Inline pictures
Polska 20:19
Україна 21:19

DOBRA INICJATYWA

Blogi || Блоги
06.11 14:41

 

To dobry i konkretny przykład konstruktywnego działania w obszarze ukraińsko – polskich stosunków gospodarczych. A sprowadza się on do tego, że 20 października br. w Warszawie powołane zostało Ukraińskie Stowarzyszenie Biznesu w Polsce. W skład stowarzyszenia wchodzi 25 polskich firm, których założycielami są ukraińscy inwestorzy, a którzy zapoczątkowali swoją działalność gospodarczą na terenie naszego kraju.

Są to reprezentanci takich dziedzin i branż, jak IT, przemysł elektromaszynowy, w tym narzędziowy, energetyka alternatywna, przemysł rolno – spożywczy i rolnictwo. Działalność merytoryczna stowarzyszenia jest ma być dość szeroka i różnorodna. Główne jej obszary, to lobbing i promocja

ukraińskiego eksportu  na rynek polski i rynki unijne, Wymiana doświadczeń

i informacji, prawna troska i obrona ukraińskich interesów i inwestycji biznesowych, a także przygotowywanie propozycji adaptacyjnych do wymogów prawodawstwa unijnego. Asocjacja ma wspierać organizacyjno – prawnie projekty współpracy i współdziałania. Wśród priorytetowych kierunków działania stowarzyszenia, wymienia się współpracę systemową

z polskimi organami władzy i instytucjami regionalnymi oraz wyższymi uczelniami i instytutami naukowo – badawczymi. W tym ostatnim obszarze –

przewiduje się stworzenie Polskiej Ligi Ukraińskich Studentów, uwzględniając fakt, że aktualnie ich liczba w naszym kraju sięga 28 tysięcy.

Prezesem Stowarzyszenia wybrany został Jarosław ROMANCZUK, adwokat i kierownik warszawskiego biura Międzynarodowego centrum prawniczego EUCON, działającego od 2006 roku w Warszawie. Wiceprezesem został Ireneusz DEREK, szef firmy Plastiks Ukraina. Szefem Rady Stowarzyszenia czyli najwyższego jego organu został  Oleg DUBISZ, a jego zastępcą Wadim Sień, zawiadujący przedsiębiorstwem Alfa – Centrum, zajmującym się precyzyjną obróbką mechaniczną. Z uczestnikami inauguracyjnego posiedzenia Stowarzyszenia – spotkał się Ambasador Ukrainy w Polsce, Andrij DESZCZYCA, który zapewniał o pełnym poparciu dla działań powołanego Stowarzyszenia. Na takie wsparcie może też liczyć ze strony Stowarzyszenia Eksporterów Polskich.

 

Pogoda / Погода

Warszawa Варшава   
Krakow / Краків
Gdansk / Гданськ
Poznan / Познань
Lodz / Лодзь
Київ / Kijow
Львів / Lwow
Харків / Charkow
Одеса / Odesa
Донецьк / Donieck


CZYTAJ NAS W WYGODNYM FORMACIE

ЧИТАЙТЕ НАС В ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ