Inline pictures
Polska 19:17
Україна 20:17

Żytomierz. Polacy uczcili rocznicę śmierci św. Jana Pawła II

29694914_1864919223572013_8718555067877089762_n.jpg

 

Polacy w Żytomierzu ucycili kolejną rocznicę śmierci św. Jana Pawła II w 13. rocznicę jego śmierci.

Papierz Słowianin „odszedł do Domu Ojca” 2 kwietnia 2005 r. O tym dziennikarzy PoloNews dowiedzieli się od Wiktoria Laskowska-Szczur, pzezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie.

W rocznicę śmierci Wielkiego Papieża członkowie Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie uczcili pamięć św. Jana Pawła II. Przy pomniku Jana Pawla II (Plac Zamkowy, 2) prezes Wiktoria Laskowska -Szczur opowiedziała o wizycie Papieża na Ukrainie oraz o historii powstania pomnika. Jan Paweł II wpisał się w historię miasta jako odnowiciel diecezji kijowsko-żytomierskiej. Pomnik w Żytomierzu powstał w 2011 r. z okazji 10. rocznicy wizyty Papieża na Ukrainie i stoi przed katedrą św. Zofii. Z inicjatywy i przy wsparciu Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie jednej z ulic w Żytomierzu nadano imię Św. Jana Pawła II. 
Wspólną modlitwę poprowadził kapelan Polaków ks. Ryszard Karapuda TChr. Polacy zaśpiewali „Barkę”, zapalili znicze i oddali hołd Ojcu Świętemu.

 

Święty Jan Paweł II odwiedził Ukrainę w czerwcu 2001 roku. Złożył wówczas wizytę we Lwowie i w Kijowie, władze nie pozwoliły na przyjazd do Żytomierza, a jedną z przyczyn odmowy był brak zgody na zwrócenie Kościołowi budynku kurii biskupiej (do dzisiaj w wyżej wspomnianym gmachu mieści się muzeum krajoznawcze).

 

Św. Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku o godz. 21.37, w wigilię święta Miłosierdzia Bożego. Jego pontyfikat był jednym z najdłuższych, trwał 27 lat. Został beatyfikowany w 2011 roku, a kanonizowany 27 kwietnia 2014 roku. 
 

 

 

Pogoda / Погода

Warszawa Варшава   
Krakow / Краків
Gdansk / Гданськ
Poznan / Познань
Lodz / Лодзь
Київ / Kijow
Львів / Lwow
Харків / Charkow
Одеса / Odesa
Донецьк / Donieck


CZYTAJ NAS W WYGODNYM FORMACIE

ЧИТАЙТЕ НАС В ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ