Inline pictures
Polska 22:08
Україна 23:08

Ulica A�w. Jana PawA�a II w Kijowie

22405935_10155632755786827_3988572973910272060_n.jpg

W Kijowie, z udziaA�em przedstawicieli wA�adz Ukrainy, Polski i Stolicy Apostolskiej, odbyA�a siA� uroczystoA�A� nadania byA�ej ulicy Lumumby nowego patrona – Jana PawA�a II oraz odsA�oniA�to teA? mural z wizerunkiem papieA?a. Jan PaweA� II zA�oA?yA� wizytA� papieskA� na Ukrainie w 2001 roku. ByA� wtedy w Kijowie i Lwowie – przypomniaA� ambasador Polski Jan PiekA�o. 

– Ulica Jana PawA�a II w Kijowie sprawia, A?e bA�dzie on tutaj w jakiA� sposób obecny. Jego dziaA�alnoA�A� doprowadziA�a do tego, A?e upadA� komunizm i posypaA� siA� blok sowiecki. DziA� sypie siA� on dalej na froncie ukraiA�skim. Rosjanie utracili wpA�yw na UkrainA� i staje siA� ona czA�A�ciA� Europy, o której marzyA� Jan PaweA� II – powiedziaA� dyplomata.
Przed otwarciem ulicy Jana PawA�a II w rzymskokatolickim koA�ciele A�w. MikoA�aja odbyA�a siA� msza A�wiA�ta koncelebrowana przez biskupa kijowsko-A?ytomierskiego Witalija Krywyckiego i zwierzchnika UkraiA�skiego KoA�cioA�a Greckokatolickiego, SwiatosA�awa Szewczuka. 

UkraiA�ski duchowny nazwaA� Jana PawA�a II patronem pojednania polsko-ukraiA�skiego. – ChciaA�bym A?yczyA� mieszkaA�com Kijowa, by nie tylko chodzili po ulicy imienia Jana PawA�a II, ale teA? A?eby podA�A?ali drogA�, którA� nam wskazaA�. Ten papieA? burzyA� mury, które rozdzielaA�y EuropA� i budowaA� jednoA�A� miA�dzy krajami i narodami. SA�dzA�, A?e swym dzieA�em wzmacniania godnoA�ci czA�owieka Jan PaweA� II daA� teA? natchnienie Rewolucji GodnoA�ci na Ukrainie – mówiA� abp Szewczuk, przypominajA�c wydarzenia z przeA�omu lat 2013 i 2014.

Hierarcha przypomniaA�, A?e 30. lat temu, w paA?dzierniku 1997 roku, z inicjatywy Jana PawA�a II w Rzymie doszA�o do spotkania przedstawicieli UkraiA�skiego KoA�cioA�a Greckokatolickiego i Konferencji Episkopatu Polski. Podpisano wtedy deklaracjA� o przebaczeniu i pojednaniu miA�dzy Polakami i UkraiA�cami.

W trakcie uroczystoA�ci odczytano list, który w imieniu papieA?a Franciszka skierowaA� do jej uczestników watykaA�ski sekretarz stanu, kardynaA� Pietro Parolin. „Ojciec A�wiA�ty Franciszek (…) A?yczy, by jasny przykA�ad nauczania niezapomnianego papieA?a staA� siA� zachA�tA�, byA�cie nadal podA�A?ali drogA� chrzeA�cijaA�skiego sA�uA?enia bliA?niemu” – napisaA� Parolin. 

Do zgromadzonych zwróciA�a siA� takA?e z listem przewodniczA�ca sejmowej Komisji A?A�cznoA�ci z Polakami za GranicA� Anna Schmidt-Rodziewicz (PiS). OdczytaA� go obecny w Kijowie poseA� Marcin Porzucek. 

„Ukraina ma oczywiste powoA�anie europejskie, dodatkowo podkreA�lone przez chrzeA�cijaA�skie korzenie waszej kultury. A�yczA� wam, aby te korzenie umocniA�y jednoA�A� waszego narodu, wspomagajA�c reformy, jakich dokonujecie (…). Niech testament A�w. Jana PawA�a II bA�dzie A?ródA�em siA�y dla lokalnej spoA�ecznoA�ci i budulcem jej toA?samoA�ci” – napisaA�a Schmidt-Rodziewicz. 

W noc z piA�tku na sobotA� mural ten zostaA� zaatakowany przez nieznanych sprawców. Napisano na nim m.in. A�amanA� polszczyzA�: „usunac to”, „polska psa krew” i po rosyjsku „Unia nie przejdzie” (chodzi prawdopodobnie o uniA� KoA�cioA�a greckokatolickiego i rzymskokatolickiego), a takA?e namalowano swastykA�.
Napisy usuniA�to po paru godzinach. Polscy dyplomaci zA�oA?yli doniesienie w tej sprawie na policjA�.

A?riodlo — PAP

 

Pogoda / Погода

Warszawa Варшава   
Krakow / Краків
Gdansk / Гданськ
Poznan / Познань
Lodz / Лодзь
Київ / Kijow
Львів / Lwow
Харків / Charkow
Одеса / Odesa
Донецьк / Donieck


CZYTAJ NAS W WYGODNYM FORMACIE

ЧИТАЙТЕ НАС В ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ