Namawiajc Zachód do zaostrzenia sankcji wobec Rosji, Ukraina zapomniaa przeduA?y wasne. We wrzeniu zeszego roku prezydent Petro Poroszenko wprowadzi sankcje gospodarcze i personalne wobec Rosji. Dotyczyy 105 rosyjskich firm, którym zakazano prowadzenia dziaalnoci na terenie Ukrainy. Nie mogy one teA? zawiera umów z ukraiskimi przedsibiorcami.

Sankcjami objto równieA? 388 osób, z których wikszo to Rosjanie „zagraA?ajcy bezpieczestwu i integralnoci terytorialnej Ukrainy”.

Sankcje wygasy 16 wrzenia, a nowych ukraiski prezydent nie wprowadzi. Interesujce jest to, A?e lokalne media zignoroway albo nie zauwaA?yy tego tematu. Spraw nagoni deputowany Rady NajwyA?szej Sergij Leszczenko z prezydenckiego Bloku Petra Poroszenki. – Min miesic, a rozporzdzenia Poroszenki odnonie do przeduA?enia sankcji wciA? brak. USA, Kanada i UE kontynuuj sankcje wobec Rosji, a Ukraina nie – twierdzi Leszczenko.

Przedstawiciele ukraiskiego prezydenta zaprzeczaj tym informacjom i przekonuj, A?e ukraiskie sankcje wobec Rosji wciA? obowizuj. Nie ma jednak A?adnego oficjalnego dokumentu, który by to potwierdza. W maju Rada Bezpieczestwa i Obrony Narodowej Ukrainy (RNBO) wprowadzia sankcje personalne wobec 17 Rosjan blisko zwizanych z Kremlem, sankcje te bd obowizyway do koca 2017 roku. Nie ma tam jednak ani sowa o rosyjskich przedsibiorstwach, wobec których ograniczenia przestay obowizywa miesic temu. – Dzisiaj ukraiskie sankcje wobec Rosji nie dziaaj. To nie moA?e by przypadek. Za ich przeduA?enie odpowiada rzd, RNBO i administracja prezydenta. Wiele wskazuje na to, A?e pomidzy Poroszenk a Putinem jest nieoficjalne porozumienie na ten temat – mówi „Rz” deputowany Rady NajwyA?szej Witalij Kuprij z opozycyjnej partii Ukrop.

Wojna w Donbasie i aneksja Krymu sprawiy, A?e wspópraca gospodarcza pomidzy Kijowem a Moskw znaczco si zmniejszya. S jednak tacy ukraiscy przedsibiorcy, którzy z rosyjskiego rynku nie zrezygnowali. Wród nich prezydent Poroszenko, zaoA?yciel fabryki czekoladek Roshen w rosyjskim Lipiecku. W cigu ostatnich trzech lat przedsibiorstwo, które de facto wciA? naleA?y do ukraiskiego przywódcy, zapacio do rosyjskiego budA?etu ponad 1 mld rubli podatków (równowarto 60 mln zotych).

– W otoczeniu prezydenta jest duA?a grupa przedsibiorców, którzy lobbuj zniesienie sankcji wobec Rosji. I – jak widzimy – s skuteczni – mówi „Rz” znany ukraiski ekonomista Oeksandr Ochrimenko. – Wielu ukraiskich producentów nie wstrzymywao tej wspópracy, poniewaA? s za mao konkurencyjni, by wchodzi na europejski rynek.

A?ródo — Rzeczpospolita

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here