Inline pictures
Polska 20:20
Україна 21:20

Давид Вільдштайн: про операцію "Віслу" та УПА

Opinie || Думки
28.04 20:51
0170c105-63d5-4fc5-b399-224365f05973.jpg

Як ви помітили, я рідко висловлююсь на політичні теми, хіба що якісь надзвичайно скандальні ситуації. Нині маємо подібну. Міністр Блащак заявив, що не виділить дотації в пам'ять про жертви Операції Вісла.

Данна позиція є докорінно не правильною. Міністр Блащак не розуміє ситуації. Потрібно робити навпаки – тобто підкреслювати, що не має паралелі між Волинню та операцією "Вісла". Польща не винувата за Операції "Вісла", адже поляки зі зброєю в руках боролися проти, нав'язаної нам Москвою, влади комуністичних узурпаторів. І саме вони запланували та провели цю акцію за наказом Кремля, проти громадян Республіки Польща української національності та лемків. Польща відповідає за акцію "Вісла" так само, як і за смерть генерала Еміля Фельдора "Nila" або ротмітра Вітольда Пілецького – тобто не відповідає. Ця акція є символом радянського поневолення Польщі і лише російські агенти, які видають себе за мешканців «Кресів» («Кресами» в Польщі називаються землі на схід від сучасного кордону Республіки Польща, які колись входили до складу Речі Посполитої – примітка перекладача) хотіли б для збудження польсько-української ворожнечі поляки визнали її за свою власну і, таким чином, переконали українців, яким російська агентура шепоче те ж саме, що це була польська акція — еквівалент Волині і ми "квити". Це абсурдна ситуація. Ми не "квити". Волинь є виною УПА, тобто української організації, яка виступала з українськими національними гаслами, і в цьому сенсі є виною українську, а Операція "Вісла" є не польською виною, а московською. На вагах вин з польського боку не вийде покласти акцію "Вісла" і не слід цього робити. Це був радянський злочин. Якщо так, то Польща повинна урочисто відсвяткувати її жертви — своїх громадян української національності, яких за наказом з Кремля нав’язані Польщі та керуючі нею з московської волі узурпатори вигнали з їх віковічних місць проживання і прирекли на презирство. У той же час, ті ж люди були виселяли з осель польських жителів, в тому числі родичів поета «Кресів» – Генрика Сенкевича. Поляки ("прокляті солдати") боролися з цією червоною бандою зі зброєю в руках і її злочини Польщу не обтяжують. Визнання Акції "Вісла" польською та побудова паралелі Волинь — Операція "Вісла", є відтак історичною брехнею та політичною дурістю. Служить керованим з Москви агентам, проникаючим в ряди "необандерівців" і подібним агентам, які маскуються під звання мешканців "Кресів" — дає їм паливо для взаємної ескалації звинувачень по лінії поляки- українці. Служить, таким чином, Росії, а Польщі точно не служить.

Підсумок.

Одним махом міністр Блащак прирівняв геноцид на Волині з Операцією Вісла, що є абсурдом. По-друге, він визнав, що польські громадяни, які в результаті цієї постраждали операції, не є польськими, тому що вони не досить хороші етнічно. Це просто, вибачте марнославства — жорстокість. Врешті-решт, — вирішив, що за Операцію Вісла відповідає Польща, а не комуністична, нав'язана ззовні радянський, сталінським тоталітаризмом, мафія зрадників і колабораціоністів, які повинні отримати кулю в лоб.

Хіба що вони для міністра представляють Польщу… ну і на кінець — зробив подарунок Путіну. Не можу нічого додати. Скандал і все. Але все ще можна переграти 

Давід Вільдштайн

Jak zauważyliście, rzadko się już politycznie wypowiadam, chyba, że są jakieś sytuacje nieprawdopodobnie skandaliczne. I znowu do takiej doszło. Minister Błaszczak uznał, że nie dofinansuje upamiętnienia ofiar Akcji Wisła.

To jest stanowisko z gruntu błędne. Min. Błaszczak nie rozumie sytuacji. Trzeba robić dokładnie odwrotnie. – tzn. podkreślać, że nie ma paraleli między Wołyniem, a akcją "Wisła". Że Akcja „Wisła” Polski nie obciąża, gdyż Polacy z bronią w ręku zwalczali narzucony nam przez Moskwę rząd komunistycznych uzurpatorów, który akcję tę w porozumieniu i na rozkaz z Kremla zaplanował i przeprowadził przeciw obywatelom Rzeczypospolitej narodowości ukraińskiej i Łemków. Polska odpowiada zatem za akcję „Wisła” tak samo jak za śmierć gen. Emila Fieldorfa „Nila” czy rtm. Witolda Pileckiego – czyli nie odpowiada. Akcja ta jest symbolem sowieckiego zniewolenia Polski i tylko podający się za "kresowiaków" agenci rosyjscy chcieliby, by dla podniecenia wrogości polsko-ukraińskiej Polacy uznali ją za własną i w ten sposób przekonali Ukraińców, którym agentura rosyjska szepce to samo, że była to akcja polska — ekwiwalent Wołynia i jesteśmy "kwita". To sytuacja absurdalna. Nie jesteśmy „kwita”. Wołyń jest winą UPA, czyli organizacji ukraińskiej występującej pod ukraińskimi hasłami narodowymi i w tym sensie jest winą ukraińską, ale Akcja „Wisła” nie jest winą polską, lecz moskiewską. Na szali win nie da się po stronie polskiej położyć akcji „Wisła” i nie należy tego czynić. To była zbrodnia sowiecka. Skoro tak, to Rzeczpospolita Polska powinna uroczyście uczcić jej ofiary — swych obywateli narodowości ukraińskiej, których na rozkaz z Kremla narzuceni Polsce i rządzący nią z moskiewskiego nadania uzurpatorzy wyrzucili z ich odwiecznych siedzib i wydali na poniewierkę. W tym samym czasie, ci sami ludzie wysiedlali też z dworków polskie ziemiaństwo włącznie z rodziną piewcy Kresów – Henryka Sienkiewicza. Polacy („żołnierze wyklęci”) zwalczali tę czerwoną bandę z bronią w ręku i jej zbrodnie Polski nie obciążają. Uznawanie Akcji „Wisła” za akcję polską i budowanie paraleli Wołyń- Akcja „Wisła” jest więc kłamstwem historycznym i głupotą polityczną. Służy sterowanym z Moskwy agentom, penetrującym szeregi „neobanderowców” i podobnym agentom podszywającym się pod miano „kresowiaków” — daje im paliwo do wzajemnej eskalacji oskarżeń na linii Polacy-Ukraińcy. Służy zatem Rosji, Polsce zaś, z całą pewnością nie służy.

Podsumowując.

Za jednym zamachem min. Błaszczak zrównał ludobójstwo na Wołyniu z Akcją Wisła, co jest absurdalne. Po drugie- uznał, że polscy obywatele, którzy w wyniku tej akcji ucierpieli, nie są… polskimi obywatelami, bo są nie dość fajni etnicznie. To po prostu, wybaczcie emfazę- okrucieństwo. W końcu- zaakceptował, że za Akcję Wisła odpowiada Polska, a nie komunistyczna, narzucony z zewnątrz przez sowiecki, stalinowski totalitaryzm, mafia zdrajców i kolaborantów, którzy powinni dostać kulkę w łeb. Chyba że oni dla ministra reprezentują Polskę… no i na koniec- zrobił prezent Putinowi.

Nie umiem nic dodać. Skandal i tyle.

Ale wszystko można jeszcze cofnąć

Dawid Wildstein — Facebook

 

 

Pogoda / Погода

Warszawa Варшава   
Krakow / Краків
Gdansk / Гданськ
Poznan / Познань
Lodz / Лодзь
Київ / Kijow
Львів / Lwow
Харків / Charkow
Одеса / Odesa
Донецьк / Donieck


CZYTAJ NAS W WYGODNYM FORMACIE

ЧИТАЙТЕ НАС В ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ