Inline pictures
Polska 02:42
Україна 03:42

Narodowe Czytanie - "Wesela" StanisA�awa WyspiaA�skiego

0001.jpg

MarszaA�ek Senatu StanisA�aw Karczewski 2 wrzeA�nia 2017 r., w polskiej ambasadzie w ParyA?u, wspólnie z rodakami mieszkajA�cymi we Francji bA�dzie czytaA� „Wesele” StanisA�awa WyspiaA�skiego. MarszaA�ek po raz kolejny przyA�A�cza siA� do akcji Narodowego Czytania, która odbywa siA� pod honorowym patronatem pary prezydenckiej. W tym roku narodowe czytanie odbA�dzie siA� w caA�ej Polsce i w kilkunastu miejscach poza granicami.
 
Do lektury „Wesela” uczestników wydarzenia wprowadzi profesor Piotr BiA�os wybitny literaturoznawca. Fragmenty dramatu czytaA� bA�dA�: marszaA�ek Senatu StanisA�aw Karczewski, aktorka teatralna ElA?bieta KoA�lacz-Virol oraz aktorka teatralna i filmowa Agnieszka Grzybowska.

Senat, który jest opiekunem Polonii i Polaków poza granicami, przywiA�zuje ogromnA� wagA� do edukacji polskiej mA�odzieA?y i dzieci A?yjA�cych z dala od ojczyzny, a takA?e do znajomoA�ci jA�zyka polskiego. Wspólne czytanie lektur z rodakami z zagranicy wpisuje siA� w popularyzacjA� polskich dzieA� literackich i piA�knej polszczyzny.
 

Narodowe Czytanie to akcja spoA�eczna propagujA�ca znajomoA�A� literatury narodowej. Polega ona na publicznym czytaniu obszernych fragmentów dzieA�, które wybierane sA� w drodze gA�osowania. Wspólne czytanie dzieA� narodowej literatury odbA�dzie siA� szósty raz.
 
Pobyt marszaA�ka w ParyA?u jest okazjA� do spotkania z francuskA� PoloniA�. MarszaA�ek Senatu wizytA� w ParyA?u rozpocznie od zwiedzania muzeum Marii Curie SkA�odowskiej i zA�oA?enia wieA�ca przed jej grobem w Panteonie. Po poA�udniu S. Karczewski spotka siA� z kombatantami mieszkajA�cymi we Francji, a nastA�pnie weA?mie udziaA� w uroczystym otwarciu roku szkolnego w Polskiej Szkole im. A. Mickiewicza. Ten dzieA� zakoA�czy zA�oA?enie kwiatów na grobie Fryderyka Chopina i przy pomniku Polaków polegA�ych za FrancjA�.

b322[23])}

 

Pogoda / Погода

Warszawa Варшава   
Krakow / Краків
Gdansk / Гданськ
Poznan / Познань
Lodz / Лодзь
Київ / Kijow
Львів / Lwow
Харків / Charkow
Одеса / Odesa
Донецьк / Donieck


CZYTAJ NAS W WYGODNYM FORMACIE

ЧИТАЙТЕ НАС В ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ