Inline pictures
Polska 19:25
Україна 20:25

Ukraińcy porównali powojenną Polskę z Donbassem

ukrai-cy-por-wnali-powojenn-polsk-z-donbassem-6216_XL.jpg

Генеральне консульство Республіки Польща у Вінниці представило унікальну фотовиставку "1947. Барви руїн".

Експозицію, яка відображає повоєнну Польщу, відкрили у Вінницькому краєзнавчому музеї. На кольорових фотографіях, які у 1947 році зробив студент архітектури з Гарварду Генрі Кобб, представлені розгромлені нацистами Варшава, Краків, Вроцлав та Щецин. Переглядаючи експозицію, вінничани вже почали порівнювати нинішні події в Україні із тими, які багато років тому відбулися в Польщі та світі.

Про це журналісти PoloNews дізналися з сайту day.kiev.ua

"Зруйновані будівлі, розгромлені центральні площі європейських міст, вирви на вулицях, повалені дерева – післявоєнна Польща нагадує нинішній український Донбас, – проводить паралелі директор Вінницького обласного краєзнавчого музею Тетяна Висоцька. – Світлини демонструють масштаби руйнувань у польських містах. І водночас вони є свідченням того, що за досить короткий проміжок часу поляки зуміли відбудували свою країну. Хочеться вірити в те, що й наш Донбас відродиться завдяки згуртованості українців".

Konsulat Generalny RP w Winnice przedstawił unikatową wystawę zdjęć "1947. Barwy Ruin".

Ekspozycja, która pokazuje Polskę powojenną, została otwarta w Krajoznawczym muzeum Winnicy. Na kolorowych zdjęciach, zrobionych w 1947 roku studentem architektury z Harwardu Henry Kobb’em, powstają zniszczone nacystami Warszawa, Kraków, Wrocław oraz Szczecin. Oglądając ekspozycję mieszkańcy Winnicy zaczynają porównywać obecne wydarzenia na Ukrainie z tymi, które miały miejsce wiele lat temu w Polsce i w świecie.

O tym dziennikarze PoloNews dowiedzieli się z portalu day.kiev.ua

"Zniszczone budowy, rozgromione centralne płacy europejskich miast, leje na ulicach, powalone drzewa – powojenna Polska przypomina dzisiejszy ukraiński Donbas, – wysuwa paralele dyrektor Krajoznawczego muzeum Winnicy Tatiana Wysocka. – Zdjęcia demonstrują skałę zniszczeń w polskich miastach. I w tym samym czasie one są dowodem tego, że w dość krótkim okresie czasu Polacy potrafili odbudować swój kraj. Chcemy wierzyć w to, że również i nasz Donbas zregeneruje się dzięki zwartości Ukraińców".

 

Pogoda / Погода

Warszawa Варшава   
Krakow / Краків
Gdansk / Гданськ
Poznan / Познань
Lodz / Лодзь
Київ / Kijow
Львів / Lwow
Харків / Charkow
Одеса / Odesa
Донецьк / Donieck


CZYTAJ NAS W WYGODNYM FORMACIE

ЧИТАЙТЕ НАС В ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ