Inline pictures
Polska 20:13
Україна 21:13

Найдены неизвестные польские документы в российских архивах

najdeny-neizvestnye-polskie-dokumenty-v-rossijskikh-arkhivakh-6308_XL.jpg

Немецкие историки нашли в Москве документы довоенной польской разведки и полиции.

Хотя закон обязывает Россию вернуть документы, Польша в течение многих лет безуспешно пытается получить доступ к ключевой информации. Немецкие историки, которые в российских архивах искали свои документы, обнаружили 18 польских папок. Каталогизированные документы немецкой командой исследователей были размещены в Интернете.

Об этом журналисты PoloNews узнали с сайта interia.pl

Среди выложенных в сети документов есть, например, описание встречи коммунистов Польши, Украины и балканских стран в Вене в начале 20-х гг., или "список российских коммунистических агентов, делегированных Коминтерном в Западную Европу".

По мнению доктора Владислава Булгака, историка Института народной памяти Польши, эти документы необходимы для написания полной истории военной разведки времен Второй республики.

Тем не менее, доступ к польским документам блокируется российской стороной. "Мы постоянно требуем возвращения наших архивов. Однако, в России ими распоряжается политика", — резюмирует Анджей Чеслав Зак, директор Центрального военного архива.    

Niemieccy historycy odnaleźli w Moskwie dokumenty przedwojennego polskiego wywiadu i policji.

Mimo prawa zobowiązującego Rosję do zwrotu dokumentów, Polska od lat bezskutecznie zabiega o dostęp do kluczowych informacji. Niemieccy historycy, którzy w rosyjskich archiwach poszukują swoich akt, znaleźli dotychczas 18 polskich teczek. Skatalogowane akta niemieckiego zespołu badaczy zostały zamieszczone w internecie.

O tym dziennikarze PoloNews dowiedzieli się z portalu interia.pl

Wśród zamieszczonych dokumentów znajduje się np. opis przebiegu spotkania komunistów z Polski, Ukrainy i krajów bałkańskich w Wiedniu na początku lat 20., czy "wykaz agentów komunistycznych, rosyjskich, delegowanych przez Komintern do Europy Zachodniej".

Zdaniem dr Władysława Bułhaka, historyka IPN, te dokumenty są niezbędne do spisania kompletnej historii wywiadu wojskowego II RP.

Jednak uzyskanie dostępu do polskich dokumentów jest blokowane przez stronę rosyjską. "Nieustannie domagamy się zwrotu naszych archiwów. W Rosji jednak rządzi nimi polityka" — podsumowuje Andrzej Czesław Żak, dyrektor Centralnego Archiwum Wojskowego. 

 

Pogoda / Погода

Warszawa Варшава   
Krakow / Краків
Gdansk / Гданськ
Poznan / Познань
Lodz / Лодзь
Київ / Kijow
Львів / Lwow
Харків / Charkow
Одеса / Odesa
Донецьк / Donieck


CZYTAJ NAS W WYGODNYM FORMACIE

ЧИТАЙТЕ НАС В ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ