Inline pictures
Polska 20:01
Україна 21:01

Polscy i ukraińscy archeolodzy znaleźli nad Dnieprem starożytną grecką osadę

polscy-i-ukrai-scy-archeolodzy-znale-li-nad-dnieprem-staro-ytn-greck-osad-6258_XL.jpg

Геофізичні дослідження підтвердили результати розкопок.

Міжнародна група українських і польських археологів виявили на березі Дніпрі в селі Республіканець (Херсонська область) давньогрецьке поселення, повідомляє видання PAP Science and Scholarship in Poland. Поселення було знайдено недалеко від давньогрецької колонії Ольвії. Це дало фахівцям підстави припустити, що воно виконувало роль ринкової площі для її мешканців або ж було захисним зміцненням для водних маршрутів вгору по Дніпру.

Про це журналісти PoloNews дізналися з сайту korrespondent.net

За словами керівника польської групи з Інституту археології Варшавського університету доктора Марчіна Матери (Marcin Matera), геофізичні дослідження і аерофотозйомка поселень за допомогою повітряного змія, а також GPS-навігація принесли свої результати. Археологи виявили низку магнітних аномалій, які допоможуть локалізувати точне місце останків міських укріплень поселення.
Наразі виявлено більше десятка подібних поселень в річкових низов'ях, які необхідно досліджувати. 

   Prospekcja geofizyczna potwierdziła wyniki wykopalisk.

Międzynarodowy zespół polskich i ukraińskich archeologów odkrył na brzegu Dniepru w miejscowości Respublikaniec (obwód chersoński) starożytne greckie grodzisko, powiadamia wydanie PAP Science and Scholarship in Poland. Grodzisko znaleźli w pobliżu kolonii greckiej – Olbii. To dało ekspertom sugerować, że grodzisko służyło jako punkt wymiany handlowej pomiędzy mieszkańcami naddnieprzańskich stepów i światem antycznym, albo było obronnym wzmocnieniem szlaku wodnego w górę Dniepru.

O tym dziennikarze PoloNews dowiedzieli się z portalu korrespondent.net

Zdaniem dr Marcina Matery z Instytutu Archeologii UW prospekcja geofizyczna i zdjęcia lotnicze grodziska przy pomocy latawca i systemu pomiarów GPS przyniosły rezultaty. Archeolodzy odkryli szereg anomalii magnetycznych, które pomogą zlokalizować miejsce elementów infrastruktury umocnionej osady.

Obecnie w dolnym biegu Dniepru rozpoznano kilkanaście grodzisk o podobnym charakterze.

 

Pogoda / Погода

Warszawa Варшава   
Krakow / Краків
Gdansk / Гданськ
Poznan / Познань
Lodz / Лодзь
Київ / Kijow
Львів / Lwow
Харків / Charkow
Одеса / Odesa
Донецьк / Donieck


CZYTAJ NAS W WYGODNYM FORMACIE

ЧИТАЙТЕ НАС В ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ