Inline pictures
Polska 20:02
Україна 21:02

Спільна заява парламентської асабмлеї України та Польщі

syro18.jpg

Співголови Парламентської асамблеї України і Республіки Польща підписали спільну заяву за результатами проведення ІХ засідання Парламентської асамблеї України і Республіки Польща

СПІЛЬНА ЗАЯВА

за результатами проведення ІХ засідання Парламентської асамблеї України і Республіки Польща 3 грудня 2016 року    м. Львів

2-3 грудня 2016 року у м. Львів відбулося ІХ засідання Парламентської асамблеї України і Республіки Польщі, за результатами якого Сторони:

визнають важливу роль парламентів у розвитку українсько-польських двосторонніх відносин задля зміцнення європейської солідарності на основі спільних цінностей та поваги до суверенітету держав;

підтверджують намір розвивати відносини стратегічного партнерства на основі принципів, визначених у Договорі про добросусідство, дружні відносини і співробітництво, підписаному у м. Варшава 18 травня 1992 року;

зазначають, що Республіка Польща, 2 грудня 1991 року, першою серед усіх держав світу визнала незалежність України і з того часу демонструє послідовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності, а також європейської та євроатлантичної інтеграції України;

наголошують на тому, що окупація та незаконна анексія Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також збройна агресія Російської Федерації проти України є грубим порушенням загальновизнаних норм та основоположних принципів міжнародного права, у тому числі імперативних норм (jus cogens), брутальним нехтуванням міжнародними зобов'язаннями, взятих нею відповідно до Статуту ООН, Гельсінського заключного акту 1975 року та іншими міжнародними договорами та домовленостями;

засуджують безпрецедентний рівень системних та цілеспрямованих порушень прав людини на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та м. Севастополя а також окремих районів Донецької та Луганської областей України;

наголошують на важливості скоординованих дій європейських держав з метою протидії гібридній війні, яка ведеться Російською Федерацією проти демократичних держав;

закликають міжнародну спільноту зберегти дотеперішні спеціальні економічні обмежувальні заходи (санкції) стосовно Російської Федерації як держави-агресора;

звертають увагу на високий рівень співпраці та взаємної підтримки України та Польщі у рамках Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, а також інших міжнародних організацій. З огляду на це Українська Сторона висловлює вдячність Польщі за підтримку резолюції ПАРЄ «Політичні наслідки конфлікту в Україні» від 12 жовтня 2016 року, а також резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Щодо ситуації з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь»;

підтверджують незмінну позицію Республіки Польща щодо підтримки зусиль України з відновлення своєї територіальної цілісності у її міжнародно визнаних кордонах;

підтримують стратегічний курс України на європейську та євроатлантичну інтеграцію України, що є невід’ємним суверенним правом українського народу;

закликають Уряд і Парламент Королівства Нідерландів прийняти позитивне рішення щодо безперешкодного завершення процесу ратифікації і набрання чинності Угодою про асоціацію між Україною та ЄС;

наголошують на важливості якнайскорішого прийняття європейськими інституціями рішення про запровадження безвізового режиму для України;

звертають особливу увагу на перспективи співпраці країн Карпатського регіону, враховуючи спільність географічних інтересів (Карпатська конвенція), а також співпрацю в рамках «Східного Партнерства»;

наголошують на необхідності співпраці обох парламентів у різних форматах з метою зміцнення відносин стратегічного партнерства між нашими державами;

рекомендують відповідним парламентським комітетам проводити спільні засідання;

рекомендують прикордонним і митним службам забезпечити спільну роботу прикордонних пунктів пропуску громадян і автотранспорту;

рекомендують національним залізницям опрацювати маршрут Київ-Краків-Париж;

рекомендують розпочати переговори щодо співробітництва у космічній сфері;

вітають досягнуту домовленість про започаткування практики ознайомчих поїздок на індивідуальній основі народних депутатів України до Сейму Республіки Польща;

підтримують діяльність українсько-польської Ради обміну молоддю та декларують готовність сприяти призначенню відповідних бюджетних асигнувань на реалізацію її проектів;

вітають прийняття 20 жовтня 2016 року Верховною Радою України та Сеймом Республіки Польща «Декларації пам’яті і солідарності», що стала важливим кроком у процесі українсько-польського порозуміння з історичних питань та підтвердило добру волю сторін давати спільні, а не односторонні оцінки подіям спільного історичного минулого;

закликають до продовження ретельних досліджень українських і польських істориків з метою діалогу, спертого на історичні факти, а також стримування сил, які ведуть до суперечок між нашими суспільствами;

засуджують будь-які прояви дискримінації, ксенофобії чи інші види нетолерантного і упередженого ставлення до українців у Польщі і поляків в Україні, у тому числі факти вандалізму проти національних символів та важливих для наших народів місць пам’яті і рекомендують парламентарям обох країн оперативно реагувати на такі випадки;

підтверджують готовність сприяти популяризації спільних героїчних сторінок минулого і сьогодення, а також спільних трагедій наших народів, з метою подальшого зміцнення атмосфери дружби, взаєморозуміння та історичного примирення між нашими народами;

заохочують до проведення спільних заходів на всіх рівнях із вшанування жертв трагічних подій минулого, в яких постраждали українці та поляки, у тому числі увіковічення їх пам’яті в Україні та Польщі;

звертають увагу на важливість дій обох держав і співпраці  для упорядкування і належного облаштування військових та цивільних поховань на території України і Польщі, зокрема могил пов’язаних зі спільним збройним подвигом 1920 р. – могил воїнів Української Народної Республіки в Польщі та могил воїнів Війська Польського в Україні;

підтримують створення польсько-українського центру співпраці;

погоджуються започаткувати роботу для організації 2017 року урочистого засідання депутатів Верховної Ради України та Сейму і Сенату Республіки Польща на честь 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Республікою Польща та підписання Договору про добросусідство, дружні відносини і співробітництво.

Наступне, Х засідання Парламентської асамблеї України і Республіки Польща провести в першому півріччі 2017 року на території Польщі.

 

Співголова Парламентської асамблеї

України і Республіки Польща

О.СИРОЇД  

       

Співголова Парламентської асамблеї

Республіки Польща і України

 Р.ТЕРЛЕЦЬКИЙ

 

Współprzewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Ukrainy i Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku IX posiedzenia Zgromadzenia Parlamentarnego Ukrainy i Rzeczypospolitej Polskiej podpisali wspólne oświadczenie.

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE

Na podstawie IX posiedzenia Zgromadzenia Parlamentarnego Ukrainy i Rzeczypospolitej Polskiej 3 grudnia 2016 roku, Lwów

W dniach 2-3 grudnia 2016 roku we Lwowie odbyło się IX posiedzenie Zgromadzenia Parlamentarnego Ukrainy i Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie którego strony:

uznają ważną rolę parlamentów w rozwoju ukraińsko-polskich, dwustronnych stosunków w celu wzmocnienia europejskiej solidarności na podstawie wspólnych wartości i poszanowania suwerenności państw;

potwierdzają zamiar rozwijania strategicznego partnerstwa na podstawie zasad określonych w Traktacie o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy, podpisanym w Warszawie 18 maja 1992 r.;

zaznaczają, że Rzeczpospolita Polska 2 grudnia 1991 roku jako pierwsza wśród wszystkich państw na świecie uznała niepodległość Ukrainy i od tego czasu wykazuje konsekwentne wsparcie wobec suwerenności i integralności terytorialnej, a także europejskiej i euroatlantyckiej integracji Ukrainy;

podkreślają, że okupacja i nielegalna aneksja Republiki Autonomicznej Krymu i miasta Sewastopola, a także zbrojna agresja Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy jest poważnym naruszeniem obowiązujących przepisów i podstawowych zasad prawa międzynarodowego, w tym norm bezwzględnie obowiązujących (jus cogens), brutalnym lekceważeniem międzynarodowych zobowiązań, przyjętych przez nią zgodnie ze statutem ONZ, helsińskim Aktem Końcowym z 1975 roku oraz innymi międzynarodowymi traktatami i porozumieniami;

potępiają bezprecedensowy poziom systemowych i celowych naruszeń praw człowieka na tymczasowo okupowanym terytorium Republiki Autonomicznej Krymu i miasta Sewastopola, a także niektórych regionów w obwodzie donieckim i ługańskim na Ukrainie;

podkreślają znaczenie skoordynowanych działań państw europejskich w celu przeciwdziałania wojnie hybrydowej, którą Federacja Rosyjska prowadzi przeciwko państwom demokratycznym;

wzywają społeczność międzynarodową do zachowania dotychczasowych, specjalnych gospodarczych środków ograniczających (sankcji) wobec Federacji Rosyjskiej jako państwa agresora;

zwracają uwagę na wysoki poziom współpracy i wzajemnego wsparcia Ukrainy i Polski w ramach Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, a także innych organizacji międzynarodowych. Ze względu na to, strona ukraińska wyraża wobec Polski wdzięczność za poparcie rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy „Polityczne konsekwencje konfliktu na Ukrainie” z dnia 12 października 2016 r., a także rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ „O sytuacji praw człowieka w Republice Autonomicznej Krymu i mieście Sewastopolu”;

potwierdzają niezmienną pozycję Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczącą wsparcia wysiłków Ukrainy w zakresie odbudowy swojej integralności terytorialnej w jej międzynarodowo uznanych granicach;

wspierają strategiczny kurs Ukrainy na europejską i euroatlantycką integrację Ukrainy, co jest nieusuwalnym, suwerennym prawem narodu ukraińskiego;

wzywają rząd i parlament Królestwa Niderlandów do podjęcia właściwej decyzji, dotyczącej sprawnego zakończenia procesu ratyfikacji i wejścia w życie Umowy o stowarzyszeniu między Ukrainą i UE;

podkreślają znaczenie jak najszybszego przyjęcia przez europejskie instytucje decyzji o wprowadzeniu ruchu bezwizowego dla Ukrainy;

zwracają szczególną uwagę na perspektywy współpracy państw regionu karpackiego, biorąc pod uwagę wspólnotę zainteresowań geograficznych (Konwencja Karpacka), a także współpracę w ramach „Partnerstwa Wschodniego”;

podkreślają konieczność współpracy obu parlamentów w różnych formatach w celu wzmocnienia stosunków strategicznego partnerstwa między naszymi państwami;

zalecają odpowiednim komitetom parlamentarnym organizację wspólnych posiedzeń;

zalecają służbom granicznym i celnym zapewnienie wspólnej pracy przejść granicznych dla obywateli i pojazdów;

zalecają krajowym kolejom opracowanie trasy Kijów-Kraków-Paryż;

zalecają rozpoczęcie negocjacji dotyczących współpracy w obszarze kosmicznym;

gratulują osiągnięcia porozumienia w sprawie rozpoczęcia praktyki indywidualnych, zapoznawczych wizyt ludowych deputowanych Ukrainy do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej;

wspierają działalność ukraińsko-polskiej Rady Wymiany Młodzieży i deklarują gotowość przyczynienia się do przyznania odpowiednich środków budżetowych na realizację jej projektów;

gratulują przyjęcia w dniu 20 października 2016 r. przez Radę Najwyższą Ukrainy i Sejm Rzeczypospolitej Polskiej „Deklaracji Pamięci i Solidarności”, co było ważnym krokiem w procesie ukraińsko-polskiego porozumienia w sprawie kwestii historycznych i potwierdziło dobrą wolę stron, by przedstawiać wspólne, a nie jednostronne oceny wydarzeń ze wspólnej przeszłości historycznej;

wzywają do kontynuacji rzetelnych badań ukraińskich i polskich historyków w celu prowadzenia dialogu, opartego na historycznych faktach, a także powstrzymywania sił, które prowadzą do sporów między naszymi społeczeństwami;

potępiają wszelkie przejawy dyskryminacji, ksenofobii lub inne rodzaje nietolerancji i uprzedzeń wobec Ukraińców w Polsce i Polaków na Ukrainie, w tym fakty wandalizmu wobec symboli narodowych i ważnych dla naszych narodów miejsc pamięci oraz zalecają parlamentarzystom obu krajów szybko reagować na takie przypadki;

potwierdzają gotowość do sprzyjania popularyzacji wspólnych, bohaterskich stron przeszłości i teraźniejszości, a także wspólnych tragedii naszych narodów w celu dalszego wzmacniania atmosfery przyjaźni, wzajemnego zrozumienia i historycznego pojednania między naszymi narodami;

zachęcają do prowadzenia wspólnych działań na wszystkich poziomach uhonorowania ofiar tragicznych wydarzeń z przeszłości, w których ucierpieli Ukraińcy i Polacy, w tym uczczenia ich pamięci na Ukrainie i w Polsce;

zwracają uwagę na znaczenie działań obu państw i współpracy, mającej na celu uporządkowanie i właściwe zagospodarowanie wojskowych i cywilnych cmentarzy na terenie Ukrainy i Polski, w szczególności grobów związanych ze wspólnym wyczynem zbrojnym z 1920 roku – grobów żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej w Polsce i grobów żołnierzy Wojska Polskiego na Ukrainie;

wspierają utworzenie polsko-ukraińskiego centrum współpracy;

zgadzają się rozpocząć pracę w celu organizacji w 2017 roku uroczystego spotkania deputowanych do Rady Najwyższej Ukrainy oraz posłów na Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej w celu uczczenia 25-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą i podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy.

Następne, X posiedzenie Zgromadzenia Parlamentarnego Ukrainy i Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzone w pierwszej połowie 2017 roku na terenie Polski.

 

 

Współprzewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Ukrainy

i Rzeczypospolitej Polskiej

O. Syrojid

 

Współprzewodniczący Zgromadzenia parlamentarnego

Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy

R. Terlecki

 

 

Pogoda / Погода

Warszawa Варшава   
Krakow / Краків
Gdansk / Гданськ
Poznan / Познань
Lodz / Лодзь
Київ / Kijow
Львів / Lwow
Харків / Charkow
Одеса / Odesa
Донецьк / Donieck


CZYTAJ NAS W WYGODNYM FORMACIE

ЧИТАЙТЕ НАС В ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ