Inline pictures
Polska 20:16
Україна 21:16

Międzymorze – od projektu informacyjnego do rzeczywistości cywilizacyjnej

23755227_1704853389566027_4532079957580743930_n.jpg

23-24 listopada 2017 r. na Czerniowieckim Uniwersytecie Narodowym im. Jurija Fedkowicza w Czerniowcach odbyło się Pierwsze Forum Międzynarodowe „Międzymorze” – od projektu informacyjnego do rzeczywistości cywilizacyjnej”. W spotkaniu uczestniczyli politycy, deputowani, naukowcy i eksperci w stosunkach międzynarodowych, dziennikarze i działacze społeczni z krajów nadbałtyckich oraz Europy Środkowej. Głównym organizatorem był Instytut Demokratyzacji i Rozwoju(Czerniowce, Ukraina), przy wsparciu merytorycznym i organizacyjnym Instytutu im. Romana Rybarskiego (Rzeczpospolita Polska) oraz Stowarzyszenia Konwergencji Europejskiej (Asociatia Convergente Europene, Bukareszt, Rumunia) i Uniwersytetu Narodowego w Czerniowcach im. Jurija Fedkowicza(Czerniowce, Ukraina). Instytut im. Romana Rybarskiego był reprezentowany przez dwóch doktorów, Mariusza Pateya oraz Jevgienija Bilonozhko.

Swoje prelekcje i poglądy podczas forum zostały naświetlone między innymi przez takich ekspertów i polityków jak:
Hryhorij Timisz – deputowany Ukrainy, dr Mariusz Patey – Instytut im. Romana Rybarskiego, Hintara Skajste – senator Litewski, Alicja Zeguła – zastępca konsula generalnego RP, dr Vlad Pletnev – analityk z Mołdawii, dr Iancu Liviu – politolog z Rumunii, Osaczuk Sergij – austriacki konsul honorowy w Czerniowcach, Ionel Iwan – konsul Rumunii, Popescu Dorin – dyplomata z Rumunii, prof. dr hab. Fedunyak Sergij – ekspert z Ukrainy, dr Audrius Skaystis – ekspert z Litwy, dr hab. Alexander Sytin – politolog z Rosji, ktrórzy debatowali w trzech panelach
1. Polityczna i ekonomiczna treść idei „Międzymorza”
2. Humanistyczna struktura Międzymorza oraz możliwość jej hormonizacja.
3. Zagrożenia i przeszkody w realizowaniu projektu „Międzymorza”
​Wnioski z rozmów uczestników można streścić do niestepujący ch tez:

• Forum będzie platformą komunikacyjną dla polityków, naukowców i ekspertów z krajów "Międzymorza" dla współpracy między krajami regionu;
• Uczestnicy Forum dostrzegają potrzebę powołania komisji złożonej z ekspertów do prowadzenia badań oraz prac analitycznych w celu zidentyfikowania kluczowych czynników i zagrożeń, które utrudniają procesy integracyjne państw "Międzymorza", również opracowanie metod dla realizacji tych celów ;
• Na spotkaniu zostały było omówiono dalszy rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w świetle procesów integracyjnych w regionie oraz możliwości nawiązania współpracy między rządami a organizacjami pozarządowymi;
• Uczestnicy Forum podkreślili potrzebę szczegółowego badania możliwej współpracy na różnych poziomach w krajach Międzymorza, w celu powstrzymać Rosyjskiego militaryzmu poprzez wzmocnienie regionalnych elementów ogólnoeuropejskiego systemu bezpieczeństwa oraz współpracę w kwestiach przeciw działaniu rosyjskiej propagandzie, która kłóci kraj regionu;
• Na Czerniowieckim spotkaniu było zainicjowano pogłębianie procesów integracyjnych w regionie poprzez dialog i dyskusję, działania na rzecz rozwoju kontaktów międzyosobowych, nawiązanie kontaktów grup studentów i akademików dla lepszego przeciwdziałania w walkę z dezinformacją.

Organizatorzy tegorocznego spotkania postanowili zorganizować Drugi Forum "Międzymorze" — od projektu informacyjnego do rzeczywistości cywilizacyjnej" w Bukareszcie w 2018 roku, przed trzecim Forum głów państw "Międzymorza".
Przypomnijmy, projekt „Międzymorze» (Intermarium) lub «Inicjatywa Trójmorza ABC» — międzynarodowa inicjatywa gospodarczo-polityczna skupiająca 12 państw Europy położonych w pobliżu mórz Bałtyckiego, Czarnego i Adriatyckiego. W skład grupy wchodzą: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry. Celem grupy Trójmorza jest głównie współpraca na płaszczyznach: energetycznej, logistyczno-transportowej i informatyczno-telekomunikacyjnej w Europie Środkowej. Pierwsze forum "Wspólnoty Trzech Mórz" na szczeblu przywódców państw odbyło się w 2016 roku w Dubrowniku (Chorwacja). Na zaproszenie Prezydenta Chorwacji Kolinda Grabar-Kitarović uczestniczyć w Forumie odpowiedziało 12  liderów i wysokich przedstawicieli z krajów w Europie Środkowej, które są członkami Unii Europejskiej. Geograficznie kraje te tworzą wspólnotę "trzech mórz". Drugie spotkanie odbyło się w Polsce w 2017 roku, a trzecie odbędzie się w Rumunii w 2018 roku.

 
Biuro prasowe organizacji pozarządowej "Instytut Demokratyzacji i Rozwoju"

 

 

Pogoda / Погода

Warszawa Варшава   
Krakow / Краків
Gdansk / Гданськ
Poznan / Познань
Lodz / Лодзь
Київ / Kijow
Львів / Lwow
Харків / Charkow
Одеса / Odesa
Донецьк / Donieck


CZYTAJ NAS W WYGODNYM FORMACIE

ЧИТАЙТЕ НАС В ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ