Inline pictures
Polska 07:00
Україна 08:00

Na Ukrainie startuje nowy projekt dla dziennikarzy

na-ukrainie-startuje-nowy-projekt-dla-dziennikarzy-6307_XL.jpg

Проект "Точне відображення Угоди про асоціацію Україна-ЄС в українських медіа" триватиме до березня 2017 року.

Він спрямований на журналістів і видавці регіональних ЗМІ. Пріоритет — участь у ньому усіх журналістів з України, без штучного розподілу чи виділення окремих регіонів, як-то Схід або Південь. В проект входять вишколи для журналістів, майстер-класи для редакторів і менеджерів, конкурси для журналістів, навчальні візити. Також у результаті проекту буде створено документ — стратегію інформування суспільства щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС. 

Про це журналисти PoloNews дізналися з сайту hromadskeradio.org

Ізабелла Хруслінська з польського Фонду міжнародної солідарності, програмний керівник проекту "Точне відображення Угоди про асоціацію Україна-ЄС в українських медіа" вважає, що в регіональних медіа ця тема трапляється рідко, а також її висвітлення не пов’язане з українським контекстом. "Ідеться не про формальне пояснення того, як працює ЄС. Так, журналіст повинен це розуміти, але це не цікаво аудиторії. В Польщі найбільш цікавим було донесення практичних аспектів — і позитивні сторони, і виклики, і ціну, яку доведеться заплатити", — вважає Ізабелла Хруслінська.

Projekt "Dokładne odbicie umowy stowarzyszeniowej Ukraina-UE w ukraińskich media" potrwa do marca 2017 r.

Projekt przeznaczony jest dla dziennikarzy i redaktorów mediów regionalnych. Priorytet – udział w nim wszystkich dziennikarzy z Ukrainy, bez sztucznego podziału lub wyróżnienia poszczególnych regionów, np. Wschód czy Południe. Projekt przewiduje szkolenia dla dziennikarzy, warsztaty dla redaktorów i menedżerów, konkursy dla dziennikarzy, wizyty szkoleniowe. Ponadto, w rezultacie projektu będzie stworzy dokument – strategię informowania społeczeństwa na temat umowy stowarzyszeniowej Ukraina-UE.

O tym dziennikarze PoloNews dowiedzieli się z portalu hromadskeradio.org

Izabela Chruślińska z polskiej Fundacji Solidarności Międzynarodowej, programowy kierownik projektu "Dokładne odbicie umowy stowarzyszeniowej Ukraina-UE w ukraińskich media" uważa, że w mediach regionalnych, ten temat zdarza się rzadko, jak również jego odbicie nie jest związane z ukraińskim kontekstem. "Nie chodzi tu o formalnym wyjaśnieniu tego, jak działa UE. Tak, dziennikarz musi to rozumieć, ale to nie jest interesujące dla publiczności. W Polsce najbardziej interesującym było donieść praktyczne aspekty – i pozytywne strony, i wyzwania, jak również i cenę, jaką trzeba zapłacić" — powiedziała Iza Chruślińska.

 

Pogoda / Погода

Warszawa Варшава   
Krakow / Краків
Gdansk / Гданськ
Poznan / Познань
Lodz / Лодзь
Київ / Kijow
Львів / Lwow
Харків / Charkow
Одеса / Odesa
Донецьк / Donieck


CZYTAJ NAS W WYGODNYM FORMACIE

ЧИТАЙТЕ НАС В ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ