Inline pictures
Polska 10:20
Україна 11:20

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich na Ukrainie jest pierwszą zarejestrowaną ( 2005 r.) społeczną niepaństwową bezzyskowną organizacją dziennikarzy polskojęzycznych mediów na Ukrainie. Chociaż zgodnie z zapisem w statucie organizacja ma działać według lokalnego statusu stolicy Ukrainy jej aspiracje szerzą się na cały kraj, gdzie mają powstać oddziały terenowe w obwodach w celu przekształcenia organizacji w ciało ogólnokrajowe. Podstawowym celem statutowym Stowarzyszenia jest zjednoczenie wysiłków jego członków w dążeniu do zadowolenia i obrony ich prawnych interesów dla wszechstronnego rozwoju polskojęzycznych środków masowego przekazu,, Stowarzyszenie zamierza prowadzenie działalności  w różnych formach m.in. wydawniczej, organizując konferencje i seminaria, dyskusje, konkursy dziennikarskie, utrzymując kontakty z zagranicą.

 Strona internetowa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich na Ukrainie  w sieci. Jej adres na portale  www. polonews.in.ua.  Wiodącą misją strony jest udostępnienie internautowi możliwości znalezienia informacji o niemalże wszystkich aspektach życia medialnego na Ukrainie, w Polsce, Świecie. Strona przekazuje aktualną informację z życia mediów , przepisy prawne, dane dotyczące działalności SDPnU i przystąpienia do niego, materiały z mediów polskich Ukrainy. Oddzielny rozdział strony posiada linki, czyli odsyłacze do innych stron o podobnej tematyce lub o bardziej ogólnym charakterze. Co tyczy języka materiałów portalu to podajemy ich w wersji oryginalnej czyli przede wszystkim w językach wspólnoty polskiej Ukrainy: polskim, ukraińskim, rosyjskim, może nawet białoruskim, gdy będą takie materiały. Nie wykluczamy wyjątkowe podanie materiałów też w pisowni oryginału w czołowych językach europejskich jak np. angielskim, niemieckim, francuskim  czyli językach największych skupisk Polaków poza granicami kraju.  Jeżeli wędrując po naszej stronie zobaczycie, że coś nie gra, opisany rozdział nie ładuje się albo zdezaktualizował się podany adres czy informacja, gdyby mieli pomysły i propozycje do udoskonalenia strony, napiszcie do nas. Na wasze listy i opinie czekamy w rozdziale „POCZTA: TERITORIUM SWOBODY SŁOWA.”

Zwracamy się do kierowników polskojęzycznych podmiotów medialnych z prośbą o wypełnienie ankiety informacyjnej w rozdziale „POCZTA: TERITORIUM SWOBODY SŁOWA.” Celem ankietowania jest uzupełnienie bazy danych o polskojęzycznych podmiotach medialnych Ukrainy, którą tworzy Stowarzyszenie. Na życzenie konkretnego podmiotu dane o nim mogą być w liczbie innych udostępnione na naszej stronie.

BORD, redaktor strony (e-mail: bord2002@gmail.com«>bord2002@gmail.com)

 

Pogoda / Погода

Warszawa Варшава   
Krakow / Краків
Gdansk / Гданськ
Poznan / Познань
Lodz / Лодзь
Київ / Kijow
Львів / Lwow
Харків / Charkow
Одеса / Odesa
Донецьк / Donieck


CZYTAJ NAS W WYGODNYM FORMACIE

ЧИТАЙТЕ НАС В ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ