Inline pictures
Polska 20:10
Україна 21:10

Mazursko – warmińska oferta współpracy

Blogi || Блоги
02.06 08:31

                  REGION KONSTRUKTYWNYCH DZIAŁAŃ I ZAMIERZEŃ

Takich regionów jest w skali kraju więcej, ale tym razem chodzi o Warmię i Mazury. A była znakomita okazja, by się o tym dowiedzieć i przekonać w czasie konferencji „Produkt z Warmii i Mazur”, zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski tegoż województwa 21 maja br. w Domu Dziennikarza w Warszawie. Prezentacji tematu, rzeczowo, konkretnie i kompetentnie dokonali: wicemarszałek Wioletta ŚLĄSKA – ZYŚK, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Jakości Stanisław HARAJDA i inni. Wśród innych, ale znaczących, była grupa pracowników naukowych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego z Olsztyna. Było więc połączenie praktyki z nauką.

Nie było nikogo z „Gazety Olsztyńskiej”, a szkoda! Była natomiast trójka dziennikarzy z mediów ukraińskich, białoruskich i rosyjskich, żadnego zaś z mediów unijnych. Też szkoda! Bo kto ma promować ten region w świecie zamożnych? A jest co promować!

W skali kraju jest to region znany, tyle, że raczej od strony walorów turystyczno – rekreacyjnych niż potencjału gospodarczego i aktywności

w innych dziedzinach. Poza granicami kraju – podobnie. Żeby tę lukę wypełnić wiedzą i faktami – zorganizowano tę konferencję. I to udaną i pożyteczną. W dobrym okresie, bo przed letnim sezonem turystycznym.

Z nieukrywanym zainteresowaniem wysłuchałem, wraz z blisko setką uczestników spotkania, wszystkich wystąpień i zawartych w nich informacji.

Dla przypomnienia tylko – województwo warmińsko – mazurskie jest czwartym co do wielkości regionem Polski o powierzchni 24 tys. km2. Składa się ze 116 gmin i 19 powiatów. Stolicą regionu jest Olsztyn liczący ponad 170 tys. mieszkańców. Inne większe miasta, to Elbląg (130 tys. mieszkańców) i Ełk (60 tys.). 30% powierzchni województwa zajmują lasy, 46,3% — użytki rolne i 6% — wody. Ludność województwa liczy ponad 1,4 mln osób. Nie ma więc obaw przeludnienia.

Osią merytoryczną spotkania, w mojej ocenie, były sprawy gospodarcze. Bo to ona jest podstawą bytu i rozwoju społeczno – gospodarczego regionu. Była więc mowa o jednej ze sztandarowych jej dziedzin czyli o turystyce. A równocześnie o produkcji materialnej, o handlu i usługach, o rolnictwie, rzemiośle, trochę o transporcie i o rynku pracy. Sporo uwagi poświęcono też wydarzeniom kulturalnym. O stanie istniejącym i o kierunkach i perspektywach rozwoju. Podawano konkretne przykłady skutecznych działań firm i podmiotów gospodarczych. Tylko dla ilustracji podano, że na terenie województwa funkcjonuje około 110 tys. objętych rejestrem systemu REGON podmiotów gospodarczych. Dominuje aż w 94% sektor prywatny, a jego udział w produkcji sprzedanej sięga 86%. Pod względem wartości produkcji – region zajmuje 11 miejsce na 16 województw. W całokształcie podjętej tematyki dominowały sprawy wewnętrze regionu. Brakowało mi szerszego spojrzenia na świat czyli możliwości współpracy z zagranicą, w tym eksportu.

Dobrze, że podkreślano potrzebę aktywności na rzecz wysokiej konkurencyjności, z akcentem na wysoką jakość i nowoczesność produkcji i usług, bo możliwości rywalizacji niskimi cenami i kosztami są na wyczerpaniu i nie mają przyszłości.

Z tej oferty warto skorzystać! Można ją, a nawet trzeba jak najszerzej upowszechnić za pośrednictwem polskich placówek dyplomatyczno – konsularnych, w tym ich służb ekonomiczno – handlowych. Za pośrednictwem prasy polonijnej – także, którą warto zauważać i doceniać informacyjnie i promocyjnie. Dobrze, że do udziału w konferencji zaproszone zostało Stowarzyszenie Eksporterów Polskich, które jest od lat sojusznikiem i orędownikiem tego typu regionalnych inicjatyw informacyjno – promocyjnych. I jest nim i będzie w tym przypadku.

Atrakcyjnym urozmaiceniem była wystawa certyfikowanych produktów, usług i wydarzeń oraz poczęstunek przygotowany przez restaurację wyróżnioną marką regionalną „Produkt Warmia i Mazury”, będącą członkiem Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Warmia, Mazury, Powiśle.

 

Warszawa, 22 maja 2015 r.  

Mikołaj ONISZCZUK

 

Pogoda / Погода

Warszawa Варшава   
Krakow / Краків
Gdansk / Гданськ
Poznan / Познань
Lodz / Лодзь
Київ / Kijow
Львів / Lwow
Харків / Charkow
Одеса / Odesa
Донецьк / Donieck


CZYTAJ NAS W WYGODNYM FORMACIE

ЧИТАЙТЕ НАС В ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ