Inline pictures
Polska 16:26
Україна 17:26

Polski konsul z Łucka zaprezentował zbiór poezji

polski-konsul-z-ucka-zaprezentowa-zbi-r-poezji-6321_XL.jpg

У збірці є й вірші про війну в Україні.

Польський консул у Луцьку презентував поетичну книгу, яку писав майже все своє життя. Презентація збірки віршів "Околиці світу" консула Генерального консульства Республіки Польща у Луцьку Кшиштофа Савіцкі відбулась 2 грудня у Волинській обласній бібліотеці для дітей.

Про це журналісти PoloNews дізналися з сайту volynnews.com

Консул розповідає, що до книги увійшли як перші його вірші, написані ще у 1986 році, так і ті, що створені зовсім нещодавно. У невеликій книжечці поміщено найяскравіші життєві враження поета, написані польською мовою та перекладені українською волинським майстром слова Василем Слапчуком.

Презентація збірки відбулась у рамках проекту "Світ пограниччя", мета якого – дати можливість дітям та молоді відкривати нові горизонти європейської культури, більше дізнаватися про мистецькі надбання сусідніх країн. 

W zbiorze znajdują się również wiersze o wojnie na Ukrainie.

Polski konsul w Łucku przedstawił książkę poetycką, którą pisał prawie całe życie. Prezentacja zbiórki wierszy "Okolice świata" konsula Konsulatu Generalnego RP w Łucku Krzysztofa Sawickiego odbyła się 2 grudnia w Wołyńskiej bibliotece regionalnej dla dzieci.

O tym dziennikarze PoloNews dowiedzieli się z portalu volynnews.com

Konsul powiedział, że książka zawiera jego pierwsze wierszy, napisane w 1986 roku, jak również wierszy, które powstały niedawno. W małej książeczce umieszczone są najjaśniejsze doświadczenia życiowe poety, napisane w języku polskim i przetłumaczone na język ukraiński wołyńskim mistrzem słowa Wasylem Slapczukiem.

Prezentacja zbiórki odbyła się w ramach projektu "Świat pogranicza", którego celem jest umożliwić dzieciom i młodzieży odkrywanie nowych horyzontów kultury europejskiej, poznanie historii i kultury krajów sąsiednich.     

 

Pogoda / Погода

Warszawa Варшава   
Krakow / Краків
Gdansk / Гданськ
Poznan / Познань
Lodz / Лодзь
Київ / Kijow
Львів / Lwow
Харків / Charkow
Одеса / Odesa
Донецьк / Donieck


CZYTAJ NAS W WYGODNYM FORMACIE

ЧИТАЙТЕ НАС В ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ