Szanowni Państwo,

Kijowskie Narodowościowo-Kulturalne Stowarzyszenie Polaków „ZGODA” zwraca się do wszystkich organizacji Polonijnych na Ukraińskich historycznych kresach Polonijnych z apelem o odnowienie  jedności w środowisku Polonii Ukraińskiej.

KNKSP „ZGODA” jest jednym z najstarszych polskich organizacji na Ukrainie, działającym od 1988 roku – czasu kiedy odbywało się odrodzenie ruchu Polonijnego na terenach Związku Radzieckiego z dążeniem do jedności i łączenia wysiłków we wspólnej pracy na rzecz języka Polskiego, kultury Polskiej, Polskiej mniejszości narodowej, krzewienia Polskich wartości patriotycznych.

Obecnie po upływie 30 lat sytuacja jest taka, że zamiast takiej jedności mamy na Ukrainie wiele organizacji Polonijnych, które nie zawsze niestety potrafią dojść do porozumienia w stosunkach między sobą – to dwie wielkie centrale: Związek Polaków na Ukrainie i Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie, a także pewna ilość organizacji mniejszych, które z nimi współpracują w jakości członków stowarzyszonych, albo działają samodzielnie.

Niniejszy rok 2018 jest rokiem jubileuszowym, rokiem 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę. Kijowskie Narodowościowo-Kulturalne Stowarzyszenie Polaków „ZGODA” – które jest teraz w stadium swego nowego rozwoju i przeobrażenia i dla którego słowo „zgoda” nie tylko jest nazwą, ale i odzwierciedla filozofię działalności naszego Stowarzyszenia – uważa, że mogłoby to być dobrą okazją do zjednoczenia wszystkich organizacji Polonijnych na Ukrainie i przywrócenia jedności w szeregach Ukraińskiej Polonii.

 Ibi viktoria ubi concordia – mówi stare przysłowie łacińskie.

Tam zwycięstwo gdie zgoda.

Biorąc do uwagi istniejące realia, KNKSP „ZGODA” występuje z propozycją o stworueniu na Ukrainie – jako pierwszy krok do takiego zjednoczenia i zgody – Asocjacji Organizacji Polonijnych, łączącej wszystkie istniejące dzisiaj takie organizacje i koordynującej działalność Polonii Ukraińskiej.

Na początku „ZGODA” proponuje organizowanie „okrągłego stołu” z szerokim przedstawicielstwem organizacji Polonijnych, celem którego byłoby omówienie odpowiednich zagadnień i utworzenie Komitetu Organizacyjnego dla zwołania wspólnego Kongresu Polonijnego na Ukrainie i utworzenia w/w Asocjacji.

Także z okazji jubileuszowej daty w roku 2019 – 450-lecia Unii Lubelskiej – Kijowskie Narodowościowo-Kulturalne Stowarzyszenie Polaków „ZGODA” zwraca się do wszystkich organizacji narodowościowo-kulturalnych, łączących obecnie mniejszości narodowe na historycznych terenach Pierwszej Rzeczypospolitej – w Polsce, na Ukrainie, na Białorusi, na Litwie – z apelem o wspólne odznaczenie tej daty w celu rozwiązania wszystkich istniejących historycznie i w dniu dzisiejszym nieporozumień narodowościowych, wzajemnego chrześcijańskiego pojednania i przyjaźni między naszymi i wszystkimi innymi narodami.

Prezes KNKSP „ZGODA” Oleg Krysin

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here