Inline pictures
Polska 20:27
Україна 21:27

PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI KARTY POLAKA

Karta-Polaka.jpg

 

Uprzejmie przypominam, że zbliża się termin utraty ważności Kart Polaka wydanych w 2008 r.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 Ustawy ważność Karty Polaka może zostać przedłużona, jeśli posiadacz dokumentu złoży odpowiedni wniosek najpóźniej na 3 miesiące przed utratą ważności dotychczasowej Karty Polaka

Karta Polaka traci ważność po upływie 10 lat od momentu jej wydania. Wniosek o przedłużenie Karty Polaka należy złożyć najpóźniej na 3 miesiące przed upływem daty ważności Karty Polaka.

 
1. Przedłużenie ważności Karty Polaka dla osoby małoletniej
 
Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek,
 • akt urodzenia dziecka (oryginał i kserokopia),
 • Karta Polaka dziecka (oryginał i kserokopia),
 • paszport wewnętrzny dziecka (oryginał i kserokopia),
 • paszport zagraniczny dziecka (oryginał i kopia),
 • paszporty zagraniczne i wewnętrzne rodziców (oryginały i kserokopie),
 • w przypadku posiadania ID prosimy zabrać ze sobą potwierdzenia zameldowania (oryginały i kopie),
 • fakultatywnie akt ślubu rodziców (oryginał i kserokopia);

W przypadku paszportów zagranicznych prosimy zabrać ze sobą kserokopie tylko strony ze zdjęciem. Kserokopie paszportów wewnętrznych powinny obejmować strony ze zdjęciem i aktualnym zameldowaniem. W trakcie wizyty konieczna jest obecność zarówno dziecka jak i rodziców.
 
2.Przedłużanie ważności Karty Polaka po uzyskaniu pełnoletności
 
Karta Polaka osoby małoletniej traci ważność rok po uzyskaniu przez nią pełnoletności. Wniosek o nową Kartę Polaka należy złożyć najpóźniej 3 miesiące przed 19 urodzinami wnioskującego, czyli po ukończeniu 18 lat osoba ma 9 miesięcy na złożenie wniosku o nową Kartę Polaka.
 
Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek,
 • akt urodzenia wnioskodawcy (oryginał i kserokopia),
 • Karta Polaka wnioskodawcy (oryginał i kserokopia),
 • paszport wewnętrzny (oryginał i kserokopia strony ze zdjęciem i aktualnym meldunkiem),
 • paszport zagraniczny (oryginał i kserokopia strony ze zdjęciem),
 • w przypadku posiadania ID prosimy zabrać ze sobą potwierdzenia zameldowania (oryginały i kserokopie);

Wnioskujący w trakcie rozmowy z konsulem składa deklarację przynależności do Narodu Polskiego.
 
3.Przedłużanie ważności Karty Polaka dla osoby pełnoletniej
 
Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek,
 • akt urodzenia (oryginał i kserokopia),
 • Karta Polaka wnioskodawcy (oryginał i kserokopia),
 • paszport wewnętrzny (oryginał i kserokopia strony ze zdjęciem oraz aktualnym meldunkiem),
 • paszport zagraniczny (oryginał i kserokopia strony ze zdjęciem),
 • w przypadku posiadania ID prosimy zabrać ze sobą potwierdzenia zameldowania (oryginały i kserokopie);


Wszystkie osoby przedłużające ważność Karty Polaka zapisują się na rozmowę z konsulem poprzez adres e-mail: kijow.wk.kartapolaka.zapisy@msz.gov.pl lub korespondencyjnie. Więcej informacji w zakładce ZAPISY.

 

Pogoda / Погода

Warszawa Варшава   
Krakow / Краків
Gdansk / Гданськ
Poznan / Познань
Lodz / Лодзь
Київ / Kijow
Львів / Lwow
Харків / Charkow
Одеса / Odesa
Донецьк / Donieck


CZYTAJ NAS W WYGODNYM FORMACIE

ЧИТАЙТЕ НАС В ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ