Inline pictures
Polska 22:31
Україна 23:31

73. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

dwnld1922423792.jpg

PowstaA�com chcemy zameldowaA� po tylu latach: Polska jest wreszcie wolna, odzyskuje pamiA�A� i siA�y, A?yje — napisaA� prezydent Andrzej Duda w liA�cie odczytanym podczas uroczystoA�ci na Cmentarzu PowstaA�ców Warszawy przez szefowA� Kancelarii Prezydenta HalinA� SzymaA�skA�.

"TysiA�com rozstrzelanym mieszkaA�com Woli, których prochy spoczywajA� tutaj, w tej ziemi, mówimy: zawsze bA�dziemy o was pamiA�taA�. Wasze mA�czeA�stwo bA�dzie trwaA� w naszej narodowej pamiA�ci jako przestroga, jako wydarzenie, do którego juA? nigdy wiA�cej nie wolno nam juA? wiA�cej dopuA�ciA�" — napisaA� prezydent.
 
"A PowstaA�com chcemy zameldowaA� po tylu latach: Polska jest wreszcie wolna, Polska odzyskuje pamiA�A� i siA�y, A?yje, rozwija siA�, odwaA?nie czerpie ze swoich najcenniejszych i najpiA�kniejszych tradycji. Polska z dumA� i niewzruszonA� determinacjA� podA�A?a dziA� drogA� wolnoA�ci, niepodlegA�oA�ci i suwerennoA�ci. I dlatego nie waham siA� dzisiaj powiedzieA�: czcigodni polegli, obecni tu czcigodni kombatanci, oficerowie i A?oA�nierze Powstania Warszawskiego — zwyciA�A?yliA�cie 1 sierpnia" — podkreA�liA� Andrzej Duda.
 
Prezydent zaznaczyA�, A?e powstaA�com trzeba podziA�kowaA� za wyjA�tkowA� lekcjA� prawoA�ci, ofiarnoA�ci i patriotyzmu i za przykA�ady wyjA�tkowego mA�stwa na polu walki. "DziA�kujemy im za to, A?e zachowali siA� jak trzeba. Za to, A?e w roku 1956, 1970, 1981, 1989 i aA? po dzieA� dzisiejszy w jakiA� sposób odczuwamy ich obecnoA�A� poA�ród nas. Czujemy na sobie ich powaA?ne, skupione spojrzenie. Wzrok, który pyta: czy jesteA� gotów trwaA� przy Polsce tak wiernie jak my, czy nie pozwolisz jej nigdy zginA�A�, popaA�A� w niewolA�?" — napisaA� Andrzej Duda.
 
UroczystoA�A� przed pomnikiem "Polegli — Niepokonani" na Cmentarzu PowstaA�ców Warszawy to element gA�ównych uroczystoA�ci obchodów 73. rocznicy Powstania Warszawskiego.
 
Na Cmentarzu PowstaA�ców Warszawy spoczywajA� szczA�tki i prochy ponad 104 tys. gA�ównie cywilnych i wojskowych ofiar powstania; w duA?ej mierze bezimiennych, ekshumowanych po wojnie z licznych mogiA� na ulicach, skwerach i podwórkach Warszawy.
 
Cmentarz zostaA� zaA�oA?ony w 1945 r. ByA� drugA� nekropoliA� obok PowA�zek, gdzie po wojnie grzebano szczA�tki mieszkaA�ców Warszawy. SzczA�tki spoczA�A�y w 177 zbiorowych mogiA�ach. W 1973 r. odsA�oniA�to na cmentarzu pomnik "Polegli — Niepokonani" projektu Gustawa ZemA�y.

 

info — prezydent.pl

 

Pogoda / Погода

Warszawa Варшава   
Krakow / Краків
Gdansk / Гданськ
Poznan / Познань
Lodz / Лодзь
Київ / Kijow
Львів / Lwow
Харків / Charkow
Одеса / Odesa
Донецьк / Donieck


CZYTAJ NAS W WYGODNYM FORMACIE

ЧИТАЙТЕ НАС В ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ