Inline pictures
Polska 19:18
Україна 20:18

Терор як засіб політики СРСР

10.jpg

31 березня 2018 року відбудеться Міжнародний круглий стіл: «ТЕРОР ЯК ЗАСІБ ПОЛІТИКИ СРСР У ВІДНОСИНАХ З НАРОДАМИ КРАЇН ЦСЄ».

Круглий стіл приурочений пам’яті жертв радянського тоталітаризму під час трагічних подій 1941 року в с. Біла Криниця. Інформація про захід та історична довідка додається. Метою заходу є оприлюднення сучасних досліджень європейських експертів щодо фактів радянського терору, направленого проти народів ЦСЄ, що стали його жертвами в різні історичні періоди.

Запрошені спікери:

 • Юрій Макар – професор, доктор історичних наук, завідувач кафедри міжнародних відносин Факультету історії, політології та міжнародних відносин ЧНУ ім.Ю.Федьковича;
 • Петро Гріор – Голова центру історичних досліджень;
 • Пьотр Андрусечко — польський етнограф, політолог, публіцист і журналіст («Gazeta Wyborcza», «Glos Wielkopolski» і «Nowa Europa Wschodnia», «TVP», «ТVN 24», «Biznes i Świat»);
 • Наталія Стрельчук – доцент кафедри політології та державного управління Факультету історії, політології та міжнародних відносин ЧНУ ім.Ю.Федьковича, директор Центру європейської та євроатлантичної інтеграції;
 • Гульнара Бекірова – історик кримських татар, кандидат політичних наук, член ПЕН-клубу;
 • Максим Прихненко – заступник декана Історичного факультету ДонНУ ім.В.Стуса;
 • Марін Герман – кандидат політичних наук, директор медіа центру «BukPres», перекладач.

проведення заходу: Зелена зала ЧНУ ім.Ю.Федьковича, м.Чернівці, вул. Банкова 1.

проведення – 10:00 (за Києвом)

31 marca 2018 r. odbędzie się Międzynarodowy okrągły stół na temat „TERROR JAKO NARZEDZIE POLITYKI ZSRR W STOSUNKU DO PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ”. Okrągły stół jest poświęcony pamięci ofiar sowieckiego totalitaryzmu podczas tragicznych wydarzeń z 1941 r. we wsi Biała Krynica. Informacje o wydarzeniu i informacje historyczne są załączone. Celem wydarzenia jest ogłoszenie współczesnych badań europejskich ekspertów nad faktami radzieckiego terroru skierowanego przeciwko narodom Europy Środkowo-Wschodniej, które stały jego ofiarami w różnych okresach historycznych.

prelegenci:

 • Yuriy Makar – profesor, doktor habilitowany nauk historycznych, kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych Wydziału Historii, Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza.
 • Peter Grior — kierownik Centrum Badań Historycznych.
 • Piotr Andruseczko — polski etnograf, politolog, publicysta i dziennikarz Gazeta Wyborcza», «Glos Wielkopolski» і «Nowa Europa Wschodnia», «TVP», «ТVN 24», «Biznes i Świat»).
 • Natalia Strelchuk — profesor Wydziału Nauk Politycznych i Administracji Publicznej, Wydziału Historii, Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza, dyrektor Centrum Integracji Europejskiej i Euroatlantyckiej.
 • Gulnara Bekirova — historyk Tatarów krymskich, doktor nauk politycznych, członek klubu PEN.
 • Maxym Prychnenko — prodziekan Wydziału Historycznego Donieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stusa.
 • Marin Herman — doktor nauk politycznych, dyrektor ośrodka medialnego "BukPres", tłumacz.

Adres : Sala Zielona Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza, Czerniowce, ul. Bankova 1.

Początek — 10:00 (czas Kijowski).

 

 

 

 

Pogoda / Погода

Warszawa Варшава   
Krakow / Краків
Gdansk / Гданськ
Poznan / Познань
Lodz / Лодзь
Київ / Kijow
Львів / Lwow
Харків / Charkow
Одеса / Odesa
Донецьк / Donieck


CZYTAJ NAS W WYGODNYM FORMACIE

ЧИТАЙТЕ НАС В ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ