Inline pictures
Polska 19:22
Україна 20:22

Wypowiedź Prezydenta RP dla mediów po spotkaniu z Prezydentem Ukrainy w Charkowie

10540618-prezydenci-polski-i-ukrainy-andrzej-900-554.jpg

Szanowny Panie Prezydencie,

Szanowni Panowie Ministrowie,

Szanowni Państwo!

Przede wszystkim dziękuję Panu Prezydentowi za zaproszenie i za to spotkanie – kolejną już moją wizytę na Ukrainie, tym razem w Charkowie.

Główne tematy naszej dzisiejszej rozmowy z Panem Prezydentem – bardzo długiej, nie zawsze łatwej rozmowy, bo mamy rzeczywiście kilka kwestii trudnych, ale wierzę w to głęboko, że uda nam się je dobrze rozwiązać, w duchu dobrosąsiedzkim i dobrej współpracy pomiędzy naszymi krajami, a przede wszystkim dobrej współpracy pomiędzy naszymi społeczeństwami.

Chcielibyśmy, tak jak Pan Prezydent przed chwilą powiedział, żeby historia nie determinowała tego, co dzieje się dzisiaj, i tego, co będzie w przyszłości. Ale fakty i życie są takie, że bardzo często to, co działo się przed laty, ma wpływ także na naszą dzisiejszą rzeczywistość poprzez bardzo często ludzką wrażliwość – poprzez rozdarte serca, ból, który pozostaje. I także my, jako politycy, musimy to rozumieć i tę wrażliwość szanować.

A przede wszystkim w tym kontekście – właśnie w kontekście historii – musimy dbać o to, aby za wszelką cenę dążono do prawdy. I aby pomiędzy naszymi krajami, a przede wszystkim pomiędzy naszymi narodami, nieprawda i pomówienie nie kładły się cieniem. Dlatego – tak jak powiedział przed chwilą Pan Prezydent – w relacjach związanych z okresem poprzedzającym II wojnę światową, w okresie II wojny i tego, co miało miejsce zaraz po niej, ustaliliśmy z Panem Prezydentem, że apelujemy o to, by nie podejmować kroków w kierunku kolejnych upamiętnień, które nie są oparte na sprawdzonych naukowo dowodach.

W wielu przypadkach, aby o tych sprawdzonych naukowo dowodach mówić, potrzebne są konkretne naukowe badania przeprowadzone przez ekspertów – myślę tutaj przede wszystkim o ekshumacjach. To bardzo ważny element. Zwróciłem się dzisiaj do Pana Prezydenta z bardzo jasno sformułowanym apelem: abyśmy mogli przełamać impas, który pojawił się w tym zakresie w relacjach polsko-ukraińskich, musi być przywrócona zgoda na badania, na ekshumacje. Sprawiedliwie, tzn. zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie, tak aby w każdym przypadku upamiętnienie mogło się odbyć w wyniku przeprowadzonych badań – to bardzo ważne. Boleję nad przypadkami, w których dochodzi do zniszczenia pomnika, w których w związku z tym dochodzi do zranienia odczuć, uczuć, pamięci osób, których bliscy zginęli.

Ale, proszę Państwa, bardzo boleję również nad przypadkami, gdy – niestety – także poprzez upamiętnienia fałszuje się historię, tworzy się fakty, które w historii miejsca nie miały. Przez to właśnie, że nie przeprowadzono badań, przez to, że prawda historyczna nie została ustalona, nie została w sposób bezsprzeczny wykazana – i to jest nam niezwykle potrzebne. Dlatego ustaliliśmy z Panem Prezydentem, że zwrócimy się – ja do pana wicepremiera prof. Piotra Glińskiego, ministra kultury w Polsce – o to, aby właśnie na szczeblu wicepremierów i ministrów kultury zostały przeprowadzone uzgodnienia komisyjne dotyczące jak najszybszego zniesienia zakazu ekshumacji. To jest nam niezwykle potrzebne i traktuję to jako pierwszy krok w kierunku przełamania impasu, który ostatnio powstał.

A do polityków apeluję, by zachować umiar w wypowiedziach, by nie dać się ponieść emocjom, bo są to bardzo trudne sprawy – powtarzam: wielu ludzi jest cały czas zranionych, to były straszne czasy i straszne wydarzenia, które położyły się cieniem na relacjach pomiędzy Polakami a Ukraińcami. Abyśmy mogli budować przyszłość, musimy się starać podejść do tego w sposób spokojny i dążyć do prawdy ‒ ale w taki sposób, by poprzez tę prawdę starać się zbudować pomost do przyjaźni pomiędzy naszymi narodami, a nie po to, by rozerwać rany i zburzyć to, co do tej pory w wielu miejscach udało się odbudować. I o to bardzo mocno do wszystkich apeluję – w języku politycznym, w języku mediów – proszę o umiarkowanie.

Natomiast oczywiście rozmawialiśmy z Panem Prezydentem również na temat kwestii bieżącej, politycznej, niezwykle ważnej dla nas, jako członka – już niedługo – Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przez najbliższe dwa lata ‒ ważnej dla nas, jako sąsiada Ukrainy, ale przede wszystkim ważnej niezwykle dla Ukrainy jako państwa, którego część terytorium dotknięta jest dzisiaj okupacją.

Otóż jest bardzo ważna idea do przeprowadzenia, a mianowicie – aby w obwodach donieckim i ługańskim mogła rozpocząć pracę misja pokojowa Organizacji Narodów Zjednoczonych, tzw. niebieskie hełmy, jak to czasem się mówi. I tutaj jako Polska jesteśmy także zdecydowanymi zwolennikami, aby była to misja pokojowa absolutnie według wszystkich standardów przewidzianych dla tego typu operacji.

Nie – żeby to była misja ograniczająca się tylko i wyłącznie do ochrony przedstawicieli OBWE, ale żeby była to misja pokojowa z prawdziwego zdarzenia, która będzie operowała na całym tym obszarze i która rzeczywiście będzie mogła prowadzić – po pierwsze – do przestrzegania ustalonych reguł w zakresie zawieszenia broni, ale w efekcie doprowadzi do tego, że konflikt zbrojny, który zaistniał na wschodniej Ukrainie poprzez agresję rosyjską, będzie mógł się zakończyć, że porozumienia mińskie zostaną zrealizowane.

I ustaliliśmy z Panem Prezydentem, że jeżeli taka propozycja ze strony Ukrainy oczywiście znajdzie się faktycznie na agendzie Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, to Polska będzie jednym z krajów, które tę inicjatywę wesprą. Jesteśmy zwolennikami takiego właśnie rozwiązania i Ukraina zdecydowanie może liczyć na nasze poparcie. Bardzo nam zależy na tym, by wojna u naszego sąsiada, na Ukrainie, zakończyła się, aby ludzie na wschodniej Ukrainie mogli wrócić do swoich domów, by mogli żyć spokojnie, by skutecznie mógł się rozpocząć proces odbudowy tego wszystkiego, co na skutek agresji zbrojnej zostało zniszczone, i aby ludzie nie musieli się bać o własne życie, o własny dobytek. Aby ci, którzy musieli uciekać ze swoich miejsc zamieszkania, mogli tam wrócić – wrócić po prostu do normalnego życia i wrócić do pokoju.

Proszę Państwa, rozmawialiśmy oczywiście również o sprawach gospodarczych – tak jak Pan Prezydent powiedział. Stanowisko Polski, jeżeli chodzi o Nord Stream 2, jest niezmienne. Jesteśmy absolutnie przeciwni tej inwestycji, uważamy, że ona łamie normy europejskie, że jest wbrew interesom Unii Europejskiej – i tu nasze stanowisko od samego początku jest jednoznaczne i niezmienne. Rozmawialiśmy o wsparciu dla Ukrainy także poprzez inwestycję polegającą na budowie interkonektora gazowego. Cieszę się, że to zadanie inwestycyjne jest w tej chwili realizowane i tutaj jest ścisła kooperacja pomiędzy Polską a Ukrainą.

Jesteśmy otwarci także na kwestie ewentualnych propozycji ukraińskich, jeżeli chodzi o dostawy gazu LNG dla Ukrainy poprzez gazoport w Świnoujściu. M.in. po to realizowaliśmy tę inwestycję, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne nie tylko sobie, ale także aby być tym, kto to bezpieczeństwo energetyczne niesie innym. I w związku z tym tutaj, na rozmowy w tym przedmiocie z władzami Ukrainy ‒ i oczywiście także na poziomie pomiędzy odpowiednimi podmiotami gospodarczymi ‒ Polska jest otwarta.

Panie Prezydencie, jeszcze raz dziękuję za bardzo dobre spotkania. Rzeczywiście będę miał dzisiaj jeszcze dwa spotkania, które będą poświęcone faktycznie sytuacji bezpieczeństwa na Ukrainie – a mianowicie z przedstawicielami OBWE, w tym polskimi przedstawicielami, którzy w ramach misji obserwacyjnej tutaj, na Ukrainie, pracują. A drugie to spotkanie z przedstawicielami Organizacji Narodów Zjednoczonych, z przedstawicielami programu rozwojowego, który tutaj, na Ukrainie, jest realizowany. Tak więc te dwa spotkania jeszcze dzisiaj przede mną. I oczywiście zakończę, tak jak zawsze staram się to robić jako Prezydent Rzeczypospolitej – z moimi rodakami, którzy tutaj, w rejonie wschodniej Ukrainy, właśnie w Charkowie i okolicy żyją, mieszkają – tak że to będzie ostatni punkt mojej dzisiejszej wizyty tutaj, w Charkowie.

Bardzo dziękuję jeszcze raz Panu Prezydentowi za zaproszenie i bardzo dziękuję Państwu za uwagę.

 

Źródło ​prezydent.pl

 

Pogoda / Погода

Warszawa Варшава   
Krakow / Краків
Gdansk / Гданськ
Poznan / Познань
Lodz / Лодзь
Київ / Kijow
Львів / Lwow
Харків / Charkow
Одеса / Odesa
Донецьк / Donieck


CZYTAJ NAS W WYGODNYM FORMACIE

ЧИТАЙТЕ НАС В ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ