Inline pictures
Polska 19:25
Україна 20:25

V Międzynarodowe Forum „DZIEŃ POLSKIEGO BIZNESU”

somename.jpg

Щиро запрошуємо всіх зацікавлених у розвитку польсько-українських торгово-економічних відносин та інвестуванням у Польщі.

 

Форум відбудеться під патронатом Посольства Республіки Польща у Києві.

Організаторами форуму виступили: Відділ сприяння торгівлі та інвестиціям Посольства РП у Києві, Міжнародний правовий центр EUCON, Міжнародне товариство польських підприємців в Україні, Міжнародний аудиторський союз, Асоціація українського бізнесу в Польщі, Польсько-Українська господарча палата.

У заході «Польський Бізнес День» візьмуть участь представники державної адміністрації Польщі та України, фінансових установ, представники польських міст та регіонів, агентств регіонального розвитку, кластрів, технологічних парків та інших установ, які займаються підтримкою бізнесу та інновацій.

Під час форуму Ви зможете ознайомитися з інвестиційною пропозицією польських міст та регіонів, останніми тенденціями та специфікою ведення господарської діяльності у Польщі, налагодити контакти з представниками органів влади та бізнесу, знайти партнерів або отримати інформацію щодо додаткових інструментів підтримки розвитку бізнесу у Польщі. Цього року на форумі також йтиметься про можливості розвитку стартапів та інновацій.

Час проведення форуму: 24 листопада 2016 року з 08:30 до 18:00.

Місце проведення: НСК Олімпійський, зал “Олімпійський дворик” (м. Київ, вул. Велика Васильківська, 55)

Контактна особа: Олена Вакулік (Міжнародний правовий центр EUCON), тел. +38 (044) 238-09-44, events@eucon.ua.

Програма форуму у залученому файлі (див. нижче). Інформація щодо умов участі та реєстраційна форма доступні на сайтах: www.eucon.ua; www.ukrbizpol.org.

Для представників польських компаній участь безкоштовна за умови попередньої реєстрації через вище наведені сайти або звернувшись до Відділу сприяння торгівлі та інвестиціям Посольства РП у Києві (e-mail: kiev@trade.gov.pl).

Будемо раді бачити Вас серед учасників Форуму «Польський Бізнес День»!

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozwojem polsko – ukraińskich stosunków handlowo-inwestycyjnych oraz inwestycjami w Polsce.

 

Forum odbędzie się pod patronatem Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie

Organizatorzy: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie, Międzynarodowe Centrum Prawnicze EUCON, Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie, Międzynarodowy Związek Audytorski, Zrzeszenie Ukraińskiego Biznesu w Polsce, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza.

Prelegenci: przedstawiciele administracji państwowej Polski i Ukrainy, instytucji bankowych, polskich miast i regionów, agencji rozwoju regionalnego, klastrów, parków technologicznych i innych instytucji wsparcia biznesu i innowacji.

Tematy: w ramach forum będą mieli Państwo możliwość zapoznać się z ofertą inwestycyjną polskich miast i regionów, ostatnimi tendencjami oraz specyfiką prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, nawiązania kontaktów z przedstawicielami władz i biznesu, znaleźć partnerów lub uzyskać informację nt. dodatkowych instrumentów wsparcia rozwoju biznesu w Polsce. W roku bieżącym omówione zostaną również możliwości rozwoju start-upów oraz innowacji.

Konferencja odbędzie się w dniu: 24 listopada 2016 roku od 08:30 do 18:00.

Adres: NSK Olimpiyskiy, sala „Olimpijski Dworik” (m. Kijów, ul. Wełyka Wasylkiwska, 55)

Osoba do kontaktu: Ołena Wakulik, tel. +380 (44) 238 09 44, events@eucon.ua

Program Forum w załączonym pliku (do pobrania poniżej).

Informacja na temat warunków udziału oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo pod wskazanymi linkami: po polsku / po ukraińsku .

Podmioty polskie mają zapewniony bezpłatny udział w konferencji – w tym przypadku zainteresowanych prosimy o dokonywanie zgłoszeń przez formularz on-line lub za pośrednictwem WPHI (kiev@trade.gov.pl) .

 

 

Pogoda / Погода

Warszawa Варшава   
Krakow / Краків
Gdansk / Гданськ
Poznan / Познань
Lodz / Лодзь
Київ / Kijow
Львів / Lwow
Харків / Charkow
Одеса / Odesa
Донецьк / Donieck


CZYTAJ NAS W WYGODNYM FORMACIE

ЧИТАЙТЕ НАС В ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ