Gdynia – budowę tymczasowego portu wojennego

1 listopada, po decyzji rządu o wyborze doliny rzeki Chyloni we wsi Gdynia na miejsce stworzenia nowego, niezależnego od Gdańska, portu dla Polski, Ministerstwu...

NSZZ „Solidarność” – nowa rzeczywistość

1 września 1980 Polacy budzą się w nowej rzeczywistości. Po raz pierwszy w historii Peerelu mają możliwość zrzeszania się w organizacji społecznej niepodporządkowanej PZPR....

Koniec wojny: Gdańsk Wolnym Miastem i Litwa Środkowa

Tymczasowy Rząd Litwy Środkowej proponuje Litwinom polubowne rozwiązanie powstałych napięć. W efekcie rząd w Kownie powołuje nowe roczniki do armii i ściąga ochotników niemieckich...

Університет — це інституція, яка має працювати на суспільне Благо

Триває конкурс, оголошений Міністерством освіти, на посаду ректора Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Один із кандидатів на посаду є випускник загаданого вузу, доктор...

Pokój – granicy od Dźwiny do Dniestru

16 października w Wilnie odbywa się pierwsze uroczyste posiedzenie Tymczasowej Komisji Rządzącej Litwy Środkowej; do zebranych przemawia gen. Lucjan Żeligowski. 18 października wstrzymane zostają...

Władza decyduje się pójść na kompromis

Fala strajkowa zaczyna ogarniać całą Polskę. Strajki trwają m.in. w Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie i wielu innych miastach. Do gdańskiego Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego należy...