Inline pictures
Polska 15:10
Україна 16:10

W Kijowie wezwano patriotyczne organizacje do przeciwstawienia się rosyjskim prowokacjom

17903874_10156086547773306_3126853413106435859_n.jpg

У Києві закликали націоналістичні організації об’єднатись для протидії російським провокаціям

25 травня в м. Київ в клубі «Наш Формат» відбувся круглий стіл на тему «Польсько-українська конфронтація чи співпраця?» Організатором заходу виступив Інформаційний центр «Міжмор’я».

Участь у круглому столі взяли польський експерт, директор Інституту ім. Романа Рибарського Маріуш Патей; представники «Фонду підтримки демократичних ініціатив», експерти ІЦ «Міжмор’я» Юрій Міндюк та Юрій Гончаренко; аналітик «Team 4 Ukraine», експерт ІЦ «Міжмор’я» Олександр Никоноров, голова правління Інформаційного центру «Майдан моніторинг» Наталія Зубар; політолог Євген Золотарьов; голова Фундації «Центр дослідження Польща-Україна» Даріуш Матерняк; представники націоналістичних та громадських організацій України.

В рамках заходу були обговорені актуальні проблеми польсько-українських відносин; основні рушійні сили, які роздмухують конфлікт як в Польщі, так і Україні; діяльність російської сторони з дестабілізації польсько-українських стосунків.

Як зазначили учасники круглого столу, на сьогоднішній день Україна та Польща опинились в складній ситуації, коли російська сторона через організацію серії провокацій намагається штучно розгойдувати конфлікт, посилаючись на історичні протиріччя в історії польсько-українських стосунків.

Враховуючи це, учасники заходу розробили практичні рекомендації, які є необхідними для впровадження дієвих механізмів щодо реалізації політики польсько-українського історичного примирення. Зокрема, представники Інформаційного центру «Міжмор’я» звернулись до лідерів системних організацій українських націоналістів щодо необхідності розробки спільної заяви, в якій засуджуватиметься діяльність як з боку польських провокаторів, так і маргінальних груп в Україні.

В цьому контексті розглядається необхідність колективного звернення до правих рухів щодо недопущення організації провокаційної діяльності в майбутньому. На думку учасників круглого столу, підписання спільної заяви від імені провідних націоналістичних організацій України зменшить можливості маневру російської сторони у використанні провокаційних заходів від імені правих організацій та рухів, які не мають до цього жодного відношення. Таким чином, наочно простежуватиметься діяльність проросійського маргінального середовища, яке від імені українських націоналістичних організацій намагається штучно спровокувати конфлікт між Україною та Польщею.

Крім того, представники Інформаційного центру «Міжмор’я» закликали звернути увагу на штучне роздмухування конфлікту з боку медіа-ресурсів як в Польщі, так і в Україні;  на необхідності організації круглих столів, які будуть спрямовані на творення образів, які об’єднують польські та українські народи та на реалізацію спільних проектів в галузі економічної та військово-політичної співпраці. Серед важливих пропозицій, запропонованих організаторами заходу, також було вказано належне реагування на інформаційні виклики сьогодення та створення умов для дезавуювання так званого «експертного поля» в Польщі та Україні, що штучно роздмухує конфлікт з обох сторін.

Велике значення, на думку представників ІЦ «Міжмор’я», також матиме звернення до духовних лідерів, які мають високий авторитет в польському та українському суспільствах. Адже залучення цієї групи є необхідним кроком не лише для пошуку компромісів між Україною та Польщею, але й розглядається в якості дієвого механізму реалізації політики польсько-українського історичного примирення. До вказаної групи можна віднести як релігійних лідерів, так і провідних моральних авторитетів, лідерів громадської думки.

Нагадаємо, Інформаційний центр «Міжмор’я» був створений у квітні 2017 року, мета якого — інформувати широку громадськість про ідею Міжмор'я — геополітичного союзу країн Балто-Чорноморського простору, в першу чергу — це Україна, Польща, країни Балтії, потенційно — Білорусь, Молдова, Грузія, Румунія та інші. В ситуації безпекових, економічних та політичних викликів з боку Росії ці країни можуть щонайменше здійснювати поглиблену координацію дій, в кращому випадку — вести спільну оборонну, економічну, політичну діяльність для захисту свого суверенітету. Такі завдання особливо важливі в першу чергу для України, Грузії, Молдови, а також Білорусі, для яких в найближчих перспективах закриті двері в ЄС і НАТО, в другу чергу — для всіх, хто може зазнати тієї чи іншої агресії з боку Росії.

W Kijowie wezwano patriotyczne organizacje do przeciwstawienia się rosyjskim prowokacjom.

25 maja w kijowskim klubie „Nasz Format” odbył się okrągły stół pod hasłem: „polsko-ukraińska współpraca czy konfrontacja?” Organizatorem przedsięwzięcia było Centrum Informacyjne „Międzymorza”.

W imprezie tej udział wzięli: polski ekspert, dyrektor Instytutu im. Romana Rybarskiego — Mariusz Mariusz Patey; przedstawiciele „Fundacji Wsparcia Inicjatyw Demokratycznych", eksperci Centrum Informacyjnego «Międzymorza» — Yuriy Mindyuk i Jurij Gonczarenko; analityk «Team 4 Ukraine» i ekspert CI «Międzymorza» Aleksander Nykonorow ; przewodnicząca zarządu Centrum Informacyjnego «Majdan Monitoring» Natalia Zubar; analityk Jewgenij Zołotariew; Przewodniczący Rady Fundacji „Centrum Badań Polska-Ukraina” Dariusz Materniak, a także przedstawiciele organizacji nacjonalistycznych/patriotycznych i społecznych z Ukrainy.
W ramach okrągłego stołu omówione zostały aktualne zagadnienia stosunków polsko-ukraińsko; zwrócono uwagę na główne siły inspirujące i rozniecające konflikty w Polsce i na Ukrainie, a także na udział Rosji w destabilizacji stosunków polsko-ukraińskich.
Jak zauważyli uczestnicy spotkania, dziś Ukraina i Polska znalazły się w sytuacji szczególnie trudnej, gdyż strona rosyjska, poprzez organizowanie serii prowokacji, stara się w sposób sztuczny rozniecać i nakręcać polsko-ukraińskie nieporozumienia, wykorzystując do tego historyczne antagonizmy i waśnie, jakie miały miejsce na przestrzeni dziejów w polsko-ukraińskich relacjach.

Biorąc to pod uwagę, uczestnicy okrągłego stołu wypracowali praktyczne rekomendacje nieodzowne dla wdrożenia skutecznych mechanizmów w realizacji polityki historycznego pojednania naszych obu narodów. Zaś przedstawiciele Centrum Informacyjnego „Międzymorza” zaapelowali do liderów organizacji ukraińskich nacjonalistów o wypracowanie wspólnego oświadczenia, w którym zasądzono by aktywność prowokatorów po stronie polskiej, jak i marginalnych grup działających na Ukrainie.

W tym kontekście rozważano też konieczność wspólnego zwrócenia się do ruchów prawicowych, aby ze swej strony nie dopuszczały do organizowania tego rodzaju prowokacyjnych działań w przyszłości. Zdaniem uczestników okrągłego stołu, podpisanie wspólnego oświadczenia w imieniu wiodących organizacji nacjonalistycznych/patriotycznych Ukrainy ograniczy pole manewru strony rosyjskiej w wykorzystywaniu prowokacyjnych działań, podszywając się pod prawicowe organizacje i ruchy nie mające z tym nic wspólnego. W ten sposób można będzie jednoznacznie zidentyfikować te marginalne środowiska, które w imieniu ukraińskich organizacji nacjonalistycznych próbują sztucznie wywoływać i podsycać polsko-ukraińskie niesnaski.

Ponadto, przedstawiciele Centrum Informacyjnego „Międzymorza” zwrócili uwagę na udział samach mediów -zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie — w sztucznym rozdmuchiwaniu owych napięć i konfliktów. A także na potrzebę częstszej organizacji tego rodzaju okrągłych stołów, nakierowanych na tworzenie obrazów, które łączą a nie dzielą nasze oba narody. Jak również na konieczność realizacji wspólnych projektów w dziedzinie współpracy gospodarczej i wojskowo-politycznej. Wśród ważnych propozycji oferowanych przez organizatorów spotkania, znalazła się także konieczność właściwego reagowania na aktualne wyzwania związane z przekazem informacji oraz na potrzebę zdezawuowania tzw „środowisk pseudo-eksperckich” działających w Polsce i na Ukrainie, które również przyczyniają się do sztucznego eskalowania konfliktów po obu stronach.

Zdaniem przedstawicieli CI „Międzymorza” wielkie znaczenie miałoby również zwrócenie się do przywódców religijnych, posiadających wysoki autorytet w polskim i ukraińskim społeczeństwie. W rzeczy samej, włączenie się przedstawicieli tej grupy byłoby niezwykle cennym i ważnym krokiem nie tylko w celu znalezienia kompromisów w bieżących polsko-ukraińskich konfliktach, ale postrzegane byłoby również jako skuteczny mechanizm wdrażania polityki pojednania historycznego między naszymi narodami. Do wymienionej grupy należą zarówno przywódcy religijni, jak i największe autorytety moralne, ludzie mający szczególny wpływ na opinię publiczną.

Przypomnijmy, iż Centrum Informacji „Międzymorza” powstało w kwietniu 2017 roku, a jego celem jest informowanie opinii publicznej o idei Międzymorza — geopolitycznego sojuszu obszaru bałtycko-czarnomorskiego, do którego należą w pierwszej kolejności Polska, Ukraina i Kraje Bałtyckie, a potencjalnie również Białoruś, Mołdawia, Gruzja, Rumunia i inne. W sytuacji wyzwań politycznych i gospodarczych, a przede wszystkim związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa ze strony Rosji, kraje te mogłyby zdecydować się przynajmniej na bardziej pogłębioną koordynację swych poczynań, a w dalszej perspektywie być może na wspólną politykę obronną, a także wspólne działania w sferze gospodarczej i politycznej dla obrony swej suwerenności. Jest to zadanie szczególnie ważne zwłaszcza dla Ukrainy, Gruzji, Mołdawii i Białorusi, dla których drzwi do UE i NATO w najbliższej perspektywie wydają się zamknięte, a w następnej kolejności dla każdego, kto może stać się obiektem agresji ze strony Rosji. 

 

Pogoda / Погода

Warszawa Варшава   
Krakow / Краків
Gdansk / Гданськ
Poznan / Познань
Lodz / Лодзь
Київ / Kijow
Львів / Lwow
Харків / Charkow
Одеса / Odesa
Донецьк / Donieck


CZYTAJ NAS W WYGODNYM FORMACIE

ЧИТАЙТЕ НАС В ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ