Inline pictures
Polska 15:26
Україна 16:26

Kolędnicy z Żytomierza na Śląsku

26733532_1780130442050892_1031148783756141351_n.jpg

W Katowicach 13 grudnia 2018 r. po raz pierwszy wystąpili kolędnicy przy wsparciu radnego Katowice Józefa Zawadzkiego. Koncert odbył się w Kościele pod wezwaniem Św. Jana i Pawła Męczenników.

Również odbyło się spotkanie prezydenta miasta Katowice Marcinem Krupą z Wiktorią Laskowskiej — Szczur prezesa Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie w sprawie współpracy międzynarodowej. Inicjatywa spotkania należy radnemu miasta Katowice Józefowie Zawadzkiemu.

Festiwal Kolędnicy z Żytomierza odbył się pod honorowym patronatem wicemarszałka Śląskiego Województwa Stanisław Dąbrowa .

Przypomnimy, że 10 stycznia w kościele św. Jacka w Rozbarku w Bytomiu odbył się koncertem kolęd i pastorałek.

Podobnie jak w ubiegłych latach publiczność wysłuchała koncertu w wykonaniu zespołów artystycznych z Obwodu Żytomierskiego składające się z osób pochodzenia polskiego, skupionych wokół Związku Polaków w Żytomierzu. Mając w pamięci ubiegłoroczne występy, także tym razem można było wysłychać ciekawe aranżacje świątecznych utworów.

Warto dodać, że Żytomierz, będący miastem partnerskim Bytomia, jest największym ośrodkiem skupiającym Polaków na Ukrainie. Zanim miasto stało się częścią imperium rosyjskiego i Związku Radzieckiego, do czasu II Rozbioru Polski wchodziło w skład Rzeczypospolitej.

Polacy w Żytomierzu stanowią nadal liczną społeczność, która stale podejmuje inicjatywy na rzecz ochrony polskiej pamięci, kultury i tożsamości. Organizatorem wizyty wykonawców zza wschodniej granicy jest województwo śląskie.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezydent miasta Bytom Damian Bartyla.

 

Pogoda / Погода

Warszawa Варшава   
Krakow / Краків
Gdansk / Гданськ
Poznan / Познань
Lodz / Лодзь
Київ / Kijow
Львів / Lwow
Харків / Charkow
Одеса / Odesa
Донецьк / Donieck


CZYTAJ NAS W WYGODNYM FORMACIE

ЧИТАЙТЕ НАС В ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ