Inline pictures
Polska 19:18
Україна 20:18

ROSJA NIE WIERZY ŁZOM

30124080_2063511913895829_526496925302652928_n.jpg

 

Zbrodnie przeciwko ludzkości nie mają okresu przedawnienia. Bolszewicy podczas działalności nigdy nie zwracali uwagi na takie pojęcia jak prawo międzynarodowe i humanizm, więc narody pod wpływem „Czerwonego Kremla” byli objęci całkowitą polityką terroru. Te tragiczne strony historii wymagają nawet dzisiaj szczegółowej analizy i oceny zarówno ekspertów, jak i wspólnoty demokratycznej w Europie.

31 marca 2018 r. na Czerniowieckim Uniwersytecie Narodowym im. Jurija Fedkowycza odbył się międzynarodowy okrągły stół na temat „Terror jako środek polityki ZSRR w stosunkach z narodami państw Europy Środkowo-Wschodniej”. Impreza została zorganizowana przez Instytut Demokratyzacji i Rozwoju wraz z partnerami Centrum Studiów Rumuńskich (Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza), organizacją pozarządowę „Asociatia convergente europene” (Rumunia), Katedrą Stosunków Międzynarodowych Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza, organizacją pozarządowę „Media Center Bukpres”, Centrum Integracji Euroatlantyckiej, organizacją pozarządowę „Centrum Dyplomatyczne”, organizacją pozarządowę „Obwodowe Towarzystwo Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza”. Okrągły stół został poświęcony pamięci ofiar sowieckiego totalitaryzmu w przewodzie Warnyća, w pobliżu wsi Biała Krynica (rejon hlibocki, obwód czerniowiecki, Ukraina). W marcu 1941 r. tam doszło do masowych rozstrzelań mieszkańców Bukowiny przez jednostki NKWD. Eksperci i politycy z Ukrainy, Rumunii i Polski spotkali się w celu prezentacji nowoczesnych badań i oceny faktów radzieckiego terroru, skierowanego przeciwko narodom Europy Środkowo-Wschodniej w różnych okresach historycznych. Dyskusja odbyła się nie tylko w obszarze studiów historycznych, ale także codo aktualnej sytuacji politycznej w Europie, powiązanej z renesansem polityki neoimperialnej Federacji Rosyjskiej i zagrożeń dla cywilizowanego świata ze strony Rosji. Uczestniczyłi w okrągłym stole wielu wpływowych polityków, mężów stanu z różnych krajów europejskich. Wśród nich byli poseł Rady Najwyższej Ukrainy Hryhoriy Tymisz, pierwszy zastępca przewodniczącego Czerniowieckej Obwodowej Administracji Państwowej Mykhajło Pawluk, senator Parlamentu Rumunii, członek i przewodniczący ZPRE w sprawie praw osób należących do mniejszości narodowych w ZPRE Wioreł Badia, Konsul Generalny Rumunii w Czerniowcach Ełeonora Mołdowan, polski etnograf, politolog, publicysta i dziennikarz Piotr Andrusieczko (Gazeta Wyborcza, Glos Wielkopolski і Nowa Europa Wschodnia, TVP, ТVN 24, Biznes i Świat), Prezes Zarządu Czerniowieckiego Obwodowego Towarzystwa Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza, doktor nauk filozoficznych, profesor zwyczajny Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza Władysław Strutynskyj, historyk Tatarów Krymskich, doktor nauk politycznych, członek klubu PEN Gulnara Bekirowa, profesor zwyczajny Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza, dyrektor Centrum Integracji Europejskiej i Euroatlantyckiej Natalia Strelczuk, prodziekan Wydziału Historycznego Donieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stusa Maksym Prychnenko, doktor nauk politycznych, dyrektor ośrodka medialnego „BukPres” Marin Herman i inne.

 

Poseł Rady Najwyższej Ukrainy Hryhoriy Tymisz w swoim raporcie zauważył, że tragiczne wydarzenia z 1941 r. są szczególnie ostro zrozumiałe na Ukrainie, ponieważ współczesne pokolenie Ukraińców ponownie czuje nieludzką politykę Moskwy.

 

Rozstrzelanie cywilów na Bukowinie w połowie XX wieku odbija się echem w morderstwach cywilnych Ukraińców na Donbasie w XXI wieku, a główną przyczyną tych tragedii jest imperializm Kremla. Według słów posła, takie badania mają nie tylko akademicką wagę, ale posiadają również szczególne znaczenie polityczne. Koniecznym jest przeprowadzenie gruntownych badań nad represjami dokonanymi przez bolszewików w 1941 r. na Bukowinie, ogłoszenie ich przed społecznością międzynarodową jako dowodu zbrodni reżimu totalitarnego i zapobieżenie powtórzeniu czegoś podobnego w przyszłości.

Senator Parlamentu Rumunii Wioreł Badia zacytowawszy słowa rumunskiego historyka M. Jorhy „kto zapomina, ten nie zasługuje”, zaakcentował na szczególnej niezbędności dla współczesnych Rumunii i Ukrainy wspomnieć tragedię niewinnie zabitych ludzi w 1941 r. we wsi Biała Krynica. Zniszczenie ludności cywilnej stało się skutkiem polityki bez skrupułów, kiedy dla osiągnięcia szaleńczych ambicji gotowe byłi udać się do dowolnych środków. Współczesny Kreml przedłuża korzystać takimi samymi metodami, o czym dobrze wiadomo całemu światu. Społeczność międzynarodowa sprzeciwia się agresywnej polityce Federacji Rosyjskiej wszelkimi środkami dozwolonymi w cywilizowanym świecie. Rosja nie wierzy łzom, toż lekcje przeszłości muszą być dobrze przyswajalne współczesnymi, dla tego żeby tragedie nie powtarzały się znów.

Konsul Generalny Rumunii w Czerniowcach Ełeonora Mołdowan mówiąc o niemożliwości uniewinnienia masowych morderstw politycznymi celami, dołączyła się do wypowiedzianej H. Tymiszem idei o potrzebie fundamentalnego badania z udziałem czołowych ekspertów codo tragicznych wydarzeń w Białej Krynice. Oprócz tego, rumuński dyplomata zwróciła uwagę na to, że obecność na tym wydarzeniu przedstawicieli wyższych organów przedstawicielskiej demokracji Rumunii i Ukrainy symbolizuje ten fakt, że między oboma krajami przedłużają rozwijać się konstruktywne stosunki, nie zważając na istniejące problemy i próby trzeciej strony wnieść do nich przeciwieństwa. Władze rumuńskie wyraźnie rozumieją agresywną politykę Federacji Rosyjskiej, zwłaszcza codo bezprawną aneksję Krymu i sytuację na Donbasie. Rumunia stoi na pozycji konieczności dotrzymania wszystkich norm międzynarodowego prawa i nie przyznaje działań Rosji, które ich naruszają.

Prezes Czerniowieckiego Obwodowego Towarzystwa Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza Władysław Strutynskyj mówiąc o zniszczeniu karnymi organami bolszewików ludności cywilnej w marcu 1941 r. w Białej Krynice, zaakcentował, że w ogólnej polityce ZSRR to był tylko jeden z wypadków wraz z terrorem przeciwko Polakom (rozstrzelanie polskich oficerów w Katyniu w 1941 r.), przeciwko Węgrów (tłumienie antyradzieckich wystąpień w Budapeszcie w 1956 r.), przeciw Czechom (tłumienie antyradzieckich występów w Pradze w 1968). O antyludzkim charakterze radzieckiej polityki zarówno za granicą, jak i w ZSRR podkreśliła G. Bekirowa. Stalinowski terror pozbawił Tatarów krymskich ojczyzny i spowodował ofiary, które mierzy się w dziesiątkach tysięcy niewinnych ludzi. Tragedia Tatarów krymskich pozostaje ostra i teraz, ponieważ Kreml kontynuuje przestępczą politykę terroru na zaanektowanym Krymie.

Szczególną uwagę uczestnicy okrągłego stołu zwrócili na trudności badania problematyki radzieckiego terroru w związku z stworzeniem komunistyczną propagandą znacznej ilości mitów. Więc N. Strelchuk wykazała konkretne przykłady wykrzywienia i ukrywania radziecką propagandą przestępstw komunistycznego reżimu w 40-tych latach ХХ wieku.

 

Polski dziennikarz i ekspert P. Andrusieczko w swoim raporcie pokazał, że nowoczesna Rosja zachowała i rozszerzyła arsenał propagandy ZSRR i innych środków maskowania przestępczej polityki. Na przykładzie manipulacji prokremlowskimi propagandystami wokół aneksji Krymu i rosyjskiej agresji na Donbasie, pokazał on w jaki sposób, poprzez użycie dezinformacji, strona rosyjska próbowała stworzyć fałszywy obraz wspomnianych wydarzeń dla społeczności międzynarodowej.

 

M. Prychnenko zauważył szczególną rolę komponentu informacyjnego podczas okupacji oddzielnych rejonów obwodów donieckiego i ługańskiego. Ekspert w dziedzinie stosunków międzynarodowych Donieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stusa podkreślił bezprecedensową skalę propagandy, która została uruchomiona w prokremlowskich mediach i organizacjach Donbasu w przededniu rosyjskiej okupacji.

Uczestnicy okrągłego stołu w wyniku konstruktywnych dyskusji i owocnej pracy doszli do następujących wniosków:

ofiarami polityki terroru Kremla zostały niewinne pokolenia narodów jak postsowieckiego obszaru, tak i Europy Środkowo-Wschodniej. Te wydarzenia wymagają przeprowadzenia fundamentalnych badań z dołączeniem czołowych fachowców światowego poziomu i ogłoszenia tych badań jak dla narodów, które były ofiarami radzieckiego terroru, tak i całego międzynarodowego społeczeństwa;

— polityka, zasadnicze zasady której bazują się na terrorze i lekceważą ludzkim życiem jak wyższą wartością, swoim skutkiem ma masowe ofiary i zakończa się tragedią dla całych pokoleń;

— nie zważając na potępienie państwowej polityki terroru wszystkim cywilizowanym światem, w tej chwili obserwujemy sytuację wojskowej agresji niektórych krajów z imperialnę recydywą do strony demokratycznej wspólnoty, co może doprowadzić do repetycji tragicznego doświadczenia że przeszły w swojej historii narody Europy Środkowo-Wschodniej;

— biorąc pod uwagę obecną sytuację geopolityczną, w celu zapobieżenia powtórzeniu tragedii, które miały miejsce w historii narodów Europy Środkowo-Wschodniej, odpowiedzialna polityka krajów regionu musi powstrzymać się od stosowania polityki terroru i rozwiązać wszystkie sprzeczności wyłącznie na płaszczyźnie pokojowej.

 

Instytut Demokratyzacji i Rozwoju.

 

Pogoda / Погода

Warszawa Варшава   
Krakow / Краків
Gdansk / Гданськ
Poznan / Познань
Lodz / Лодзь
Київ / Kijow
Львів / Lwow
Харків / Charkow
Одеса / Odesa
Донецьк / Donieck


CZYTAJ NAS W WYGODNYM FORMACIE

ЧИТАЙТЕ НАС В ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ