NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Wojna dobiega końca.

14 listopada na placu Zamkowym w Warszawie odbywa się uroczyste wręczenie buławy marszałkowskiej Józefowi Piłsudskiemu. Uroczystość jest połączona z, przeniesionymi specjalnie na ten dzień,...

Pomnik Poległych Stoczniowców.

20 listopada aresztowany zostaje Jan Narożniak, odpowiedzialny za powielenie nielegalnie pozyskanego dokumentu, który dowodzi, że mimo podpisanych porozumień i legalizacji Związku władza szykuje się...

В управлінні університетом потрібно шукати баланс

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс на заміщення посади ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Керівника закладу вищої освіти обиратимуть шляхом таємного...

Litwa Środkowa – Wolne Miasta Gdańsk – Rzesza Niemiecka

6 listopada Michał Römer wyjeżdża z Wilna do Kowna, by sprawdzić, czy w kontekście „Litwy Środkowej” możliwy jest jakikolwiek dialog między tymi miastami(misja kończy...

Doktryna Stanisława Kani

Doktryna Stanisława Kani zakłada dążenie do rozbicia „Solidarności” poprzez podsycanie wewnętrznych konfliktów między robotnikami a opozycyjną inteligencją. Sytuację zaognia aresztowanie przywódcy KPN – Leszka...

Gdynia – budowę tymczasowego portu wojennego

1 listopada, po decyzji rządu o wyborze doliny rzeki Chyloni we wsi Gdynia na miejsce stworzenia nowego, niezależnego od Gdańska, portu dla Polski, Ministerstwu...