki terroru Kremla zostały niewinne pokolenia narodów tak postsowieckiego obszaru, jak i Europy Środkowo-Wschodniej. Te wydarzenia wymagają przeprowadzenia fundamentalnych badań z udziałem czołowych fachowców światowego poziomu i ogłoszenia tych badań narodom, które były ofiarami radzieckiego terroru i całemu międzynarodowemu społeczeństwu,
– polityka,oparta na terrorze i lekceważąca ludzkie życie jako najwyższą wartość, przynosi masowe ofiary i tragedie całych pokoleń;
– obserwujemy lekceważenie potępienia przez cywilizowany świat wojskowej agresji niektórych krajów o imperialnych ambicjach, co może doprowadzić do powtórzenia się tragicznego doświadczenia z historii narodów Europy Środkowo-Wschodniej;
– biorąc pod uwagę obecną sytuację geopolityczną, w celu zapobieżenia powtórzeniu tragedii, które miały miejsce w historii narodów Europy Środkowo-Wschodniej, odpowiedzialna polityka krajów regionu musi powstrzymać się od stosowania polityki terroru i dążyć do rozwiązywania problemów wyłącznie na płaszczyźnie pokojowej.

Eugeniusz Bilonożko na podstawie informacji z Instytutu Demokratyzacji i Rozwoju

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here