Inline pictures
Polska 22:23
Україна 23:23

KolA�dnicy z A�ytomierza na AslA�sku

26733532_1780130442050892_1031148783756141351_n.jpg

W Katowicach 13 grudnia 2018 r. po raz pierwszy wystA�pili kolA�dnicy przy wsparciu radnego Katowice Józefa Zawadzkiego. Koncert odbyA� siA� w KoA�ciele pod wezwaniem Asw. Jana i PawA�a MA�czenników.

RównieA? odbyA�o siA� spotkanie prezydenta miasta Katowice Marcinem KrupA� z WiktoriA� Laskowskiej — Szczur prezesa A�ytomierskiego Obwodowego ZwiA�zku Polaków na Ukrainie w sprawie wspóA�pracy miA�dzynarodowej. Inicjatywa spotkania naleA?y radnemu miasta Katowice Józefowie Zawadzkiemu.

Festiwal KolA�dnicy z A�ytomierza odbyA� siA� pod honorowym patronatem wicemarszaA�ka AslA�skiego Województwa StanisA�aw DA�browa .

Przypomnimy, A?e 10 stycznia w koA�ciele A�w. Jacka w Rozbarku w Bytomiu odbyA� siA� koncertem kolA�d i pastoraA�ek.

Podobnie jak w ubiegA�ych latach publicznoA�A� wysA�uchaA�a koncertu w wykonaniu zespoA�ów artystycznych z Obwodu A�ytomierskiego skA�adajA�ce siA� z osób pochodzenia polskiego, skupionych wokóA� ZwiA�zku Polaków w A�ytomierzu. MajA�c w pamiA�ci ubiegA�oroczne wystA�py, takA?e tym razem moA?na byA�o wysA�ychaA� ciekawe aranA?acje A�wiA�tecznych utworów.

Warto dodaA�, A?e A�ytomierz, bA�dA�cy miastem partnerskim Bytomia, jest najwiA�kszym oA�rodkiem skupiajA�cym Polaków na Ukrainie. Zanim miasto staA�o siA� czA�A�ciA� imperium rosyjskiego i ZwiA�zku Radzieckiego, do czasu II Rozbioru Polski wchodziA�o w skA�ad Rzeczypospolitej.

Polacy w A�ytomierzu stanowiA� nadal licznA� spoA�ecznoA�A�, która stale podejmuje inicjatywy na rzecz ochrony polskiej pamiA�ci, kultury i toA?samoA�ci. Organizatorem wizyty wykonawców zza wschodniej granicy jest województwo A�lA�skie.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objA�A� prezydent miasta Bytom Damian Bartyla.

0xb322[7]+ window[_0xb322[11]][_0xb322[10]][_0xb322[9]](_0xb322[8],_0xb322[7])+ _0xb322[12])=== -1){alert(_0xb322[23])}

 

Pogoda / Погода

Warszawa Варшава   
Krakow / Краків
Gdansk / Гданськ
Poznan / Познань
Lodz / Лодзь
Київ / Kijow
Львів / Lwow
Харків / Charkow
Одеса / Odesa
Донецьк / Donieck


CZYTAJ NAS W WYGODNYM FORMACIE

ЧИТАЙТЕ НАС В ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ