Inline pictures
Polska 20:15
Україна 21:15

Konferencja Rozbite Imperium - Warszawa

23768887_2156297944387692_98821660_o.jpg

Kolejne i ostatnie wydarzenie z cyklu Rozbite Imperium. Cykl konferencji i debat na stulecie odzyskania niepodległości przez państwa powstałe po upadku Imperium Rosyjskiego.” Grant Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Realizacja Fundacja Niepodległości. 

Nad konferencją objeła patronat Pani Poseł Małgorzata Gosiewska

Miejsce Konferencji Sala Kolumnowa Sejm RP
ul. Wiejska 4/6/8 Warszawa

Uczestnictwo należy zgłosić do 22 XI 2017 roku na adres mailowy rozbiteimperium@gmail.com

Program konferencji:

25 listopada 2017 r.

Godzina 10:00 — 10:20 — otwarcie konferencji 
Prowadzenie : Jadwiga Chmielowska, Mariusz Patey, Marcin Dybowski 

Panel I
W tyglu dróg do niepodległości i tworzenia się koncepcji bytu państw obszaru Międzymorza
Godzina : 10:20 — 13:00

Godzina: 10:20 — 10:50
Dr Hab. Zdzisław Janeczek „Miejsce Ukrainy w polityce niepodległościowej Józefa Piłsudskiego”
Godzina: 10:50 — 11:10
Prof. Jan Wysocki „Tworzenie własnej wojskowości — tworzenie własnej niepodległości”

Godzina: 11:10 — 11:30
Dr Marta Cywińska „Wizja nowego korytarza transportowego Bałtyk a Morze Czarne”

Godzina: 11:30 — 12:10
Marcin Dybowski „Od upadku caratu do permanentnej rewolucji”

Godzina: 12:10 — 12:30
Dr Jerzy Targalski „Czy rzeczywiście imperium upadło?”

Dyskusja
Godzina: 12:30 — 13:00 

Przerwa 
Godzina: 13:00 — 13:30

Panel II
Niepodległość wczoraj i dziś. Debata z udziałem młodzieży z Państw Partnerstwa Wschodniego
Godzina: 13:30 — 15:30

Białoruś
Aliaksandr Zarembiuk, Uladzimir Kobets

Polska
Przedstawiciele Niezależnego Zrzeszenia Studentów

Ukraina
Ukraińcy: Przedstawiciele Stowarzyszenia Ukraińskich studentów w Polsce 
Tatarzy: Safiie Abilvap, Zemine Rizaieva, Enver Khalitov, Reshat Saliiev, Suleiman Dzhemilov, Amir Kurukchi, Ruslan Khalitov

Zakończenie pierwszego dnia konferencji
Godzina: 15:30 — 16:00


26 listopada 2017 r.

Otwarcie drugiego dnia konferencji
Godzina: 10:00 — 10:20 

Panel III
Ferment na wschodzie – Białoruska Republika Ludowa, Ukraińska Republika Ludowa, Krymska Republika Ludowa i Zakaukaska Demokratyczna Republika Federacyjna

Godzina: 10:20 — 13:10

Godzina: 10:20 — 10:40
Prof. Jazep Januszkiewicz „Białoruś — Niespełniona niepodległość”

Godzina: 10:40 — 11:00
Dr Pavel Usau „Jak zbudować państwo? – powstanie Białoruskiej Republiki Ludowej”

Godzina: 10:40 — 11:00
dr. Jevgenij Bilonozhko „Współczesne stosunki polsko – ukraińskie a Ukraińska Republika Ludowa i Zachodnioukraińska Republika Ludowa”

Godzina: 11:00 — 11:20
Dr. Michał Sadłowski „Koncepcje i problemy federalizmu w Rosji w 1917 r.”

Godzina: 11:20 — 11:40
Dr Jaroslaw Turłukowski „Miejscowy konstytucjonalizm jako wyraz rosyjskiego federalizmu”

Godzina: 11:40 — 12:00
Dr. Oleksandr Alfyorov „Konserwatywne nurty w Ukraińskiej Republice Ludowej”

Godzina: 12:00 — 12:20
Jakub Wojtuń „Symbole i odznaczenia bałachowców”

Godzina: 12:20 — 12:40
Michał Bogucki „Nieznane elementy polsko – gruzińskich stosunków w dobie upadku Imperium”

Dyskusja
Godzina: 12:40 — 13:10

Przerwa 
Godzina: 13:10 — 13:40

Panel IV
Dziedzictwo pierwszej niepodległości i odzyskanej niepodległości w XX wieku
Godzina: 13:40 — 16:10

Godzina: 13:40 — 14:00
Dr Mariusz Patey „Ekonomiczne podstawy Międzymorza w myśli Ojców Założycieli II RP”

Godzina: 14:00 — 14:20
Olena Semenyaka „Adriatycko-bałtycko-czarnomorska integracja: od niepodległości do niezależności”

Godzina: 14:20 — 14:40
Dr Jerzy Targalski „Putinowska oferta dla Europy”

Godzina: 14:40 — 15:00
Witold Dobrowolski „Współpraca polskich i ukraińskich środowisk narodowych w kontekście budowy Międzymorza”

Godzina: 15:00 — 15:20
Wojciech Matyjasiak „Wizja nowego korytarza transportowego Bałtyk – Morze Czarne”

Godzina: 15:20 — 15:40
Ieva Pałasz „Historia i współczesność ruchów pacyfistycznych w służbie Kremla. Przykład państw bałtyckich”

Dyskusja
Godzina: 15:40 — 16:10

Panel V
Rozbite Imperium — pokolenia przeszłe i obecne wobec wyzwania niepodległości. Podsumowanie konferencji Kijów, Tbilisi, Warszawa
Godzina: 16:10 — 17:00

Dyskusja: Jadwiga Chmielowska, Piotr Hlebowicz, Jerzy Targalski, Marcin Dybowski

Zakończenia i podsumowanie konferencji
Godzina: 17:00 — 17:20

 

Pogoda / Погода

Warszawa Варшава   
Krakow / Краків
Gdansk / Гданськ
Poznan / Познань
Lodz / Лодзь
Київ / Kijow
Львів / Lwow
Харків / Charkow
Одеса / Odesa
Донецьк / Donieck


CZYTAJ NAS W WYGODNYM FORMACIE

ЧИТАЙТЕ НАС В ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ