Inline pictures
Polska 06:52
Україна 07:52

Na Ukrainie chcą utworzyć Instytut Książki

na-ukrainie-chc-utworzy-instytut-ksi-ki-6209_XL.jpg

За основу хочуть взяти польський Інститут книги.

Ідея створення окремого незалежного інституту за європейськими зразками обговорюється в професійній спільності вже не перший рік. Польський Інститут книги існує від 2004 року як незалежна інституція, котра фінансується з державного бюджету, але самостійно реалізує програми з промоції читання, підтримки перекладів та просування польської літератури у світі. Натомість майбутній український Інститут книги, згідно з текстом прийнятого законопроекту, буде підпорядкованим Мінстерству культури.

Про це журналісти PoloNews дізналися з сайту tvoemisto.tv

Серед функцій, які буде виконувати майбутній Інститут книги, зазначено створення і реалізація програм популяризації української літератури в Україні та за кордоном; підтримка створення перекладів української літератури на інші мови, в тому числі фінансування перекладів в порядку, передбаченому законодавством. Одним словом, цей законопроект дублює функції Держкомтелерадіо. Олександр Афонін, президент Української асоціації книговидавців та книгорозповсюджувачів відкоментував це так: "Документ дуже сирий, наші зауваження і доповнення до нього склали кілька сторінок. Однак сьогодні проголосовано текст проекту без їхнього врахування".

    Podstawą Instytutu musi stać polski Instytut Książki.

Pomysł stworzenia osobnego niezależnego Instytutu za przykładem modeli europejskich omawiany jest nie jeden rok. Polski Instytut Książki działa już od 2004 roku jako niezależna instytucja, która finansowana jest z budżetu państwa, ale niezależnie realizuje programy do promowania czytania, wspierania tłumaczenia i promowania literatury polskiej w świecie. Zamiast tego, przyszły ukraiński Instytut Książki, zgodnie z treścią ustawy, zarejestrowanej 4 października b.r., będzie podporządkowany Ministerstwu Kultury.

O tym dziennikarze PoloNews dowiedzieli się z portalu tvoemisto.tv

Wśród funkcji, które będzie wykonywał w przyszłości Instytut Książki, zaznaczono tworzenie i wdrażanie programów promujących literaturę ukraińską na Ukrainie i za granicą; wspieranie tworzenia tłumaczeń ukraińskiej literatury na inne języki, w tym finansowanie tłumaczeń na środki przewidziane ustawodawstwem. W skrócie, ta nowa ustawa kopiuje funkcje Komitetu Państwowego ds. telewizji i radia. Aleksander Afonin, prezes Ukraińskiego Stowarzyszenia Wydawców pro komentował tą ustawę w ten sposób: "Dokument jest bardzo surowy, nasze komentarze i dodatki do niego były na kilka stron. Ale dziś głosowano tekst projektu bez ich rozpatrzenia".

 

Pogoda / Погода

Warszawa Варшава   
Krakow / Краків
Gdansk / Гданськ
Poznan / Познань
Lodz / Лодзь
Київ / Kijow
Львів / Lwow
Харків / Charkow
Одеса / Odesa
Донецьк / Donieck


CZYTAJ NAS W WYGODNYM FORMACIE

ЧИТАЙТЕ НАС В ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ