Inline pictures
Polska 20:20
Україна 21:20

Polacy z Żytomierza uczcili Żołnierzy Wyklętych

DSC_0082-1.jpg

 

4 marca 2018 r. w katedrze pw św. Zofii odbyły się urczystości poświęcone Narodowemu Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, zorganizowana przez Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie oraz Informacyjno – Oświatowy Centrum KUL.

Uroczystości rozpoczeły się od Mszy świętej w intencji bohaterów polskiego powojennego podziemia niepodległościowego, którą celebrował kapelan ks. Ryszard Karapuda TChr.

Akademia pt. „Pamięci Żołnierzy Wyklętych” przygotowana przez uczniów i nauczycieli Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej im. I. J. Paderewskiego działającej przy Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków na Ukrainie.

 

Wśród gości obecni byli Pani konsul RP w Winnicy Magda Arsenicz, Proboszcz Katedry księdz kanonik Wiktor Makowski, prezes ŻOZPU Wiktoria Laskowska Szczur.

 

Młodzież swoimi występami artystycznymi przybliżyła widzom historię Żołnierzy Wyklętych, którzy poświęcili swoje życie w walce o wolną Polskę. Koncert rozpoczęły Anna Laskowska oraz Natalia Zubarewa. Dzieci Polskiej Sobotnio-Niedzielnej Szkoły oraz Teatru ModernPol działających przy Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków na Ukrainie wykonały inscenizację „Śmierć Inki”. Młodzież z Zespołu Polskiego Tańca „Koroliski”, tańcem z zapalonymi zniczami wyraziły cały ból tragedii ofiar. Wślad za nimi swój hołd złożył Polski Dziecięcy Zespół Wokalny „Dzwoneczki”. Akademię poprowadziła Wiktoria Wachowska.

 

Po akademii młodzież wraz z gośćmi udała się do pomnika Św. Jana Pawła II, gdzie złożono biało-czerwone kwiaty i zapalono znicze.

 

Na zakończenie Pani Konsul podziękowała organizatorom za organizację i przeprowadzenie uroczystości. Swoje słowo pasterskie skierował do zebranych także Ks. Wiktor Makowski wyrażając wdzięczność za trud wkładany w podtrzymywanie i kultywowanie tradycji polskich.

INFORMACJA. Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest obchodzony w Polsce 1 marca. Za przeciwstawianie się reżimowi zostali „wyklęci”, wyjęci spod prawa. Byli niezłomni wobec sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. Walcząc z siłami nowego agresora, musieli zmierzyć się z ogromną, wymierzoną w nich propagandą Polski Ludowej, która nazywała ich „bandami reakcyjnego podziemia”. Przez całe lata niezłomni bohaterowie byli usuwani z historii. W latach 1945-1956, według ciągle niepełnych danych, z rąk polskich i sowieckich komunistów zginęło 8,6 tysiąca żołnierzy podziemia niepodległościowego. W obozach i więzieniach śmierć poniosło ok. 20 tysięcy Żołnierzy Wyklętych. Sądy wojskowe skazały na karę śmierci ponad 5 tysięcy osób.

Proces przywracania ich publicznej pamięci oficjalnie rozpoczął Lech Wałęsa, kontynuował Lech Kaczyński. Również z jego inicjatywy ustanowiono w 2010 r. święto upamiętniające żołnierzy podziemia antykomunistycznego. Od 2011 roku 1 marca obchodzony jest jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dzisiaj składamy hołd bohaterom powstania antykomunistycznego i upowszechniamy znajomość tego ważnego rozdziału historii najnowszej Polski. Cześć i chwała bohaterom!

 

Wiktoria Laskowska-Szczur  

prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków

 

Pogoda / Погода

Warszawa Варшава   
Krakow / Краків
Gdansk / Гданськ
Poznan / Познань
Lodz / Лодзь
Київ / Kijow
Львів / Lwow
Харків / Charkow
Одеса / Odesa
Донецьк / Donieck


CZYTAJ NAS W WYGODNYM FORMACIE

ЧИТАЙТЕ НАС В ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ