Inline pictures
Polska 10:21
Україна 11:21

Jarosz: oświadczenie w sprawie zniszczenie pomnika w Hucie Pieniackiej

Opinie || Думки
11.01 18:52
3792-3-21-pg0611-yarosh-01.jpg

Зараз, в умовах війни з Московською імперією, нам, як ніколи, потрібні надійні союзники.

Це розуміють всі українські патріоти та націоналісти. Саме тому чергова гидка провокація російських спецслужб по знищенню пам'ятника полякам, загиблим від рук гітлерівських катів у 1944 році в с. Гута-Пеняцька Бродівського району на Львівщині не буде мати ніякого розгортання.

Кремлівська агентура діє не тільки в Україні, але і в Польщі, намагаючись розсварити наші народи (підтвердженням тому є недружні стосовно українців акти, заклики та акції).

Але, коли ми будемо жити не минулим, часто трагічним, а сьогоденням та майбутнім, спираючись не на ненависть і шовінізм, а на спільні християнські цінності, спільну, часто героїчну історію (протиставлення османській навалі, походи на Москву, битви з ордами Будьонного і Тухачевського, спільні бої підрозділів Української Повстанської Армії та Армії Крайової проти більшовиків тощо), тоді й будемо разом мати перспективу розвитку в цьому глобалізованому світі.

Вважаю Польщу стратегічним союзником України і наші дві держави – основою майбутнього Балто-Чорноморського союзу.

Смерть московському імперіалізму!

За нашу і вашу свободу!

P.S. До речі, в складі Української Добровольчої Армії, захищаючи Незалежність та територіальну цілісність, вже довший час воюють представники польського народу…

Слава Героям!

Teraz, w czasie wojny z Imperium Moskiewskim, my więcej niż kiedykolwiek potrzebujemy niezawodnych sojuszników.

Jest to zrozumiałe dla wszystkich ukraińskich patriotów i nacjonalistów. Wlaśnie dlatego kolejna prowokacja rosyjskich służb specjalnych, zniszczenie pomnika Polaków, którzy zginęli z rąk oprawców hitlerowskich w 1944 roku we wsi Huta Pieniacka powiatu Brody pod Lwowem, nie będzie miała żadnego rozwoju.

Agenci Kremla, działając nie tylko w Ukrainie, ale także w Polsce, starają się rozdzielić nasze narody (potwierdzeniem temu służą akty nieprzyjaźni wobec ukraińców oraz antyukraińskie hasła w Polsce).

Jednak, gdy będziemy żyć nie przeszłością (niekiedy tragiczną), ale teraźniejszośćią i przyszłośćią, wspierając się nie o nienawiśc i szowinizm, a o wspólne wartości chrześcijańskie, wspólną, często heroiczną historię (walki przeciwko inwazji tureckiej, wyprawy wojskowe na Moskwę, walki przeciwko hordom Budionnego i Tuchaczewskiego, wspólne walki jednostek UPA i Armii Krajowej przeciw bolszewikom, etc.), wtedy będziemy mieli wspólne perspektywy rozwoju w tym zglobalizowanym świecie.

Uważam, że Polska jest strategicznym sojusznikiem Ukrainy i nasze dwa kraje są podstawą przyszłej Bałtycko-Czarnomorskiej Unii.

Śmierć moskiewskiemu imperializmowi!

Za wolność naszą i waszą!

Postscriptum: Nawiasem mówiąc, w składzie Ukraińskiej Armii Ochotniczej już od dawna walczą przedstawicieli narodu polskiego, broniąc niezależność i terytorialną całość Ukrainy…

Chwała Bohaterom!

 

Dmytro Anatolijowycz Jarosz – ukraiński działacz polityczny, współzałożyciel i lider ugrupowań nacjonalistycznych Organizacji „Tryzub” im. Stepana Bandery (2005 — 2012) oraz Prawego Sektora w (2014 — 2015), deputowany Rady Najwyższej VIII kadencji.

 

Pogoda / Погода

Warszawa Варшава   
Krakow / Краків
Gdansk / Гданськ
Poznan / Познань
Lodz / Лодзь
Київ / Kijow
Львів / Lwow
Харків / Charkow
Одеса / Odesa
Донецьк / Donieck


CZYTAJ NAS W WYGODNYM FORMACIE

ЧИТАЙТЕ НАС В ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ