Inline pictures
Polska 02:42
Україна 03:42

UkraiA�cy w Polsce sprawdzianem dla chrzeA�cijaA�skiej goA�cinnoA�ci PolakA?w

Opinie || Думки
29.11 11:39
ca648082f4e4b675c23567630aad5100.jpg

Polski konserwatywny publicysta Tomasz Terlikowski na lamach gazety “Rzeczpospolita” piszA� A?e o tym Polacy muszA� rozwiA�zywaA� prawdziwe dylematy moralne i nie zastA�powaA� powaA?ne problemy rozmowami o niczym. Polski dziennikarz jest przekonany A?e jednA� z najwaA?niejszych kwestii — ukraiA�ska migracja.    

„Tak siA� bowiem skA�ada, A?e w Polsce mamy imigracjA� – i to liczA�cA� od miliona do 2 milionów osób. Chodzi, rzecz jasna, o UkraiA�ców, którzy zaczynajA� tworzyA� coraz bardziej widocznA� spoA�ecznoA�A� w polskich miastach, coraz czA�A�ciej przeprowadzajA� siA� do nas na staA�e i A�ciA�gajA� rodziny, mniej lub bardziej wrastajA�c w naszA� polskA� rzeczywistoA�A�. Debata na temat imigracji, jeA�li ma siA� w ogóle toczyA�, powinna wiA�c dotyczyA� raczej tego, jak integrowaA� (a jest to niewA�tpliwie prostsze niA? integrowanie mniejszoA�ci islamskiej) ich w polskoA�A�, jak doksztaA�caA�, jeA�li jest to potrzebne, ich dzieci, jak przyznawaA� obywatelstwo, a przede wszystkim, z moralnego punktu widzenia, jak ich traktowaA�. Jak okazywaA� prawdziwA� solidarnoA�A�, takA�, jakA� chcielibyA�my, by okazywano nam w krajach zachodnich”, — zaznaczyA� Terlikowski.

Publicysta jest przekonany A?e zamiast stawiaA� pytanie w ilu polskich parafiach przyjA�to uchodA?ców z Syrii czy Iraku, warto siA� zastanowiA�, w ilu polskich koA�cioA�ach zorganizowano msze po ukraiA�sku (a byliby chA�tni) oraz w ile polskich parafii zdecydowaA�o siA� uA?yczyA� budynku, by moA?na w nim byA�o odprawiaA� liturgiA� w obrzA�dku bizantyjsko-ukraiA�skim?

„NajwaA?niejszym sprawdzianem naszej solidarnoA�ci, naszej chrzeA�cijaA�skiej goA�cinnoA�ci, jest nasz osobisty, prywatny stosunek do UkraiA�ców, którzy tak czA�sto obok nas albo i u nas pracujA�. Do paA�, które sprzA�tajA� wiele polskich domów, panów, którzy je remontujA�, ale teA? do pracujA�cych przy kasach czy na stacjach benzynowych. O tym powinniA�my dyskutowaA�, a nie o imigrantach, których nie ma i, w dajA�cej siA� przewidzieA� przyszA�oA�ci, nie bA�dzie”, — podsumowaA� Tomasz Terlikowski

 

Pogoda / Погода

Warszawa Варшава   
Krakow / Краків
Gdansk / Гданськ
Poznan / Познань
Lodz / Лодзь
Київ / Kijow
Львів / Lwow
Харків / Charkow
Одеса / Odesa
Донецьк / Donieck


CZYTAJ NAS W WYGODNYM FORMACIE

ЧИТАЙТЕ НАС В ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ