Inline pictures
Polska 10:27
Україна 11:27

Szkło inspiruje studentów Lwowa i Łodzi

insp1.jpg

До кінця квітня на базі Львівської національної академії мистецтв  триватиме міжнародний студентський симпозіум «Інспірація простором-2» за участю студентів Академії мистецтв імені Владіслава Стшемінського з м. Лодзь (Польща), а також львівських студентів-митців.
Означений симпозіум був започаткований у 2016 році.  Тоді в ньому брали участь студенти з Лодзя, Університету мистецтв у Познані та Львівської академії мистецтв. Загалом «Інспірація простором» є продуктом міжнародної співпраці та відкриває глядачеві нові можливості інтерпретації скляних виробів. Важливим аспектом проекту є  й те, що студенти зможуть спробувати себе у нових творчих спеціальностях.
Мета ж симпозіуму – інтеграція творчої молоді з обох країн,  опанування нових методів  роботи з гутним скла та спроба виведення мистецького твору поза середовище інтер’єру, максимально інспіруючись простором паркового ландшафту. Відтак впродовж симпозіуму студентам будуть прочитані лекції провідними викладачами академії,  а починаючі митці працюватимуть на гутній печі. А виконані роботи експонуватимуться, як і минулого року, в Ботанічному саду Львівського національного університету імені Івана Франка.
 

Ігор Галущак — Львів

Do końca kwietniu w Lwowskiej akademii sztuk pięknych będzie trwał międzynarodowy sympozjom „Inspirowani przestrzenią – 2” w którym będę uczestniczyli studenci Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi oraz artyści z Lwowa.
Pierwszy sympozjom odbył się w 2016 roku, w nim uczestniczyli studenci ASP z Łodzi, Poznania i Lwowa. „Inspirowane przestrzenią” powstała wskutek międzynarodowej współpracy i jest miejscem co odkrywa nowe możliwości interpretowania wyrobów z szkła. Studenci maje możliwości spróbować siebie w nowych specjalnościach. Głównym zadaniem sympozjum jest integracja młodzieży Ukrainy i Polski oraz opanowania nowych metodyk pracy z dmuchanym szkłem. Lektorzy będę uczyć jak komponować szkoło w parkach oraz jak pracować z piecem do wypalania szkła. 
Pracy stworzoną przez studentów będę wystawione w Botanicznym ogrodzie Lwowskiego uniwersytetu im Iwana Franka


Igor Galuszczak 

 

 

Pogoda / Погода

Warszawa Варшава   
Krakow / Краків
Gdansk / Гданськ
Poznan / Познань
Lodz / Лодзь
Київ / Kijow
Львів / Lwow
Харків / Charkow
Одеса / Odesa
Донецьк / Donieck


CZYTAJ NAS W WYGODNYM FORMACIE

ЧИТАЙТЕ НАС В ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ