Хто формує світогляд людини? Переважно люди не задумується про те, що мислять у відповідності до світогляду, який був КИМОСЬ сформований. Не здогадуються, що переконання їхні хтось колись сформував. Ми бачимо світ крізь їх призму. Світогляд не виникає саме по собі.

Світоглядні основи будь-яких переконань хтось колись заклав. Напр., економіка будь-якої країни основується на якійсь економічній теорії. Концепція вільного ринку, яка є основою економіки розвинених країн Заходу, неможлива без Адама Сміта. Використання експерименту, як методу наукового дослідження, неможливе без Ґалілео Ґалілея. Принцип історизму, без якого не мислима сучасна наукова історія, з’явився завдяки Людвіґу фон Ранке.

Чи можна визначити генія, хто сформував основи своєї галузі? Не завжди. Часто над оформленням світоглядних парадигм працюють величезні групи вчених і мислителів.

Хочете вияснити чому щось є таким, а не інакшим – вникайте в теоретичні напрацювання. Вивчайте базові філософські ідеї. Філософія є не тільки викладом світогляду інтелектуальною мовою, а й творчим чинником, який творить світогляд.

Незважаючи на те, що світоглядні парадигми та філософські концепції, як і наукові теорії, формулюють люди, вони не є креатурою творчих людей. Завдання філософа і вченого не вигадати якусь нову концепцію, а знайти істину, спростувати хибну думку.

Ісаак Ньютон не встановлював закон всесвітнього тяжіння, а тільки його відкрив. Бог, творячи світ, встановив його закони. А геніальні вчені виявляють їх і описують. Саме тому прийнято говорити, що вчений відкриває і описує закони природи, а не встановлює їх. Вчений може викласти будь-яку теорію, але істинною є тільки та теорія, яка відповідає дійсності. В історії науки неодноразово з’являлись хибні теорії, або й навіть відверті псевдонаукові фальсифікації. При цьому виявити помилки і виправити наукові уявлення є вкрай важко. Іноді хибна теорія домінує в науці тисячоліттями. Напр., геоцентризм Клавдія Птолемея був домінуючою теорією в астрономії майже два тисячоліття, аж поки Миколай Копернік замінив її геліоцентричною теорією.

Істина одна і незмінна, а філософських концепцій багато. Це означає, що серед них є хибні концепції. Критерієм істинності будь-якої теорії є емпіричні дані.

Різні країни основують свою економічну діяльність на різних економічних теоріях. В результаті, одні країни багаті, а інші бідні. Так, жодна країна, яка розбудовувала планову економіку на основі марксизму, не стала багатою. Всі ці країни бідні, а народи обездолені. Якщо завданням економіки є творити багатства народів, а марксистська економічна теорія призводить до злиднів, то сам досвід показує, що вона хибна.

Скільки би законів не ухвалив парламент, якщо вони не виконуються, народ не ставиться до них із пошаною, а органи державної влади не стежать за безумовним виконанням законів, вся законотворчість втрачає сенс. Виною цього є хибна правова ідеологія, від якої необхідно відмовитись якомога швидше, замінивши її здоровою теорією права, яка би основувалась на істинних принципах відносин права і держави та правової свідомості.

Істинність філософських теорій та світоглядних парадигм можуть і повинні перевірятись. Як саме? – чітко визначити критерій істинності. Задати собі питання, для чого людина пізнає світ, творить філософію і науку?

Все, що людина робить, вона чинить для того, аби жити і бути щасливою. Людина продукує їжу, щоби не померти з голоду. Шиє одяг, щоби не замерзнути. Будує будинки, щоби не померти від природних стихій. Утворює поліцію, щоби не постраждати від злочинців. Створює пенсійні і страхові фонди, щоби не залишитись без засобів існування, коли втратить працездатність.

Життя є універсальним критерієм якості будь-якої світоглядної парадигми.

Якщо якась концепція спричинює смерть, вона хибна. І жодні спекулятивні аргументи не можуть її оправдати. Як би красиво і логічно не виглядав марксизм, це – абсолютно хибна теорія. Вона несла смерть. Радянський Союз і Китай, Камбоджа і Ангола, Чилі й Іспанія, та всі інші країни, де тривалий час чи бодай декілька місяців панував марксизм, були залиті кров’ю невинних людей.

Понад десять тисяч загиблих в російсько-українській війні, криваві побоїща у Грузії, бомбардування Сирії тощо є свідченням хибності ідеології російського світу, оскільки ця ідеологія несе смерть, сльози і варварство.

Філософ несе моральну відповідальність за наслідки його ідей. Пером можна вбити більше людей, ніж кулеметом.

Втім, неправильно всю вину покладати на авторів згубних ідей. Зазвичай вони нікого насильно не змушували безапеляційно приймати їхні ідеї та втілювати їх у життя. Якщо суспільство сприйняло ці ідеї, то й усе суспільство повинно нести за це відповідальність.

Очевидно, що провідну роль у поширенні будь-якої ідеології відіграє інтеліґенція. Хто, як не університетські професори і шкільні учителі переконували студентів і учнів в істинності ними пропагованих ідеологій?

Якщо професор переконав студента в тому, що у цього студента є класовий ворог, а потім цей студент розстріляв свого класового ворога, то кров’ю невинно вбитого заплямлений не тільки кат, а й професор, який перетворив невинну юнацьку душу в ката. Все ж, найбільша вина лежить на тих, хто намагається оправдати хибні філософського-світоглядні парадигми всупереч емпіричним доказам та здоровому глузду.

Філософія формує інтелектуальну еліту.

Саме тому країни високого культурного, духовного, економічного і політичного розвитку розвивають філософію і гуманітаристику, а країни, які повільно і неуспішно розвиваються, знищують філософію і освіту гуманітарного циклу.

Якість філософсько-світоглядної парадигми визначити дуже важко. Причиною цього є переплетення парадигм. Кожна людина реалізовує у своєму особистому та суспільному житті одночасно різні парадигми. Оскільки одночасно має якісь метафізичні, релігійні, антропологічні, правові, економічні, політичні та інші погляди. При цьому, одна і та сама людина чи одне і те саме суспільство в одній сфері може основуватись на істинних теоріях, а в інших – на хибних.

к. філос. наук – Оксана Шепетяк

асоційований член Ради молодих учених при МОН

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here