Inline pictures
Polska 20:21
Україна 21:21

Podhorce: ponowna ocena wspólnego dziedzictwa ukraińsko-polskiego

1_114.jpg

Безумовно, унікальною перлиною Львівщини є культурний ландшафт села Підгірці Бродівського району, що розкинулося на пагорбному пасмові Вороняки. Адже впродовж віків у неповторній спадщині села, в місцевих пам’ятках  культури, археології та архітектури VІІ — поч. ХХ століть тут зафіксована історія та мистецько-архітектурна спадщина  не лише України, а також і Польщі.

В 1440 р. польський король Владислав Варненчик дарував навколишні маєтності Янушу Підгорецькому. В руках Підгорецьких село було майже двісті років. А 1633 р. Підгірці відкупив гетьман великий коронний Станіслав Конецпольський (1594-1646), тодішній власник сусідніх Бродів і майбутній розбудовник Підгорецького замку. В 1773 р. в Підгірцях народився Евзебіуш Словацький, батько всесвітньовідомого поета Юліуша Словацького і професор Кременецького ліцею. До речі, дід поета Якуб  Словацький був адміністратором Підгорецького замку за  князів Жевуських.

Головний же орієнтир в Підгірцях — багато прикрашений скульптурами костел-усипальня. Від костелу 300-метровою липовою алеєю можна потрапити, можливо, в найгарніший з українських замків.

Припускають, що великий мурований замок в французькому стилі був побудований для гетьмана Конецпольського у 1635-1640 р. р. швидше за все французьким військовим інженером Гійомом ле Вассером де Бопланом (Beauplan). А триповерховий палац спорудив, мабуть, королівський архітектор Андреа Дель Аква (Andrea dell'Aqua). Оздоблювальні роботи в Підгірцях тривали ще 20 років і завершилися вже після смерті гетьмана, за його дітей і онуків. Службові приміщення утворювали квадратний двір з терасою, пристосованою до оборони. З трьох боків весь палац оточений глибоким ровом, з північного боку, зверненого до долини, він мав гарну терасу з балюстрадою і скульптурами. Від двору – відкриті аркади-галереї. До замку в‘їжджали через велику браму–портал з двома колонами. Брама, щедро прикрашена різбленням, збереглася. 

У другій половині XVII — на початку XVIII ст. село було власністю Конецпольських (1646-1682 р. р.), Собєських (1682 – 1720 р. р.). У 1720 р. від сина Яна ІІІ – Костянтина – замок разом з численними селами перейшов до Жевуських. Саме Вацлав Жевуський зібрав у замку велику колекцію цінних картин, книг, зброї, меблів. Перед резиденцією завжди стояла парадна військова варта, декілька гармат. У палаці відбувались гучні забави, що тривали тижнями, на які з‘їжджалася навколишня шляхта. Тут були свій оркестр, театр, працювала друкарня. У замковому парку прогулювалися рідкісні птахи. Для численних гостей та їх слуг у XVIII ст. біля замку збудували корчму-заїзд з сонячним годинником на стіні, який зберігся й дотепер.

А прикрашали палац та замковий костел відомі скульптори і художники. Деякі з цих робіт зараз можна  зараз побачити в Олеському замку та музеях Львова. Тут була чудово оздоблена їдальня – величезний зал, прикрашений портретом гетьмана Конецпольського на стелі і цілою серією портретів державних і духовних діячів (разом 72 портрети), а також інші твори мистецтва. Був тут і чорний мармуровий стіл, перевезений з Олеська, на якому хрестили короля Яна ІІІ, більярд і стародавнє фортепіано. Були в замку кармазинова кімната, а також китайський, золотий, дзеркальний, мозаїчний, зелений кабінети. Усі цінності, що зберігалися в кабінетах і залах, відповідали їх назвам. Крім цього, в замку був арсенал, величезна бібліотека та архів. Окремо зберігалися особисті речі короля Яна ІІІ Собєського і трофеї, здобуті у битвах Вацлавом і Северином Жевуськими.

У 1787 р. власником села став Северин Жевуський, який за 201 000 злотих купив Підгірці при розпродуванні за борги на публічних торгах  цього маєтку.  З цього часу замок почав підупадати, багато цінних творів мистецтва зникає без слідів.

А на початку ХХ ст.  новітніми власниками замку Сангушками була проведена ґрунтовна реставрація палацу, тоді ж в ньому почав діяти музей. В 1940 р. замок було передано Львівському історичному музею. Під час Другої Світової війни споруда сильно постраждала, а після війни художні цінності були значною мірою знищені радянськими військовослужбовцями Золочівського гарнізону, а те, що залишилось, передали до львівських музеїв. Відтак унікальний для України королівський замок-палац в Підгірцях радянська влада прирекла на знищення: спочатку вивезли до Ленінграда дивовижні скульптури, які прикрашають тепер Літній Сад у теперішньому Санкт-Петербурзі (білі мармурові бюсти Марії Казиміри та Яна ІІІ Собєського), а згодом відкрили в замку обласний санаторій для хворих на туберкульоз. Щоправда, в 60-х р. р. минулого століття споруду відреставрували, проте ні плафонів, ні мармурових підлог відновити не вдалось. 
1997 р. розпорядженням Львівської держадміністрації замок було передано Львівській галереї мистецтв. Того ж року був створений благодійний фонд відродження Підгорецького палацу. В фондах галереї збереглося 85% творів мистецтва з Підгорецького палацу, що можуть повернутися до відновленої споруди, в якій планується розмістити музейно-культурний центр.

Відтак сьогодення вимагає пошуку ефективних засобів та шляхів реалізації Програми проведення науково-проектних та реставраційних робіт на  чисельних об’єктах культурної спадщини у цій унікальній  історичній місцевості. Йдеться,   про реалізацію проекту «Ревалоризація архітектурних ансамблів та археологічної спадщини Пліснеська в селі Підгірці». Саме це  й стало спонукальною причиною проведення  представницької Міжнародної науково-практичної конференції, що пройде незабаром у формі  «круглого столу» у «Львівській політехніці».  У ході «круглого столу»  учасники обговорять низку питань. Йдеться, насамперед про Програму ревалоризації, тобто переоцінення та переосмислення пам’яток в с. Підгірці, доопрацювання генерального плану розвитку території села  із врахуванням положень розробленої програми та з нанесенням охоронних зон пам’яток та ландшафту.

Як розповідає багаторічна натхненниця ревалоризації Підгорецького замку, заступниця директора  Інституту архітектури Львівської політехніки, доцент Ореста Ремешило-Рибчинська: «Наша конференція має на меті підкреслити значення цього унікального архітектурного ансамблю як цілісності в історичному ландшафті. Насамперед ми хочемо  залучити спеціалістів з вітчизняного та міжнародного права щодо правової оцінки перспектив використання архітектурної спадщини. Також прагнемо скористатися досвідом наших найближчих сусідів. Скажімо, Польща на початку 1990-х передала кілька своїх замкових ансамблів в приватні руки. Наразі вони всі функціонують на належному рівні. Зазвичай відновлювальні роботи тут частково фінансує держава, частину дає ЄС, а решту виділяє орендар. Відтак всі задоволені, роботи проведені, а замок і надалі може приймати відвідувачів. В Польщі також діє закон про реституцію, тобто колишні власники повертають собі родові маєтки. Але це  велика відповідальність. Адже вони мусять знаходити величезні кошти на їх утримування. Це означає, що всі представники родини, зі всього світу, збирають гроші, щоби один представник взяв в оренду цей замок на кілька років. Бо це їхнє родове гніздо, і вони хочуть зберегти його у власності сім’ї. Але ті замки й надалі доступні для людей, все відреставроване за усіма правилами. Після вкладання грошей на них заробляють, вони не стоять мертвим вантажем, а повертають кошти  своїм власникам».

Ігор ГалущакЛьвів

Bez wątpienia, wyjątkową perłą Lwowszczyny jest krajobraz kulturowy wsi Podhorce w rejonie brodzkim, położonej w górnej części pasma Woroniaków. Przez wieki w niepowtarzalnym dziedzictwie wsi, w miejscowych pamiątkach kultury, archeologii i architektury z VII — początku XX wieku właśnie tutaj była zapisywana historia oraz dziedzictwo architektoniczne i artystyczne nie tylko Ukrainy, ale również Polski.

W 1440 roku król polski Władysław Warneńczyk podarował okoliczne majątki Januszowi Podhoreckiemu. W rękach Podhoreckich wieś pozostawała niemal dwieście lat. W 1633 roku Podhorce odkupił hetman wielki koronny Stanisław Koniecpolski (1594-1646), ówczesny właściciel sąsiednich Brodów i przyszły budowniczy zamku podhoreckiego. W 1773 roku w Podhorcach urodził się Euzebiusz Słowacki, ojciec światowej sławy poety Juliusza Słowackiego i profesor Liceum Krzemienieckiego. Nawiasem mówiąc, dziadek poety Jakub Słowacki był administratorem zamku za kniaziów Rzewuskich.

Jednak głównym punktem orientacyjnym w Podhorcach jest bogato zdobiony rzeźbami kościół-grobowiec. Podążając z kościoła 300-metrową aleją lipową można dotrzeć do prawdopodobnie najpiękniejszego z zamków ukraińskich.

Uważa się, że wielki murowany zamek w stylu francuskim został zbudowany dla hetmana Koniecpolskiego w latach 1635-1640., najprawdopodobniej przez francuskiego inżyniera wojskowego Guillaume'a Le Vasseur de Beauplana. Natomiast trzypiętrowy pałac zbudował prawdopodobnie królewski architekt Andrea dell'Aqua. Wykończeniowe prace zdobnicze w Podhorcach trwały jeszcze 20 lat i zakończyły się już po śmierci hetmana, za rządów jego dzieci i wnuków. Pomieszczenia służbowe tworzyły kwadratowy dziedziniec z tarasem, przystosowanym do obrony. Z trzech stron cały pałac był otoczony głębokim rowem, od strony północnej, z widokiem na dolinę, miał piękny taras z balustradą i rzeźbami. Od strony dziedzińca — otwarte arkady – galerie.  Do zamku wjeżdżano przez wielką bramę-portal z dwoma kolumnami. Brama, bogato ozdobiona rzeźbami, zachowała się.

 W drugiej połowie XVII – na początku XVIII wieku wieś była własnością Koniecpolskich (w latach 1646-1682) i Sobieskich (w latach 1682 — 1720). W 1720 roku z rąk syna Jana III — Konstantyna — zamek wraz z licznymi wioskami przeszedł w posiadanie  Rzewuskich. To właśnie Wacław Rzewuski zgromadził w zamku duży zbiór cennych obrazów, książek, broni i mebli. Przed rezydencją zawsze stała paradna warta wojskowa i kilka armat. W pałacu odbywały się huczne, trwające tygodniami zabawy, na które zjeżdżała się okoliczna szlachta. Była tu własna orkiestra, teatr, pracowała drukowania. W parku zamkowym spacerowały rzadkie ptaki. Dla licznych gości i ich służby w XVIII wieku w pobliżu zamku zbudowano karczmę — zajazd z zegarem słonecznym na ścianie, który przetrwał do chwili obecnej.

Pałac i kościół zamkowy ozdabiali znani rzeźbiarze i artyści. Niektóre z tych prac można obecnie zobaczyć w zamku w Olesku i w muzeach Lwowa. Była tu przepięknie urządzona jadalnia — ogromna sala, ozdobiona portretem hetmana Koniecpolskiego na steli i całą serią portretów przywódców państwowych i duchownych (łącznie 72 portrety) a także innymi dziełami sztuki. Był tu również czarny stół marmurowy dostarczony z Oleska, na którym został ochrzczony król Jan III, bilard i starodawny fortepian. W zamku wyróżniała się karmazynowa komnata, a także gabinety: chiński, złoty, lustrzany, mozaikowy i zielony. Wszystkie wartościowe przedmioty, przechowywane w gabinetach i salach, odpowiadały ich nazwom. Ponadto w zamku był arsenał, ogromna biblioteka i archiwum. Oddzielnie przechowywane były rzeczy osobiste króla Jana III Sobieskiego i trofea zdobyte w bitwach przez Wacława i Seweryna Rzewuskich.
W 1787 roku właścicielem wsi został Seweryn Rzewuski, który za kwotę 201 000 złotych kupił Podhorce przy wyprzedaży za długi na publicznej licytacji tego majątku. Od tego czasu zamek zaczął podupadać, wiele cennych dzieł sztuki znika bez śladu.  

Na początku XX wieku Sanguszkowie, ostatni prywatni właściciele zamku, przeprowadzili gruntowną restaurację pałacu, także wtedy zaczęło w nim funkcjonować muzeum. W 1940 roku zamek został przekazany Lwowskiemu Muzeum Historycznemu. Podczas II wojny światowej konstrukcja budynku została poważnie uszkodzona, a po wojnie walory artystyczne zostały w dużej mierze zniszczone przez żołnierzy sowieckich garnizonu złoczowskiego, a to, co ocalało, przekazano do muzeów lwowskich. Tak więc wyjątkowy dla Ukrainy królewski zamek-pałac w Podhorcach władze sowieckie doprowadziły do ruiny: najpierw wywieźli do Leningradu zadziwiające rzeźby, które zdobią teraz Ogród Letni w obecnym Petersburgu (białe marmurowe popiersia Marii Kazimiery i Jana III Sobieskiego), a następnie otwarto w zamku obwodowe sanatorium dla chorych na gruźlicę. Co prawda w latach w 60. ubiegłego wieku budynek został odrestaurowany, jednak ani plafonów, ani marmurowych podłóg nie udało się odnowić.
W 1997 roku na mocy rozporządzenia Lwowskiej Administracji Państwowej zamek został przekazany w zarząd Lwowskiej Galerii Sztuki. W tym samym roku została utworzona fundacja charytatywna na rzecz odrodzenia pałacu podhoreckiego. W zasobach galerii zachowało się 85% dzieł sztuki z pałacu podhoreckiego, one mogą powrócić do odrestaurowanego budynku, w którym planowane jest utworzenie centrum muzealno-kulturalnego.

Tak więc dzisiaj istnieje potrzeba znalezienia skutecznych środków i sposobów realizacji Programu przeprowadzenia naukowo-projektowych i restauracyjnych prac w licznych obiektach dziedzictwa kulturowego w tej unikalnej historycznej miejscowości. Chodzi o realizację projektu „Rewaloryzacja zespołów architektonicznych i archeologicznego dziedzictwa Pleśniska we wsi Podhorce”. Właśnie to było czynnikiem sprawczym przeprowadzenia reprezentatywnej międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej, która odbędzie się wkrótce w formie „okrągłego stołu” na „Politechnice Lwowskiej”. W trakcie „okrągłego stołu” uczestnicy omówią szereg zagadnień. Chodzi przede wszystkim o Program rewaloryzacji, czyli o ponowną ocenę i przeanalizowanie zabytków we wsi Podhorce, dopracowanie generalnego planu rozwoju [zagospodarowania] terytorium wsi, z uwzględnieniem postanowień opracowanego programu i z naniesieniem stref ochronnych zabytków i krajobrazu.

Jak mówi wieloletnia orędowniczka rewaloryzacji zamku podhoreckiego, zastępczyni dyrektora Instytutu Architektury Politechniki Lwowskiej, docent Oresta Remeszyło-Rybczyńska: „Nasza konferencja ma na celu podkreślenie znaczenia tego wyjątkowego zespołu architektonicznego jako całości w historycznym krajobrazie. Przede wszystkim chcemy włączyć specjalistów prawa krajowego i międzynarodowego dla przeprowadzenia oceny prawnej perspektyw wykorzystania dziedzictwa architektonicznego. Pragniemy także skorzystać z doświadczeń naszych najbliższych sąsiadów. Na przykład, Polska na początku lat 1990. przekazała kilka swoich zespołów zamkowych w ręce prywatne. Teraz póki-co wszystkie one funkcjonują prawidłowo, na odpowiednim poziomie. Zazwyczaj prace renowacyjne są tutaj częściowo finansowane przez państwo, część daje Unia Europejska, a resztę kosztów pokrywa prywatny najemca. Więc wszyscy są zadowoleni, prace są wykonywane, a zamek nadal może przyjmować zwiedzających. W Polsce funkcjonuje również ustawa o restytucji, czyli byli właściciele odzyskują swoje majątki rodowe. Ale jest to wielka odpowiedzialność. Przecież oni muszą znaleźć ogromne środki finansowe na ich utrzymanie. Oznacza to, że wszyscy członkowie rodziny z całego świata zbierają pieniądze, aby jeden jej przedstawiciel wydzierżawił zamek na kilka lat. Ponieważ jest to ich gniazdo rodzinne, i oni pragną, aby zostało zachowane jako własność rodziny. Jednak zamki nadal pozostają dostępne dla ludzi postronnych, wszystko jest restaurowane zgodnie z wszystkimi zasadami. Po zainwestowaniu pieniędzy jest możliwe zarabianie na nich, nie stają się martwym ciężarem i zwracają poniesione koszty swoim właścicielom.”  

 

Ihor Hałuszczak Lwów

 

 

 

Pogoda / Погода

Warszawa Варшава   
Krakow / Краків
Gdansk / Гданськ
Poznan / Познань
Lodz / Лодзь
Київ / Kijow
Львів / Lwow
Харків / Charkow
Одеса / Odesa
Донецьк / Donieck


CZYTAJ NAS W WYGODNYM FORMACIE

ЧИТАЙТЕ НАС В ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ