Inline pictures
Polska 10:30
Україна 11:30

Na Ukrainie odnowiono grobowiec rodziny Chojeckich

18423948_1162179133911042_4413677248921057947_n.jpg

У вівторок, 9 травня, відбулась урочиста Служба Божа, пов'язана з відкриттям відновленої гробниці родини Хоєцьких у селі Дідівщина фастівського району. Урочистість очолив адміністратор Києво-Житомирської дієцезії о.єп.Віталій Скомаровський. Про це журуналісти PoloNews дізналисья від настояля парафії у місті Фастів. 

Парафія Воздвиження Святого Хреста у Фастові висловлює подяку всім пристунім, а особливо жителям села Дідівщина, голові та депутатам селищної ради за підтримку у проведенні урочистості.
Дідівщина, Великі Гуляки, Томашівка – три села, що колись належали родині Хоєцьких. Серед представників роду найбільш знаним був Ян Непомуцен Хоєцкі, політичний і суспільний діяч, який вважався одним з найбільших прихильників першої польської Конституції 3 Травня і також був носієм прогресивних поглядів.
Місцем поховання померлих родини Хоєцьких була крипта костелу Святої Трійці в Дідівщині, а також родинна гробниця, що збереглася до наших днів.
Ремонт цього місця вдалося зробити завдяки пожертвам, зібраним перед костелами в Польщі та допомозі польського Міністерства Закордонних Справ.

We wtorek 9 maja została odprawiona uroczysta Msza Święta związane z odsłonięciem odnowionego grobowca rodziny Chojeckich w miejscowości Didiwszczyna w rejonie Fastów. Uroczystość celebrował administrator Diecezji Kijowsko-Żytomierskiej biskup Witalij Skomarowski. O tym dziennikarzy PoloNews dowiedzieli się z informacji się z informacji od proboszcza z Fastowa.

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastowie wyraża wdzięczność wszystkim obecnym, a w szczególności mieszkańcom wsi Didiwszczyna, przewodniczącemu i radnym rady wiejskiej za ich wsparcie udzielone w przeprowadzeniu uroczystości.

Didiwszczyna, Wełyki Huliaky, Tomasziwka — trzy wsie, które kiedyś należały do rodziny Chojeckich. Wśród przedstawicieli rodu najbardziej znany był Jan Nepomucen Chojecki, działacz polityczny i społeczny, uważany za jednego z największych zwolenników pierwszej polskiej Konstytucji 3 Maja, a także za orędownika postępowych poglądów.

Miejscem pochówku zmarłych z rodziny Chojeckich była krypta kościoła Trójcy Świętej w Didiwszczynie, a także grobowiec rodzinny zachowany do naszych dni.

Renowacji tego miejsca udało się dokonać dzięki ofiarom pieniężnym zebranych przed kościołami w Polsce i dotacji polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

 

Pogoda / Погода

Warszawa Варшава   
Krakow / Краків
Gdansk / Гданськ
Poznan / Познань
Lodz / Лодзь
Київ / Kijow
Львів / Lwow
Харків / Charkow
Одеса / Odesa
Донецьк / Donieck


CZYTAJ NAS W WYGODNYM FORMACIE

ЧИТАЙТЕ НАС В ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ