Inline pictures
Polska 20:08
Україна 21:08

Wedle stawu grobla

Blogi || Блоги
11.09 08:12
wedle-stawu-grobla-5959_XL.jpg

Реалії української економіки.

Біля ставу гребля. Так словами відомого прислів’я можна окреслити фінансову перспективу  цього і наступного року української  економіки. Приймаючи алегорично за став потреби і за греблю можливості хоча б часткового їх задоволення. До ставу води прибуває  натомість гребля залишається малою. І є так тому що ситуацію погіршує збройний конфлікт  на лінії Росія-Україна. Триває одначе праця українського уряду над бюджетом 2016 року.  Проект закону про бюджет уряд має подати до Верховної Ради до 15 вересня і вона має його ухвалити до 1 грудня.

Згідно відомих даних бюджет передбачає:

— Вартість ВВП на рівні 2106 млрд. грн.

— Зріст реального ВВП на 2%

— Зріст цін споживчих товарів на 9%

— Зріст цін промислової продукції на 12%

— Безробіття на рівні  9,9 %

— Бюджетний дефіцит – 3,75% ВВП

— Курс обміну середньорічний 22,5 грн. за 1 долар США

МВФ прогнозує валютний курс на рівні 24,1 грн./1 дол. Видатки на оборону мають бути на рівні 5% ВВП. Високі, але не передбачається їх зріст в порівнянні  з поточним роком.

Бурхливі  дебати вже йдуть і напевно продовжаться на всіх рівнях. Тільки б йшли  на користь справи. Найбільших контроверсій викликають два елементи: бракує встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати.  А ціни і видатки ростуть. Тож громадські інтереси трактуються  трошки  несправедливо. 

Але  без перебільшення можна говорити, що якби не ескалація конфлікту з Росією вихідні положення українського бюджету  виглядають в міру реальними. А якщо так то як для нашого фаху не може бути страху. Мова про експортерів і інвесторів яким стан греблі не завадить. 

 

Варшава, 10 вересня 2015 р. Міколай Оніщук

Realia ukraińskiej gospodarki.

Wedle stawu grobla. Tak – słowami znanego powiedzenia i przysłowia — można by określić aktualny stan i przyszłoroczną perspektywę finansową gospodarki ukraińskiej. Ujmując alegorycznie – staw, to potrzeby, a grobla, to możliwości finansowe ich choćby częściowego zaspokojenia. W stawie wody przybywa, a kładka wciąż wąska i krótka. A jest tak , bo stan ten pogarsza konflikt zbrojny na linii Rosja – Ukraina. Trwają jednak intensywne prace rządu ukraińskiego nad budżetem na rok 2016. Projekt ustawy budżetowej rząd ma skierować do Rady Najwyższej do 15 września br. , a ta ma go uchwalić do 1 grudnia br.

Według aktualnych danych – założenia budżetowe przewidują:

— wartość nominalną PKB na poziomie 2106 mld UAH,

— wzrost realnego PKB o 2%,

— wzrost cen artykułów spożywczych o 9%,

— wzrost cen wyrobów przemysłowych o 12%,

— bezrobocie na poziomie 9,9% oraz

— deficyt budżetowy – 3,75% PKB, a

— kurs wymienny (średnioroczny)  22,5 UAH za 1 USD.

W odniesieniu do kursu walutowego – MFW prognozuje go na poziomie 24,1 UAH/1 USD. Ukraińskie wydatki na cele obronne ukształtować się mają na poziomie 5% PKB. Są wysokie, ale na razie nie przewiduje się ich wzrostu w stosunku do roku bieżącego.

Debaty budżetowe są i do końca zapewne będą – burzliwe. I to na wszystkich szczeblach i poziomach. Byle z korzyścią dla meritum. Największe kontrowersje budzą dwa elementy: brak określenie minimum życiowego

I poziomu płacy minimalnej. A ceny i opłaty – rosną. Cele społeczne są więc trochę traktowane po macoszemu.

Ale niczego nie przesądzając z góry – gdyby nie było eskalacji konfliktu z Rosją, to można uznać założenia budżetu ukraińskiego za w miarę realne. A jeżeli tak, to bądźmy dobrej myśli, ale działajmy przezornie i w stylu, że w naszym fachu – nie ma strachu! Mowa o eksporterach i inwestorach, dla których nie ma kładek nie do przejścia.

Warszawa, 10 września 2015 r.                     Mikołaj ONISZCZUK

 

Pogoda / Погода

Warszawa Варшава   
Krakow / Краків
Gdansk / Гданськ
Poznan / Познань
Lodz / Лодзь
Київ / Kijow
Львів / Lwow
Харків / Charkow
Одеса / Odesa
Донецьк / Donieck


CZYTAJ NAS W WYGODNYM FORMACIE

ЧИТАЙТЕ НАС В ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ