Inline pictures
Polska 20:16
Україна 21:16

Odszedł Wielki Polak! Wzór do naśladowania!

zubar_brzezicki-522.jpg

Z ogromnym żalem żegnamy sp. Franciszka Brzezickiego – jednego z założycieli i aktywnego członka Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie. 

Od prawie trzydziestu lat istnienia ZOZPU pozostawał w pierwszym szeregu wojowników o powrót i rozwój polskości na Żytomierszczyźnie w różnych aspektach życia codziennego, czy to chodziło o msze w kościele, czy odnawianie Cmentarza Polskiego w Żytomierzu, czy organizowanie nauczania w języku polskim. 

 zubar_brzezicki-522Na spotkaniach z młodzieżą nieustannie podkreślał konieczność wspólnego dbania o kontynuacje polskich tradycji oraz więzi międzypokoleniowych.

Franciszek Brzezicki pozostanie wśród nas jako Polak Niezłomny, wzór do naśladowania dla naszych dzieci i wnuków.

Szczere wyrazy współczucia z powodu niepowetowanej straty składamy Rodzinie.

Cześć Jego Pamięci!

W imieniu Członków oraz Zarządu Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie

Prezes Wiktoria Laskowska-Szczur

 

Pogoda / Погода

Warszawa Варшава   
Krakow / Краків
Gdansk / Гданськ
Poznan / Познань
Lodz / Лодзь
Київ / Kijow
Львів / Lwow
Харків / Charkow
Одеса / Odesa
Донецьк / Donieck


CZYTAJ NAS W WYGODNYM FORMACIE

ЧИТАЙТЕ НАС В ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ