Inline pictures
Polska 22:15
Україна 23:15

Obchody 74. rocznicy Zbrodni w Hucie Pieniackiej

dwnld1834422647.jpg

Dzisiaj w Hucie Pieniackiej, nieistniejA�cej juA? wsi w obwodzie lwowskim, odbyA�y siA� uroczystoA�ci upamiA�tniajA�ce 74. rocznicA� zagA�ady wsi dokonanej m.in. przez 4 PuA�k Policyjny SS 14 dywizji SS-Galizien.

W uroczystoA�ciach uczestniczyA�y rodziny zabitych, polscy mieszkaA�cy Ukrainy oraz przedstawiciele wA�adz Polski, m.in. wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak i sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski, który odczytaA� list, wystosowany przez prezydenta Andrzeja DudA�.

„SpotykajA� siA� PaA�stwo dzisiaj w miejscu, które 74 lata temu – w ciA�gu jednego dnia – z duA?ej, tA�tniA�cej A?yciem wsi zostaA�o zamienione w martwe pustkowie. Zbrodnia ludobójstwa, popeA�niona tutaj przez ukraiA�skich A?oA�nierzy i policjantów na sA�uA?bie hitlerowskiej III Rzeszy Niemieckiej oraz ukraiA�skich nacjonalistów przyniosA�a zagA�adA� okoA�o tysiA�ca ludzi: polskich mieszkaA�ców Huty Pieniackiej oraz ukrywanych przez nich A�ydów i uciekinierów z innych miejscowoA�ci WoA�ynia i Podola.

W imieniu paA�stwa i narodu polskiego pochylam dzisiaj gA�owA� na znak hoA�du dla mA�czeA�stwa ofiar. Ich niewinna A�mierA�, zadana jedynie dlatego, A?e byli Polakami, przeraA?a ogromem okrucieA�stwa.

ZarosA�y zgliszcza ich domostw i zbiorowe mogiA�y, ale pamiA�A� o rzezi trwa i wciA�A? jest bolesnA� ranA� w polskiej duszy. Nie wolno nam o niej zapomnieA�, nie wolno odwracaA� od niej oczu. My, wspóA�czeA�ni Polacy, jesteA�my to winni naszym wymordowanym rodakom. Ale jest to teA? nasz obowiA�zek wobec potomnych: pamiA�taA� i wyciA�gaA� wnioski.

PamiA�A� o dokonanej tutaj rzezi niesie takA?e zobowiA�zanie, by przyszA�oA�A� opieraA� na solidnym fundamencie prawdy, nie zaA� na faA�szu, zapomnieniu, wyparciu. My, Polacy, chcemy dobrych relacji z UkraiA�cami. UwaA?amy, A?e nasze narody potrzebujA� siebie nawzajem, aby oba nasze paA�stwa byA�y silne i bezpieczne. I dlatego potrzebujemy teA? pamiA�ci i prawdy o tym, co zdarzyA�o siA� tutaj 28 lutego 1944 roku – aby nic podobnego nigdy wiA�cej siA� nie powtórzyA�o i aby nasze relacje opieraA�y siA� na mocnych podstawach i wzajemnym zaufaniu” — napisaA� Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda

W uroczystoA�ciach wziA�A� takA?e udziaA� Wiceprezes IPN Krzysztof Szwagrzyk i Konsul Generalny RP we Lwowie RafaA� Wolski.

 

 

Pogoda / Погода

Warszawa Варшава   
Krakow / Краків
Gdansk / Гданськ
Poznan / Познань
Lodz / Лодзь
Київ / Kijow
Львів / Lwow
Харків / Charkow
Одеса / Odesa
Донецьк / Donieck


CZYTAJ NAS W WYGODNYM FORMACIE

ЧИТАЙТЕ НАС В ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ