Inline pictures
Polska 19:17
Україна 20:17

Stanowisko organizacyj żydowski w sprawie polityki historycznej Ukrainy

Opinie || Думки
25.07 14:21
stanowisko-organizacyj-ydowski-w-sprawie-polityki-historycznej-ukrainy-6566_XL.jpg

Звернення єврейських громад та організацій України

Цим листом, ми, представники єврейських організацій та громад України, хочемо висловити нашу спільну думку щодо питань, важливих для збереження міжнаціонального миру і гармонії в Україні. Ми поважаємо і приймаємо право кожного народу і кожної нації писати свою історію. Ми поважаємо право України на увічнення своєї власної історії, вільної від міфів та брехні. Історично склалось, що Україна є спільним домом не тільки для українців, але й для десятків народів і національностей, включаючи євреїв. Україна є нашим домом вже на протязі тисячі років. І цілком природньо, що ми глибоко занепокоєні тим, що відбувається в нашому спільному домі.

В зв’язку з цим ми хочемо висловити серйозне занепокоєння та виразити недовіру наполегливим спробам викривлення нашої спільної історії, які в останній час робляться активістами під егідою Українського інституту національної пам’яті (УІНП). Це стосується, зокрема, безвідповідальних дій УІНП та його керівництва, які за допомогою інших органів та організацій, ряду ЗМІ, наукових інституцій намагаються стерти із нашої спільної історії трагічні сторінки, пов’язані з антисемітською діяльністю Організації українських націоналістів (ОУН), Української повстанської армії (УПА) та її лідерів.

Антисемітська спрямованість цієї діяльності сприяла загибелі тисяч українських євреїв і є доведеним історичним фактом, підтвердженим тисячами свідоцтв, документів, досліджень. І нам, українським євреям, як народу який постраждав, в тому числі, від діяльності ОУН та УПА, цей факт дуже добре відомий. Ми вважаємо, що спроби переписати історію, замовчування та заперечення антисемітської спрямованості ідеології і практики цих організацій є не чим іншим, як образою пам’яті понад одного мільйона євреїв, знищених в Україні нацистами та місцевими колаборантами, і, більш того, – запереченням Голокосту. Це також стосується і перейменування вулиць іменами людей, які викликають здригання не тільки у євреїв, а й у багатьох інших народів світу. Ми вважаємо недоречними рішення Київської міської ради щодо перейменування одного з проспектів на честь Степана Бандери та існуючі плани про перейменування однієї з вулиць на честь Романа Шухевича.

Викликає занепокоєння і той факт, що Україна до цього часу, незважаючи на численні запрошення урядів-членів та прохання громадськості відмовляється набути членства у Міжнародному альянсі пам’яті Голокосту і залишається однією із останніх країн в Європі, які не вступили до Альянсу.

Ми любимо і цінуємо нашу Україну, незалежну та неділиму! Ми звертаємося до Верховної Ради, Київської міської ради, урядовим, національним та міжнародним інституціям з проханням сприяти міжнаціональному миру в Україні. Також ми закликаємо усіх українців дослухатись до нашої думки. Перед усіма нами попереду стоять великі виклики на шляху будівництва нової, європейської країни. Реалізація таких планів потребуватиме спрямованих спільних зусиль. Для цього ми всі і кожен із нас маємо бути певні, що ми є шановані та повноправні громадяни своєї країни.

 

Єврейська конфедерація України Борис Фуксман

Єврейський форум України Аркадій Монастирський

Єврейська релігійна громада Київа Олександр Левін

Український єврейський комітет Олександр Фельдман

Об’єднання єврейських релігійних організацій України Євген Зіскинд

Всеукраїнська асоціація євреїв-колишніх в’язнів гетто та нацистських концтаборів

Борис Забарко

Музей Голокосту м. Одесса Павел Козленко

Асоціація Праведників народів світу України Софія Ярова

Тернопільска обласна єврейська громада Ігор Банзерук

Єврейська правозахисна група Фаіна Іоффе

Єврейська громада Білої Церкви Олександр Подольскій

Черкаська громада прогресивного іудаїзму «Хавер» Галина Польская

Черкаській обласний благодійний фонд «Хэсэд Дорот” Дмитрий Співаковський

УВК ” Мицва-613″ м. Біла Церква Нателла Андрющенко

Черкаська об’єднана єврейска громада Давід Летичевський.

Дніпровська обласна еврейська громада Борис Песін

Волинська религійна громада прогрессивного іудаізму Ілля Мирецький

Миколаївська обласна єврейська громада Михайло Гольденберг

Інстітут єврейської національної пам’яті Надія Ліпес

Хмельницька іудейська релігійна громада Ігор Ратушний

Єврейська громада Івано-Франківської області Ісаак Фефер

Чернівецька міська благодійна єврейська громада Ілля Хочь

Міргородська міська єврейська громада Михайло Рутгайзер

Рівненська єврейська громада Генадій Фаейерман

Мидраша Ционит Элиша Хенкин

Apel żydowskich społeczności i organizacji Ukrainy

W tym liście my, przedstawiciele żydowskich organizacji i społeczności Ukrainy, chcemy wyrazić naszą wspólną opinię w kwestiach ważnych dla utrzymania międzynarodowego pokoju i harmonii na Ukrainie. Szanujemy i uznajemy prawo każdego narodu i każdej nacji do pisania własnej historii. Szanujemy prawo Ukrainy do upamiętniania swojej historii, wolnej od mitów i kłamstw. Historycznie tak się złożyło, że Ukraina jest wspólnym domem nie tylko dla Ukraińców, ale także dla dziesiątków narodów i narodowości, w tym Żydów. Ukraina jest naszym domem już od tysiąca lat. Dlatego zupełnie naturalne jest, że jesteśmy głęboko zaniepokojeni tym, co dzieje się w naszym wspólnym domu.

 W związku z tym chcielibyśmy wyrazić naszą nieufność i poważne zaniepokojenie uporczywymi próbami zniekształcania naszej wspólnej historii, podejmowanymi ostatnio przez aktywistów pod egidą Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej (UINP). Odnosi się to w szczególności do nieodpowiedzialnych działań UINP i jego kierownictwa, które wraz z innymi instytucjami i organizacjami, niektórymi mediami, instytucjami akademickimi stara się wymazać z naszej wspólnej historii tragiczne stronice związane z antysemicką działalnością Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) i jej przywódców.

Antysemickie ukierunkowanie tej działalności przyczyniło się do śmierci tysięcy ukraińskich Żydów i jest sprawdzonym faktem historycznym, potwierdzonym przez tysiące zeznań, dokumentów, badań naukowych. Także my, Żydzi ukraińscy, jako ludzie skrzywdzeni, w tym również na skutek działalności OUN i UPA, dobrze znamy te fakty.
Uważamy, że próby przepisywania historii, przemilczanie i negowanie antysemickiej ideologii i praktyki tych organizacji są niczym innym jak znieważaniem pamięci ponad miliona Żydów zamordowanych na Ukrainie przez nazistów i miejscowych kolaborantów, a co więcej, negowaniem Holokaustu.Odnosi się to również do zmiany nazw ulic na nazwiska ludzi, wywołujące dreszcz zgrozy i odrazy nie tylko u Żydów, ale także u wielu innych narodów świata. Uważamy za niestosowne zrealizowaną decyzję Rady Miasta Kijowa o zmianie nazwy jednej z ulic na Stepana Bandery i istniejący plan zmiany nazwy jednej z ulic na Romana Szuchewycza.

 Wywołuje zaniepokojenie również ten fakt, że Ukraina, pomimo licznych zaproszeń od państw członkowskich i petycji społeczeństwa, jak dotąd odmawia przystąpienia do Międzynarodowego Sojuszu na rzecz Pamięci o Holokauście i pozostaje jednym z ostatnich krajów w Europie, które nie są członkami Sojuszu. Kochamy i cenimy naszą Ukrainę, niepodległą i niepodzielną! Zwracamy się do Rady Najwyższej, Rady Miasta Kijowa, do rządowych, narodowych i międzynarodowych instytucji  z prośbą o wspieranie międzyetnicznego pokoju na Ukrainie. Apelujemy również do wszystkich Ukraińców, aby wysłuchali naszej opinii. Przed nami wszystkimi stoją wielkie wyzwania na szlaku budowy nowego, europejskiego państwa. Realizacja takich planów wymaga wspólnych przemyślanych wysiłków. Dlatego my wszyscy i każdy z nas musimy mieć pewność, że jesteśmy szanowanymi i pełnoprawnymi obywatelami swego kraju.

Żydowska Konfederacja Ukrainy Borys Fouksman
Żydowskie Forum Ukrainy Arkady Monastyrski

Żydowska Gmina Wyznaniowa w Kijowie Ołeksandr Lewin
Ukraiński Komitet Żydowski Ołeksandr Feldman

Związek Żydowskich Organizacji Religijnych Ukrainy Jewhen Ziskynd
Wszech-Ukraińskie Stowarzyszenie Żydów-Byłych Więźniów Gett i Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych Borys Zabarko


Holocaust Muzeum Holokaustu m. Odessa Paweł Kozłenko
Stowarzyszenie Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata Ukrainy Sofia Jarowa


Tarnopolska Obwodowa Gmina Żydowska Igor Banzeruk
Żydowska Organizacja Praw Człowieka Faina Joffe


Gmina Żydowska Białej Cerkwi Ołeksandr Podolski
Czerkaska Gmina Postępowego Judaizmu "Hawer" Hałyna Polska


Czerkaska Obwodowa Fundacja Charytatywna "Hesed Dorot" Dmitrij Spiwakowski
UWK "Mycwa-613" w. Biała Cerkiew Natełła Andrjuszczenko


Czerkaska Zjednoczona Gmina Żydowską Dawid Letyczewski.
Dnieprzańska Obwodowa Gmina Żydowska Borys Pesin


Wołyńska Religijna Gmina Judaizmu Postępowego Ilja Myrecki
Mikołajowska Obwodowa Gmina Żydowska Mychajło Goldenberg

Instytut Żydowskiej Pamięci Narodowej Nadia Lipes
Chmielnicka Judejska Gmina Wyznaniowa Ihor Ratuszny

Gmina Żydowska Obwodu Iwano-Frankowskiego Izaak Fefer

Czerniowicka Miejska Charytatywna Gmina Żydowska Ilja Hocz


Mirgorodska Miejska Gmina Żydowska Mychajło Ruthajzer
Równieńska Gmina Żydowska Giennadij Faejerman
Mydrasza Cyonyt Elisza Henkin

 

Tłumaczenia Wieslaw Tokarczuk

 

Pogoda / Погода

Warszawa Варшава   
Krakow / Краків
Gdansk / Гданськ
Poznan / Познань
Lodz / Лодзь
Київ / Kijow
Львів / Lwow
Харків / Charkow
Одеса / Odesa
Донецьк / Donieck


CZYTAJ NAS W WYGODNYM FORMACIE

ЧИТАЙТЕ НАС В ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ