Inline pictures
Polska 10:26
Україна 11:26

Ukraina i Polska przygotowują mapę drogową pojednania

dwnld2135203202.jpg

W Kijowie odbyło się posiedzenie Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów Polski i Ukrainy. — Strona polska poruszy m.in. problem ostatnich prowokacji wymierzonych w polskie miejsca pamięci i konsulat w Łucku — zapowiadał Szef Gabinetu Prezydenta RP Krzysztof Szczerski.

Według ministra Szczerskiego, który przewodniczy polskiej delegacji, podczas dyskusji poruszone zostaną zagadnienia z zakresu polityki bezpieczeństwa, stan realizacji porozumień mińskich i perspektyw rozwoju sytuacji na wschodzie Ukrainy.

 — Strona polska poruszy problem ostatnich prowokacji wymierzonych w polskie miejsca pamięci i konsulat w Łucku. Zwróci się także o informacje na temat przebiegu śledztw oraz działań strony ukraińskiej na rzecz poprawy zabezpieczenia tych miejsc na przyszłość — zapowiedział Krzysztof Szczerski.

 Jak poinformował, program posiedzenia zawiera również szereg punktów z zakresu współpracy bilateralnej, w tym współpracy gospodarczej. — Osobna sesja zostanie poświęcona tematyce dialogu historycznego pomiędzy Polską a Ukrainą — zaznaczył minister Szczerski.

 Wizytę w Kijowie minister Szczerski rozpoczął od odwiedzenia Kościoła  św. Aleksandra i modlitwy przed krzyżem pamięci poświęconym "pomordowanym Polakom — mieszkańcom tych ziem", który podczas swojej wizyty na Ukrainie w sierpniu 2016 roku Prezydent RP Andrzej Duda przekazał na ręce bp. Witalija Skomarowskiego.

Strony polska i ukraińska przygotują wspólny dokument na temat konstruktywnego dialogu i wspierania procesu porozumienia między narodami. W bilateralnych stosunkach ma być mniej „polityzacji problemów historycznej przeszłości dwóch narodów”.

O przygotowaniu projektu „mapy drogowej” pojednania polsko-ukraińskiego rozmawiali w Kijowie szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy Krzysztof Szczerski oraz wiceszef administracji prezydenta Petra Poroszenki ds. polityki zagranicznej Kostiantyn Jelisiejew. Spotkanie odbyło się w ramach XXVI posiedzenia Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy.

Szczerski i Jelisiejew zgodzili się, że strony dialogu przygotują „w najbliższym czasie” stosowny dokument, który zostanie dostarczony prezydentom Polski i Ukrainy do podpisu – wynika z informacji Biura Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezydenta.

Podstawowym celem dokumentu jest „zapewnienie konstruktywnego charakteru dialogu oraz wspieranie procesu porozumienia między narodami w celu dalszego wzmocnienia partnerstwa strategicznego między Polską i Ukrainą”.

Budowane będzie także Polsko-Ukraińskie Centrum Dobrosąsiedztwa. Co ważne, strony podkreśliły „znaczenie unikania polityzacji problemów historycznej przeszłości dwóch narodów” oraz wskazały na istotną rolę propagowania w obydwu społeczeństwach „pozytywnych przykładów w historii stosunków polsko-ukraińskich”.

Żródło — PAP, prezydent.pl

 

 

Pogoda / Погода

Warszawa Варшава   
Krakow / Краків
Gdansk / Гданськ
Poznan / Познань
Lodz / Лодзь
Київ / Kijow
Львів / Lwow
Харків / Charkow
Одеса / Odesa
Донецьк / Donieck


CZYTAJ NAS W WYGODNYM FORMACIE

ЧИТАЙТЕ НАС В ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ