Inline pictures
Polska 20:10
Україна 21:10

Nie żyje najgłówniejsza optymistka

Blogi || Блоги
09.10 21:24
nie-zyje-najglowniejsza-optymistka-945_XL.jpg

Joanna Chmielewska nie żyje. Na przestrzeniu byłego ZSRR jej poznali jeszcze w latach 1960-70ch. Ona prezentowała czytelnikom radzieckim życie, którego im akurat brakowało: jaskrawe, napełnione przygodami, ryzykiem, ale do tego wesołe i śmieszne. Dzięki jej poznaliśmy taki gatunek współczesnej literatury jako kryminał ironiczny. Jeżeliby nie ten gatunek, mieszkańcy kiedyś najczytającego kraju już zdawna nie czytaliby nic. Uratowała ona nas od chandry powszedniego życia. I pokazała, że w trudnych sytuacjach wyjście znajduje się tam samo, gdzie i wejście. Joanna Chmielewska godnie przedstawiała Polskę w świecie i podarowała milionom ludzi sporo przyjemnych minut. Na nagrobku pani Joanny zaproponowałabym postawić jako pamętnik ręcę z palcami literką V  — na oznaczanie tego, że wszystko będzie dobrze.

Optymiści wszystkich krajów łączcie się!

Joanna Chmielewska: Nie czytam swoich książek [OSTATNI WYWIAD DLA NEWSWEEKA]

Joanna Chmielewska nie żyje. Jej kryminały bawiły pokolenia

Pożegnanie Królowej: Joanna Chmielewska nie żyje

Умерла Иоанна Хмелевская. На просторах бывшего СССР ее узнали еще в 1960-70 годах. Она показала советским читателям жизнь, которой им как раз не хватало: яркую, исполненную приключений, риска, но при этом веселую и смешную. Благодаря ей мы узнали такой жанр современной литературы, как иронический детектив. Если бы не этот жанр, жители некогда самой читающей страны уже давно не читали бы ничего. Она спасла нас от скуки повседневной жизни. И показала, что в трудных ситуациях выход находится там же, где и вход. Иоанна Хмелевская достойно представляла Польшу в мире и подарила миллионам людей массу приятных минут.  На надгробии пани Иоанны я предложила бы поставить в виде памятника руку с пальцами в виде буквы V — в знак того, что все будет хорошо. Оптимисты всех стран — соединяйтесь!

 

Pogoda / Погода

Warszawa Варшава   
Krakow / Краків
Gdansk / Гданськ
Poznan / Познань
Lodz / Лодзь
Київ / Kijow
Львів / Lwow
Харків / Charkow
Одеса / Odesa
Донецьк / Donieck


CZYTAJ NAS W WYGODNYM FORMACIE

ЧИТАЙТЕ НАС В ЗРУЧНОМУ ФОРМАТІ